Päivä: 8.3.2023

SM Vakio ja RS 2023 15.4.2023 Salohallissa

JULKAISTU: 8.3.2023, KATEGORIAT: Yleinen

Molempien tapahtumien kilpailukutsua on täydennetty monilta osin 8.3.2023, tutustu kilpailukutsujen lisätekstikenttäänkin. Täydennetty mm.:

Ilmoittautuminen 9.-30.3.2023.

Pöytäpaikkavaraukset alkavat maanantai iltapäivällä 13.3. sen jälkeen kun aamupäivällä on julkaistu pöytäkartta sekä varaus- ja maksuohjeet.

Katsomolippumyynti vain ovelta. Hinnat löytyvät kilpailukutsuista.

Täydennämme kilpailukutsuja mahdollisimman pian.

Tervetuloa Salohalliin!

Toiminnanjohtajan palsta viikko 10

JULKAISTU: 8.3.2023, KATEGORIAT: Yleinen

Tanssiurheiluliiton varsinaiseen toimintaan kuuluu kilpailutoiminta. Liitto hallinnoi vakio- ja latinalaistanssien sekä rock’n’swing-tanssien kilpailujen järjestämislupia ja kilpailukalenteria. Liiton vuosikokouksien yhteydessä järjestettävissä sääntökokouksissa päätetään edellä mainittujen lajien kilpailusäännöistä ja sääntömuutoksista. Vakio- ja latinalaistanssien ja rock’n’swing-tanssien kilpailusäännöt ovat monelta osin yhtenevät, lajikohtaiset säännöt arvosteluperusteineen ovat jokaisella lajilla omansa. Liiton alaisuudessa ja näin ollen liiton säännöillä kilpaillaan seura-, valtakunnallisissa-, GP- ja SM-kilpailuissa. Kilpailuja voi järjestää liitto, joku jäsenseura tai molemmat yhdessä. Seurat hakevat liitolta kilpailujen järjestämisoikeutta ja liitto myöntää luvat ja koordinoi kilpailukalenteria. Seurojen jäsenet voivat kilpailla liiton alaisuudessa järjestetyissä kilpailuissa kunkin lajin kilpailusääntöjen määrittelemällä tavalla.

Vakio- ja latinalaistanssien kilpailusääntöjen pykälä 7.1 mainitsee seuraavaa: Liiton tai sen jäsenseurojen järjestämiin tai liiton luvalla muiden järjestämiin kilpailuihin ovat oikeutettuja osallistumaan ainoastaan liiton jäsenyhdistysten jäsenet, joilla on voimassa oleva STUL:n kilpailulisenssi sekä ulkomaisten WDSF:n tai WDSF PD:n jäsenliittojen jäsenet. Tämä pykälä kertoo sekä seuroille että kilpailijoille tärkeitä asioita. Liiton alaisiin kilpailuihin on osallistumisoikeus vain jäsenyhdistysten jäsenillä. Ja jokaisella kilpailevalla henkilöllä täytyy olla voimassa oleva liiton kilpailulisenssi. Näiden kahden velvoitteen osalta vastuu jakautuu yksilön ja seuran kesken. Jokainen kilpailija maksaa jäsenmaksunsa seuralle. Seura vie kaikki jäsenensä DanceCoreen. Kaikki kilpailijat hankkivat kilpailulisenssin SuomiSportissa, joka kysyy lajin, edustusseuran, urheilijan nimen ja henkilötunnuksen. Alaikäisen urheilijan kohdalla SuomiSport kysyy virallisen huoltajan vastaavat tiedot. SuomiSport lähettää lisenssitiedot DanceCoreen, joka yhdistää lisenssitiedon omissa tiedoissaan olevaan henkilöön, mikäli tiedot on molemmissa ohjelmissa täysin samalla tavalla kirjoitettu ja nimi- ja henkilötunnustiedot annettu. Seura muodostaa parilajeissa kilpailuyksikön urheilijoista, joilla on sekä seuran jäsenyys että kilpailulisenssi.

Viime vuoden lopun ja kuluvan vuoden aikana on tullut esille useissa seuroissa useita urheilijoita ja/tai kilpailuyksiköitä, joilla ei ole ollut edustusseuransa jäsenyyttä DanceCoren tiedoissa vuona 2022, vaikka ovat kilpailleet ko. vuoden aikana. Urheilijan lisenssi on kyllä ollut kunnossa, koska DanceCore ei mahdollista kilpailuilmoittautumista ilman lisenssiä, mutta nimi seuran jäsenluettelosta on puuttunut. Seura on siis antanut kilpailuoikeuden parille, joka ei ole liiton alaisen seuran jäsen. Toki syitä nimen tai nimien puuttumiseen jäsenluettelosta voi olla monia, kuten unohdus, joku tekninen ongelma tai joskus myös tahallinen jäsenmäärän väärin ilmoittaminen. Koska ilman edustusseuran jäsenyyttä kilpailleita urheilijoita, ja näin ollen sääntöjen rikkomistapauksia, oli viime vuoden aikana lukuisia, tätä asiaa seurataan kuluvan vuoden aikana erityisen tarkasti. Jokaisen seuran täytyy tuoda kilpailevat jäsenensä DanceCoreen sitä mukaa, kun kilpailijat aloittavat kilpailemisen vuoden aikana. Muiden jäsenten osalta jäsenten tuominen ohjelmaan tapahtuu viimeistään vuoden lopussa.

Jäsentietojen tarkastaminen jokaisen kilpailijan osalta erikseen, yhteydenotto seuraan, neuvonta ja tilanteen uudelleen tarkastaminen vievät aikaa ja toimistotyöntekijän resursseja. Liittohallitus suunnittelee sakkomaksukäytännön luomista näiden tapausten varalle ja tuo asian kevätkokoukseen.  Liiton järjestö- ja kurinpitosäännöt mahdollistavat sakkomaksun, väliaikaisen toimintakiellon tai kokonaan toiminnan ulkopuolelle sulkemisen käyttöönoton sekä seuralle että yksittäiselle urheilijalle. DanceCoreen suunnitellaan päivitystä, joka tarkastaa kilpailijoiden jäsenyyden samalla, kun se tarkastaa lisenssin voimassaolon kilpailuilmoittautumisen yhteydessä. Tulevien päivitysmuutoksen seurauksena kilpailuilmoittautuminen ei ole mahdollinen, jos jompikumpi tiedoista puuttuu. Näillä toimilla pyritään varmistamaan, että kaikki seurat toimivat samoilla, yhteisesti hyväksytyillä säännöillä ja ilmoittavat kilpailevat urheilijat jäsenikseen. Reilun pelin hengessä toivon vauhdikasta ja menestyksellistä kilpailuvuotta kaikille.

 

Mikäli heräsi kysymyksiä tästä tai jostain muusta aiheesta, ota yhteyttä.

Pirjo

(pirjo.koivula@dancesport.fi, puh 050- 4080 122)