Huippu-urheilun tähtiseura

Tanssiurheilun tähtiseuratoiminta laajenee myös huippu-urheiluun. Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen yhteinen laatuohjelma, joka kehittää ja tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa.

Huippu-urheilun tähtiseura-ohjelma on ensisijaisesti kehitystyökalu ja työtapa, jolla lajiliitto ja sen huippu-urheiluun suuntautuneet seurat voivat kehittää lajin toimintaa yhdessä. Lajin auditoidut huippu-urheilun tähtiseurat tulevat olemaan jatkossa kiinteä ja merkittävä osa tanssiurheilun valmennusjärjestelmäkokonaisuutta.

Lisätietoa Tähtiseura-ohjelman huippu-urheilun osa-alueesta, mm. auditointiprosessista: PowerPoint-esitys (olympiakomitea.fi)

Huippu-urheilun tähtiseurakriteerit rakentuvat peruskriteereistä ja laatukriteereistä. Prosessiin valituksi tuleminen edellyttää peruskriteerien täyttymistä.

Lisätietoa tanssiurheilun lasten ja nuorten sekä aikuisten tähtiseuratoiminnasta: Tähtiseurat – seurojen laatuohjelma – dancesport.fi