DanceCore-ohjeet

DanceCore on Suomen Tanssiurheiluliiton ja sen alaisuudessa toimivien urheiluseurojen henkilö- ja organisaatiorekisteri.

DanceCoressa käytössä olevat toiminnallisuudet:

 • Seurojen perustiedot
 • Seurojen toimihenkilöt
 • Seurojen jäsentiedot
 • Kilpailuyksiköiden tiedot
 • Kilpailulisenssien automaattinen tarkistus (SuomiSport)
 • Kilpailu- ja tapahtumakalenteri (kaikki STUL:n lajit)
 • Vakio- ja latinalaistanssien kilpailuilmoittautumiset ja kilpailumaksut

DanceCorea käyttävät seuraavat tahot:

 • Seurojen toimihenkilöt (seura-admin)
 • Kilpailijat ja alaikäisten kilpailijoiden huoltajat
 • Muut seurojen jäsenet (niin halutessaan)
 • Suomen Tanssiurheiluliiton toimihenkilöt
 • Kilpailijakortiston ylläpito
 • Tulospalvelu
 • Kilpailujohtajat

Siirry DanceCoreen: https://dancecore.dancesport.fi/login


Käyttäjän rekisteröityminen ja kirjautuminen
(kilpailija ja alaikäisen kilpailijan huoltaja)

DanceCoren käyttö kilpailuilmoittautumista varten edellyttää, että seura luo ensin kilpailijan jäsenrekisteriin jäseneksi  ja lisäksi alaikäiselle huoltajan käyttäjäksi. Lisäksi seuran on täytynyt muodostaa kilpailijalle kilpailuyksikkö liiton kilpailijakortistoon.

Kilpailevalle jäsenelle ja alaikäisen kilpailijan huoltajalle tulee aina tallentaa henkilötunnus DanceCoreen täsmälleen oikeassa muodossa. Henkilötunnus tarvitaan, koska SuomiSportissa lisenssioston yhteydessä henkilöllisyys ja huoltajuussuhde varmennetaan henkilötunnusten avulla, ja samalla tunnus toimii tunnisteena, jolla lisenssi kohdistuu SuomiSportista DanceCoreen oikealle henkilölle. Tallentamisen jälkeen henkilötunnus on DanceCoressa piilotettu, eikä sitä pysty siellä enää tarkastelemaan kukaan.

 • Ensimmäisellä käyttökerralla käyttäjän on rekisteröidyttävä. Tämä onnistuu ainoastaan, jos järjestelmästä löytyy valmiiksi käyttäjän nimi ja sähköpostiosoite sekä lisäksi kilpailijan ja huoltajan kohdalla henkilötunnus
 • Rekisteröitymien jälkeen voi kirjautua

OHJE: Käyttäjä, rekisteröityminen ja kirjautuminen: DanceCore_Käyttäjä_rekisteröityminen_kirjautuminen_082019

OHJE: Käyttäjä, huollettavan lisääminen: Huollettavan lisääminen_käyttäjälle

Ongelmatapauksissa:
Jos rekisteröitymisessä tai kirjautumisessa on ongelmia, käyttäjän tulee olla yhteydessä omaan seuraansa.
Seura-admin tarkistaa, että henkilötiedot kuten nimi, henkilötunnus ja sähköpostiosoite on viety järjestelmään oikein ja seuran jäsenyys on voimassa. Vasta tarkistettuaan ja korjattuaan tiedot seura-admin voi ottaa yhteyttä liiton DanceCore-tukeen, mikäli käyttäjä ei vieläkään pysty kirjautumaan.


VAK/LAT Kilpailuilmoittautuminen
(Kilpailija ja alaikäisen kilpailijan huoltaja)

OHJE: Käyttäjä, kilpailuilmoittautuminen: DanceCore_Käyttäjä_kilpailuilmoittautuminen_032020

 • Muista palata DanceCoren sivulle takaisin verkkopankista. Kuitti ja vahvistus ilmoittautumisesta tulee automaattisesti sähköpostiin ilmoittautumisen onnistuttua.

Jos ostettua lisenssiä ei löydy kilpailijan DanceCore-sivulta tai kilpailuilmoittautumisessa on muuten ongelmia, kilpailijan tai alaikäisen huoltajan tulee ottaa yhteyttä oman seuransa seura-adminiin.
Virheet johtuvat yleensä siitä, että henkilölle ei ole viety jäsentietoja kuluvalle vuodelle tai kilpailijan tai huoltajan henkilötiedot ovat virheelliset tai puutteelliset. Tarkistettuaan ja korjattuaan jäsenyys- ja henkilötiedot seura-admin ottaa yhteyttä DanceCore-tukeen, ja lisenssi voidaan kohdistaa oikealle henkilölle manuaalisesti. Tämän jälkeen kilpailuyksikkö voi ilmoittautua kilpailuun.
Huom! Kilpailuyksikön molemmilla osapuolilla tulee olla DanceCoressa edustusseuran jäsenyys voimassa, henkilötiedot kunnossa ja lisenssi kohdistettuna oikein, jotta kilpailuun voi ilmoittautua.

Ongelmatapauksissa ottakaa yhteyttä omaan seuraanne.
Seura-admin tarkistaa, että henkilötiedot kuten nimi, henkilötunnus ja sähköpostiosoite on viety järjestelmään oikein ja seuran jäsenyys on voimassa.

 

Jäsenrekisterin ylläpito (seura-admin)

Seura vastaa jäsenrekisterinsä ajantasaisuudesta DanceCoressa.
Voimassa olevan jäsenrekisterin päivittäminen järjestelmään heti vuoden vaihduttua on ensisijaisen tärkeää.

STUL:n toimisto antaa seuran nimittämälle vastuuhenkilölle seura-admin-oikeudet.

Seura-adminin tehtävät:

 • päivittää seuran perustiedot ja toimihenkilöt
 • päivittää ja ylläpitää seuran jäsenten tietoja
 • päivittää vuoden alussa kaikki voimassa olevat jäsentiedot Dancecoreen

DanceCoreen tarvittavat vähimmäistiedot, jotka tulee:

   • kysyä jokaiselta jäseneltä tämän liittyessä seuran jäseneksi ja
   • siirtää/päivittää jatkumaan vuodenvaihteessa, jos seuran jäsenyys jatkuu edelleen

Jokaiselta henkilöjäseneltä:
Etunimi, sukunimi, syntymäaika
Perusteet: jäsenyyden todentaminen ja yksilöinti

Lisäksi jokaiselta kilpailijalta ennen lisenssiostoa ja vuoden ensimmäistä kilpailuihin ilmoittautumista:
Henkilötunnus, sähköpostiosoite, alaikäiseltä huoltajan nimi
Perusteet: hetu – lisenssitietojen linkitys Suomisportin ja DanceCoren välillä,
sähköposti – mahdollistaa DanceCoreen rekisteröitymisen ja kirjautumisen kilpailuilmoittautumista varten

Jokaiselta alaikäisen kilpailijan huoltajalta ennen lisenssiostoa ja ensimmäistä kilpailuihin ilmoittautumista:
Etunimi, sukunimi, henkilötunnus, sähköpostiosoite
Perusteet: hetu – huoltajuuden varmistaminen Suomisportissa ja sieltä DanceCoreen,
sähköposti – mahdollistaa DanceCoreen rekisteröitymisen ja kirjautumisen kilpailuilmoittautumista varten

Seuran tulee myös itse huolehtia tietosuojastaan, että henkilötietoja käsittelevä vastuuhenkilö on riittävän perehtynyt, että jäseniltä kerätään vain välttämättömät  ja perustellut henkilötiedot, ja että liiton toiminnan piiriin kuuluvilta jäseniltä saadaan suostumus edellä perusteltujen henkilötietojen tallentamiseen Suomen Tanssiurheiluliiton rekisteriin.

Vain seura-admin pystyy viemään seuransa jäsentiedot jäsjestelmään. Käyttäjien kirjautumis- ja ilmoittautumisongelmat johtuvat lähes aina puutteista tai virheistä jäsenelle tallennetuissa henkilötiedoissa.

OHJE: Seura-admin, DanceCore Kaksivaiheinen_kirjautuminen

OHJE: Seura-admin, DanceCore jäsenrekisterin ja seuran tietojen ylläpito päivitetty 22.3.2023

OHJE: Seura-admin, DanceCore jäsenrekisterin ylläpito vuodenvaihteessa päivitetty 22.3.2023

Seura-adminkoulutuksen materiaalit (2.9.2020)

DanceCoren käyttötuki seura-admineille: dancecore (ät) dancesport.fi

 

Kilpailutietojen ylläpitäminen 

LIITON TOIMISTO:

 • vastaa kilpailukalenterin perustiedoista
 • luo vahvistetun kilpailutapahtuman kilpailukalenteriin
 • luo kilpailutapahtumaluokat

SEURA-ADMIN:

 • vastaa muutoksista seuran kilpailuyksiköissä yhdessä kilpailijakortiston kanssa (muodostaminen, purku)
 • täydentää kilpailukutsun muiden yksityiskohtien kuin kilpailuluokkien osalta
 • hallinnoi kilpailuilmoittautumiset ja maksut DanceCoren kautta

OHJE: Seura-admin, Kilpailutietojen päivittäminen: Seura-admin_kilpailutietojen_päivittäminen_062019

OHJE: Seura-admin, Maksupalvelujen käyttöönotto

Kilpailijakortisto:

 • muodostaa ja purkaa kilpailuyksiköt seuran pyynnöstä
 • vie kilpailijoille taitoluokkiin kuuluvat nousupisteet

 

jos Dancecore ei avaudu puhelimen selaimella

 • avaa puhelimen selain, esim. chrome
 • mene sivuston oikeaan yläkulmaan, jossa näkyy kolme pistettä
 • avaa alasvetovalikko ja valitse alhaalta tietokonesivusto
 • kirjoita siihen dancecore.dancesport.fi

Usein kysytyt kysymykset

Olemme koonneet usein kysytyt kysymykset vastauksineen: DanceCore_UKK_032019

 • Kirjautuminen ja rekisteröityminen DanceCoreen
 • Henkilöiden tuonti ja henkilötietojen päivittäminen
 • Jäsenyyksien hallinta
 • Kilpailijat ja kilpailuyksiköt
 • Tiedot OneDancesta DanceCoreen

Rekisteriseloste DanceCore