Tekijä: Pirjo Koivula

Toiminnanjohtajan palsta viikko 22

JULKAISTU: 31.5.2023, KATEGORIAT: Yleinen

Kevätkuukaudet, huhti- ja toukokuu, ovat seuroissa ja järjestöissä kevätkokousten aikaa. Tanssiurheiluliiton kevätkokous pidettiin viime viikonloppuna Sporttitalolla Helsingissä. Oma havaintoni seurojen ja myös liiton vuosikokouksista on, että todella harva jäsen osallistuu kokouksiin. Seurojen kevätkokoukset ovat monesti hädin tuskin päätösvaltaisia ja syyskokouksiin haalitaan osallistujia, jotta hallitus seuraavalle vuodelle saadaan valittua. Tanssiurheiluliiton vuosikokoukset olivat vielä vuosituhannen alussa suuria kaksipäiväisiä tapahtumia, joihin seurojen edustajat tulivat paikalle kaukaakin. Nyt liiton 76 jäsenseurasta oli omilla valtakirjoillaan edustettuna 8 seuraa ja siirretyillä valtakirjoilla 2 seuraa.

Mistä johtuu näin laimea kiinnostus yhteisiä asioita kohtaan, niin seura- kuin liittotasollakin? Eikö yhteiset asiat kiinnosta? Kommentointia ja kritiikkiä asioiden tilasta ja niiden hoidosta kuuluu ja näkyy tasaisin väliajoin. Jäsenkokoukset ovat se väylä, jota pitkin jäsenet voivat tuoda yhteiseen päätöksentekoon omia esityksiään ja olla keskustelemassa, esittämässä kysymyksiä ja äänestämässä liiton tai seuran toiminnan linjasta, taloudenpidosta, säännöistä, kansainvälisestä toiminnasta, huippu-urheilusta jne. Lisäksi yhteiset kokoukset ovat hyvä tilaisuus tavata muita kentän toimijoita, keskustella ja verkostoitua erityisesti silloin kun tavataan kasvokkain. Liitto on jatkanut etäosallistumismahdollisuuden tarjoamista pandemia-ajan jälkeenkin, jotta seurat voisivat säästää matka- ja majoituskuluissa ja silti olla vaikuttamassa tehtäviin päätöksiin.

Tanssiurheiluliiton seuroissa toimintaa pyörittävät valtaosin vapaaehtoiset seuratoimijat. Liittohallitus ja seurojen hallitukset koostuvat ilman palkkaa työskentelevistä vuosikokouksen valitsemista henkilöistä. Kun henkilö on suostunut seuran tai liiton hallitukseen ei hän enää ole vapaaehtoinen, vaan toimikaudeksi tehtävään sitoutunut luottamushenkilö, jonka tehtävänä on omalta osaltaan huolehtia yhdistyksen hyvinvoinnista. Tästä näkökulmasta seurojen jäsenten pitäisi vaatia, että hallitus vastuullisesti nimeää edustajan, joka osallistuu yhteiseen päätöksentekoon kattojärjestön vuosikokouksessa ja seurojen hallitusten varmistaa, että edustus on paikalla.

Osallistuin kuluvalla viikolla Tanssiurheiluliiton edustajana Olympiakomitean kevätkokoukseen. Paikalla, Taitotalon auditoriossa oli edustettuna valtaosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä. Auditorio oli lähes täynnä ja linjoilla äänioikeudettomia kokouksen seuraajia runsaasti. Käsittelyssä oli samoja asioita kuin omassakin kevätkokouksessamme, kuten toimintakertomus, tilinpäätös, vastuuvapauden myöntäminen ja järjestösääntömuutos. Oma kevätkokouksemme veti pidemmän korren avoimessa, hyvähenkisessä ja runsaassa keskustelussa, verrattuna Olympiakomitean kokouksessa käytettyihin virallisiin puheenvuoroihin. Seuraava vuosikokous on syksyllä, toivon ja kannustan seuroja osallistumaan kokoukseen ja samalla vaikuttamaan yhteisten asioiden hoitoon ja liiton toimintaan.

 

Palautetta voitte lähettää ja yhteyttä ottaa.

Pirjo

(pirjo.koivula@dancesport.fi, puh 050- 4080 122)

DanceCoren muutokset käytössä

JULKAISTU: 31.5.2023, KATEGORIAT: Seuratiedotteet, Yleinen

Alkuvuoden aikana DanceCoreen on tehty muutoksia, jotka on nyt testattu ja tuotu käyttöön. Seura-admineille on suunnitteilla koulutusta DanceCoren käyttöön. Tästä informoidaan ajankohdan ja koulutustavan selvittyä.

 1. DanceCore skaalautuu mobiililaitteille (tabletit ja puhelimet)
 2. Lisenssin tarkastamisen lisäksi jokaisen kilpailijan seurajäsenyyden voimassaolon tarkastus ennen kuin kilpailuun voi ilmoittautua
 3. Kilpailunjohtajalle oikeudet tarkastaa ilmoittautuneet (taitoluokka, ikäsarja ja pisteet) ja peruuttaneet sekä viedä aikataulu nettiin
 4. Uusi toiminto = Ilmoittautumisen ”Peruutus”. Kun ilmoittautumisaika päättyy, DC Peruutus avautuu kisapäivän aattoon saakka.
 5. Ylläpito-osioon pääkäyttäjälle DC listaus, jossa henkilön nimi, s.posti, puh.nro, synt.aika, huoltaja, osoite, jäsennro, jäsenseura(t), jäsenyyden voimassaolo, lisenssi, edustusseura, kilpailuyksikkö ja roolit DC:ssä
 6. Jäsenten poisto massatoimintona – ei yksitellen

Toiminnanjohtajan palsta viikko 20

JULKAISTU: 17.5.2023, KATEGORIAT: Yleinen

Viime vuoden marraskuussa, kun olin Tampereen GP kilpailuissa tapaamassa ihmisiä ja kuuntelemassa toiveita, aika moni toive koski DanceCorea, joko jäsen- tai kilpailuasioissa. Kirjoitin aiheesta viikon 52 toiminnanjohtajan palstalla.  Kerronkin nyt muutoksista, joita ohjelmaan on tehty kuluneen puolen vuoden aikana.

Tammikuussa järjestin palaverin, johon osallistuivat ICT-työryhmä, Jorma Pyy ja Juha Laiho, Leena Liusvaara, Dataladun edustajat ja minä. Datalatu on yritys, joka hallinnoi alustaa, jolla DanceCore on, tekee kaikki muutokset ohjelmaan, tuottaa toimiston tietoliikennepalvelut jne. Palaverin tarkoituksena oli kartoittaa ja yleisesti selventää missä mennään sopimusten, hintojen ja tulevien tarpeiden suhteen. Tässä palaverissa selvisi, että meidän käytössä oleva alusta on DanceCorelle liian pieni ja suurempi palvelintila tarvitaan. Sovimme palvelintilan laajennuksesta ja että ICT-ryhmän puheenjohtaja Jorma Pyy kutsuu koolle palaverin, johon tuodaan kaikki akuuteimmat DanceCore uudistusten tarpeet.

Palvelinpäivitys tehtiin maaliskuun alussa ja työryhmän kokous pidettiin maaliskuun lopulla. Kokouksessa todettiin, että pyöratuolitanssile tehdyt kilpailuilmoittautumis- ym muutokset on valmiit ja testattu, ja DanceCore voidaan ottaa PT- kilpailuissa samalla tavalla käyttöön kuin vakio- ja latinalaistansseissa kesän ja syksyn aikana. Kokouksen tuotoksena huhtikuun liittohallituksen kokoukseen tuotiin esitys akuuteimmista muutostarpeista ja kustannusarvio muutostöille. Liittohallitus lisäsi listan kärkeen DanceCoren skaalautuvuuden mobiililaitteille ja hyväksyi muilta osin esityksen ja kustannusarvion. Datalatu aloitti muutostyöt huhtikuun alussa ja ilmoitti kuun loppupuolella, että muutokset on testausvalmiina. Testausta on tehty nyt muutama viikko ja tavoitteena on saada muutokset käyttöön toukokuun aikana.

Mitäs muutoksia on tulossa?

 1. Skaalautuvuus mobiililaitteille. Jatkossa seura-admin toiminnot ovat käytettävissä kännykällä, vaikkakin tässä suositellaan isomman ruudun käyttöä.
 2. Ohjelma tarkastaa automaattisesti jokaisen kilpailuun ilmoitettavan henkilön lisenssitiedot ja seurajäsenyyden. Mikäli seurajäsenyyttä ei löydy ohjelma ilmoittaa virheestä.
 3. Kilpailunjohtajan oikeuksia on lisätty. Kilpailunjohtaja voi esimerkiksi selata kilpailuyksikköjen tietoja, tapahtuman ilmoittautumisia. Kilpailunjohtajalla on samat oikeudet kuin tuloslaskijalla.
 4. Kilpailuilmoittautumisen peruutus. Kun ilmoittautumisaika päättyy, DanceCore sulkeutuu ilmoittautumisten osalta. Jäsenet voivat nyt peruuttaa ilmoittautumisensa DC:ssa peruuttamisajan puitteissa ja seura-admin myös muulloin.
 5. Ylläpitoa koskevia muutoksia. Toteutettu jäsentietojen vientitoiminto, jolla ylläpito voi tuoda ohjelmaan isoja jäsentiedostoja.
 6. Jäsenten poisto massatoimintona. Seura-adminien  on kuitenkin huomioitava, että jäsenyyksiä ei voi poistaa kuluvan vuoden osalta, vaikka jäsenet olisivat eronneet seurasta.

Näistä muutoksista, niiden käyttöönoton aikataulusta ja seura-adminien ohjeistuksesta tulee vielä tietoa jäsentiedotteella ja liiton muussa tiedotuksessa. Muistattehan huolehtia, että seuranne yhteystiedot on ajan tasalla sekä DanceCoressa että jäsentiedotteen lähetyslistalla.

 

Palautetta voitte lähettää ja yhteyttä ottaa.

Pirjo

(pirjo.koivula@dancesport.fi, puh 050- 4080 122)

Toiminnanjohtajan palsta 18

JULKAISTU: 3.5.2023, KATEGORIAT: Yleinen

Toiminnanjohtajan palsta 18

Tässä ajassa kaikki liitot, seurat ja muut järjestöt miettivät tulevaisuutensa suuntaa. Minkä strategian mukaisesti toimintaa pitäisi kehittää, että oma toiminta ja laji pysyisivät elinvoimaisina ja kilpailukykyisenä. Myös Tanssiurheiluliitossa pohditaan näitä samoja kysymyksiä. Liittohallitus päätti joulukuussa 2022 aloittaa strategiatyön, jonka vetäjäksi nimettiin liittohallituksen jäsen Harri Harjula. Harri kokosi työryhmän, johon kuuluvat seurakehittäjä Katriina Lahti, puheenjohtaja Leena Liusvaara, liittohallituksen jäsenet Inka Kurki ja Anton Kurttila, FDO:n puheenjohtaja Jonna Suokas sekä allekirjoittanut. Työryhmän järjestäytymiskokous pidettiin tammikuun puolivälissä. Kokouksessa kartoitettiin toimintalinjoja, päätettiin ensimmäiset toimenpiteet ja luotiin aikataulu strategiatyölle. Työryhmä kokoontuu vuoden 2023 aikana seitsemään työpajatapaamiseen ja strategia valmistuu marraskuun puolivälissä.

Strategiatyön ensimmäisessä vaiheessa tehtiin nykytilan analyysi. Analyysin liittyvinä toimenpiteinä päätettiin järjestää seurakysely, johdon sisäinen arviointi ja liiton sisäinen auditointi. Kaikki nämä toimenpiteet toteutettiin tammi-helmikuun aikana ja tuloksia on raportoitu sekä liiton kotisivujen uutisissa ja somessa että täällä toiminnanjohtajan palstalla. Näiden toimenpiteiden rinnalla kartoitettiin STUL:n jäsenmäärän, seurojen määrän sekä lisenssien määrän kehitys ja FDO:n harrastajamäärien kehitys 10 vuoden ajalta. Seurakehittäjä tuotti ja toi nähtäväksi tilastoja seurojen nykytilasta. Lisäksi selvitettiin lajien kansainvälistä tilannetta yleisesti ja kotimaisten kilpailijoiden määrän kehitystä kansainvälisissä kilpailuissa. Pohdittiin myös vakio- ja latinalaistanssien nykytilaan johtaneita tekijöitä ja syitä siihen, miksi toiset tanssilajit ovat suositumpia kuin toiset.

Seuraavaksi aloitettiin SWOT-analyysin keinoin kartoittaa lajin, liiton, seurojen ja toimintakulttuurin heikkouksia, vahvuuksia, mahdollisuuksia ja uhkia.  Termistöä kuten missio, visio, arvot ja strategia kirkastettiin seuraavien tapaamisten työn selkeyttämiseksi.  Työryhmän jäsenten pohdittavaksi annettiin kysymykset, miten kenttä saadaan sitoutumaan strategiatyöhön ja mitkä ovat liiton ja seuran tehtävät. Ensimmäisen työpajan lopuksi aloitettiin mission kirkastaminen. Toisella tapaamiskerralla jatkettiin Miro-työkalun avulla SWOT- analyysin läpikäyntiä ja työn tuloksena liiton missio kirkastui uuteen muotoon. Vision pureskelu aloitettiin ja työryhmälle annettiin tehtäväksi vastata Miro-työkalussa visiota koskeviin kysymyksiin.

Työryhmä työskentelee aina 2,5 tuntia kerralla tehokkaasti mutta keskustellen ja yhteiseen näkemykseen tähdäten. Kotitehtäviä ja strategiatyön edistämistä tehdään myös tapaamisten ulkopuolella. Työryhmä on mielestäni hyvin johdettu, strategiatyön eteneminen selkeästi ja realistisesti aikataulutettu ja työryhmän jäsenet työhön sitoutuneita. Strategiatyöryhmällä on jäljellä vielä viisi työpajatapaamista, joten hyvässä vauhdissa ollaan ja työ valmistunee aikataulun mukaisesti.

Myös kaikilla seuroilla tulisi olla toimintastrategia, jota tarkastellaan tasaisin väliajoin, rohkeasti ja yhdessä, ja tehdään tarvittavia muutoksia seuran elinvoiman parantamiseksi ja ylläpitämiseksi. Toiminnan suunnan, toimintatapojen ja toimintakulttuurin muuttaminen vaatii monesti ”heinäkasan” pöyhimistä pohjia myöten, mutta voi olla seuran toiminnan uusille urille nostava voimatekijä. Selvittäkääpä mikä teidän seuran strategia on ja milloin se on viimeksi päivitetty.

 

Palautetta voitte lähettää ja yhteyttä ottaa.

Pirjo

(pirjo.koivula@dancesport.fi, puh 050- 4080 122)

Liittohallituksen kokoustiivistys 27.4.2023

JULKAISTU: 2.5.2023, KATEGORIAT: Yleinen

 

SuunnittelutyökalutLiittohallitus istui pitkän illan Teamsin äärellä 27.4.2023

Kokouksessa käsiteltiin mm

 • Liiton taloustilanne tilinpäätöksen valmistuttua sekä OKM:n avustukset mm. breikille.
 • Vuoden 2022 toimintakertomuksen viimeistely.
 • Seurakehittäjän katsaus. Hallitus kiittää Katriina Lahtea uutterasta työstä!
 • Hyväksyttiin hallituksen esityksiä vuosikokoukselle esitettäviksi, järjestö- ja kilpailusääntöihin.
 • Käytiin vilkasta keskustelua jäsenmaksunsa laiminlyöneiden seurojen oikeuksista kokouksessa.
 • Käsiteltiin sukupuolineutraaleja (VL) sääntöjä koskeva sääntömuutosesitys.
 • Keskusteltiin seurojen luomista kilpailuformaateista.
 • Valmisteltiin edelleen syyskokouksessa jätetyn ponnen vastausta (RS // VL tukirakenteet urheilijoille)

Hallitus kävi pitkään keskustelua mm. sääntörikkomuksista ja jäsenluetteloasioista, Dancecoresta, sekä jäsenyysmäärittelystä.

Televisioidun kilpailun katsojaluvut esiteltiin: noin 290 000 tavoittavuus (väh. 3 min), 93 000 koko ohjelman katselu.  Tavoittavuus oli viikon 4. paras, katsojamäärältään TV2:n viikon 16/2023 15:nneksi katsotuin ohjelma.

Kokous kesti 4,5 tuntia. Puheenjohtaja kiittää hallitusta aktiivisuudesta illan kokouksessa!

Toiminnanjohtajan palsta 16

JULKAISTU: 19.4.2023, KATEGORIAT: Yleinen

Salossa järjestetyt vakio- ja rock’n’swing-tanssien SM-kilpailut on tanssittu. Yleisön ja kilpailijoiden palaute kilpailupäivästä, kilpailun järjestelyistä ja tunnelmasta on ollut pääsääntöisesti positiivista. Aikataulussa pysyttiin kiitettävästi, juontajat tekivät hyvää työtä ja kilpailumusiikit oli hyvin valittu. Yleisöä oli paikalla enemmän kuin pitkään aikaan ja yleisö jaksoi kannustaa suosikkejaan loppuun saakka. Tämä näkyi ja kuului Salohallin tunnelmassa koko päivän. Omasta näkökulmastani onnistuneet kilpailut.

Kaikkien kilpailujen takana on kuitenkin lukuisia tunteja kovaa työtä, joka ei näy kilpailijoille, toimihenkilöille ja yleisölle. Tämän liiton järjestämän kilpailun valmistelut päästiin aloittamaan vasta joulukuussa. Päätös kilpailun järjestämisestä Etelä-Suomessa ja päivämäärä olivat olemassa, kun aloitin työssäni marraskuussa. Joulukuussa kilpailukauden päättymisen jälkeen alkoi kilpailupaikan etsintä. Lukuisia puheluja ja sähköposteja lähetettiin, alustavia varauksia tehtiin ja peruttiin ja lopulta onnekkaan sattuman jälkeen Salohalli vapautui juuri kilpailupäiväksi. Neuvottelut YLE:n kanssa aloitettiin tammikuun alussa. Liitto oli juuri perunut osallistumisensa syksyn SM-viikolle, jonne ohjelmaksi oli suunniteltu Show-kilpailua Latin 1 to 1. YLE halusi ohjelman, jossa olisi mukana sekä vakio- että rock’n’swing-tanssit sekä show, jossa esitellään tuota uutta lattariformaattia. YLE:n sopimuksen varmistumisen jälkeen alkoi tuotantoyhtiön etsiminen, joka päättyi hyvään lopputulokseen tammikuun lopulla. Kilpailun tuomarivalinnat, yhteydenotot tuomareihin ja matkajärjestelyt sekä toimihenkilöiden, juontajien, kommentaattoreiden ja DJ:n valinta ja varaaminen alkoivat tammikuussa. Kaikkia näitä henkilöitä kilpailuun tarvittiin tuplamäärä. Myös kisahotellien varaus, kilpailukutsut ja kilpailuista tiedottaminen alkoivat tammikuun aikana.

Helmikuussa tehtiin yhteistyöseuran haku ja valituksi tuli ainut hakija Vilpas Dance Sport. Tehtävien jako sujui VDS:n kanssa luontevasti ja kilpailun valmistelutahti kiihtyi. Yhdessä Askel Sportsin ja Alisa Heinon kanssa luotiin kilpailun markkinointi- ja tiedotusilme, jonka jälkeen liiton some ja kotisivut alkoivat täyttyä SM-tiedottamisesta. Maaliskuussa käynnistettiin pöytäpaikkamyynti sekä aloitettiin neuvottelut valaistuksesta ja äänentoistosta. Yhteydenpitoa ja käytännön asioiden sopimista jatkettiin tuotantoyhtiön kanssa. Kilpailunjohtajien palavereissa haettiin yhteistä näkemystä kilpailun kulusta ja aikataulusta. Erilaisia ohjeistuksia esim coach-passeista julkaistiin, palkinnot tilattiin ja väliaika- ja palkintojenjakomusiikeista neuvoteltiin ja sovittiin. Tuomarikuljetusten, ruokailujen ja muun kilpailupäivään liittyvän logistiikan sopiminen, kilpailuperuutukset ja jälki-ilmoittautumiset sekä lopullinen aikataulun viilaus tapahtui pääsiäisen molemmin puolin. Yhteistyöseura, VDS huolehti kilpailupaikan rakentamisesta, somistamisesta, tarjoiluiden ja kahvioiden järjestämisestä, talkooväestä ja monista muista isoista ja pienistä kilpailuun liittyvistä asioista.

Nyt otamme mielellään vastaan palautetta ja kehittämisehdotuksia, joiden pohjalta pystymme kehittämään ensi vuoden kilpailutapahtumia. Liitto järjestää vuonna 2024 kolmet SM-kilpailut, joihin tullaan hakemaan yhteistyöseurat järjestelyavuksi, joten olkaapa hereillä ja hakekaa yhteistyöseuraksi, kun haku aukeaa.

Iso kiitos vielä kilpailutyöryhmälle, toimiston väelle, VDS:n upealle porukalle, Askel Sportsin Sannalle, kilpailijoille, toimihenkilöille, tuomareille, valmentajille, huoltajille ja yleisölle. Teimme yhdessä hienon kisapäivän. Muistakaa katsoa kisakooste TV2:lta sunnuntaina 23.4. klo 18.00. 😊

 

Palautetta voitte lähettää ja yhteyttä ottaa muissakin asioissa.

Pirjo

(pirjo.koivula@dancesport.fi, puh 050- 4080 122)

OKM erityisavustus breikin kilpailujärjestelmän kehittämiseen

JULKAISTU: 18.4.2023, KATEGORIAT: Yleinen

Helmikuussa STUL:n ja Suomen Breikkiliiton (SBL) yhteistyössä hakeman OKM erityisavustuksen päätös saatiin viime viikolla. OKM myönsi uuden olympialajin kansallisen kilpailujärjestelmän kehittämistyöhön 30 000 €. SBL:n tehtävänä on luoda breikin arvokilpailujärjestelmä ja toteuttaa neljä ranking-kilpailua hakemuksessa esitetyn suunnitelman mukaisesti vuoden 2024 syksyyn mennessä. Tsemppiä SBL:n porukoille työn toteuttamiseen.

HOX, TV2 Vakio ja rock’n’swing SM-kooste 23.4. klo 18.00

JULKAISTU: 18.4.2023, KATEGORIAT: Yleinen

Lauantaina tanssittujen vakio- ja rock’n’swing tanssien SM-kilpailun kooste esitetään TV2:lla sunnuntaina 23.4. klo 18.00. HOX aikaisempi ilmoitettu aika oli klo 18.30, joten varaudu asettumaan TV:n ääreen puoli tuntia aikasisemmin.

Liittohallituksen kokous 1.4.2023, lyhyesti

JULKAISTU: 17.4.2023, KATEGORIAT: Yleinen

Poimintoja liittohallituksen kokouksen päätöslistalta.

 • Päätettiin anotuista ansiomerkeistä.
 • Käytiin keskustelua DanceCoren päivitystarpeista ja prioriteeteista ICT-työryhmän kokousmuistiinpanojen pohjalta.
 • Keskusteltiin syyskokouksessa jätetystä ponnesta ja siihen annettavasta vastauksesta. Vastaus lähetettiin uudelleen valmisteltavaksi.
 • Valmisteltiin järjestösääntömuutosta koskien jäsenyysasioita.
 • Perustettiin työryhmä pohtimaan VL tuomarihankintoihin liittyviä kehityskohteita ja mahdollisia sääntömuutostarpeita. Työryhmän nimeää hallitus, mutta se toimii yhteistyössä VAL:n kanssa.
 • Vahvistettiin kouluttajavalintoja.
 • Valmisteltiin sääntömuutosta kilpailupöytäkirjojen toimittamisesta liitolle.
 • Vahvistettiin breikin maajoukkueen muutos.
 • Vahvistettiin päätös, jossa seuralle määrättiin 80 e sakko lisensoimattoman urheilijan osallistumista kilpailuun.
 • Hyväksyttiin jaosten ja FDO ry:n toimintakertomukset vuodelta 2022.
 • Käsiteltiin joitakin eettisiin kysymyksiin liittyviä asiakohtia.

Salohallin ovet auki 15.4. klo 8.00

JULKAISTU: 13.4.2023, KATEGORIAT: Yleinen

Vakio ja rock’n’swing SM-kilpailupaikan, Salohallin, ovet avautuvat lauantaiaamuna klo 8.00. Ensimmäiset tanssittavat kierrokset starttaavat klo 10.00.