DanceCore -projekti

prosessikuvaus IT-projektista

Suomen Tanssiurheiluliiton syyskokouksen 2016 hyväksymässä toimintasuunnitelmassa on päätetty IT-järjestelmien uusien ominaisuuksien kehittämisestä ja uusimisesta, missä otetaan huomioon kilpailutoimihenkilöiden, seurojen, liiton ja kilpailijoiden tarpeet monilajiliiton kannalta sekä täydennetään lainsäädännön edellyttämä raportointiosuus.

Vuosien 2017-2018 aikana on uusittu STUL:n www-sivusto, jäsenrekisteri, kilpailijakortisto-ohjelmisto sekä tuloslaskentaohjelmistot. Lisäksi on määritetty eri käyttäjäryhmien tarpeet ja toiminnallisuudet tietojärjestelmään sekä liittymät ulkoisiin, kansainvälisten liittojen eri lajien tuloslaskentaohjelmistoille ja kilpailujärjestelmiin.

Projektikokonaisuudessa on hyödynnetty jo toteutetut ratkaisut soveltuvilta osiltaan, toteutettu tarvittava integraatio eri järjestelmien välillä sekä tehty tarpeelliset uudet osiot. Tavoitteena on ollut myös yhtenäistää tietotekniikan avulla tanssiurheilun prosessit siten, että toteutettava kokonaisuus palvelee parhaalla mahdollisella tavalla kilpailijoita, seuroja, liittoa, lajista kiinnostuneita sekä tiedotusvälineitä.

DanceCore on toteutettu yhteistyössä Datalatu Oy:n, Linum d.o.o:n, Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Suomen Olympiakomitean kanssa.

Projektin ohjausryhmä

Ensimmäisessä vaiheessa 2016 – 2019 projektia veti Seppo Hoffrén, joka on toiminut liiton luottamuselimissä pitkäaikaisena liiton hallituksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana sekä kilpailuvaliokunnan puheenjohtajana. Ensimmäisen vaiheen projektiryhmään kuuluivat myös Teo Laitinen, Kari Nyyssönen, Outi Paavola, Marko Tolvanen, Kari Mandelin ja John Caprez.

Toisessa vaiheessa, vuoden 2020 alusta eteenpäin projektin vetäjänä toimii Kari Mandelin. Työryhmään kuuluvat myös Juha Laiho ja Jorma Pyy.

Toteutetut toiminnot

  • SuomiSport.fi -kilpailulisenssien hallinta
  • Vakio- ja latinalaistanssien tuloslaskentalaitteisto
  • www.dancesport.fi -sivusto
  • Rock’n’swing -kilpailunhallintajärjestelmä (WRRC NJS)
  • Rock’n’swing -tuloslaskentalaitteisto
  • DanceCore perustoiminnot ja tapahtumakalenteri
  • DanceCore kilpailuilmoittautuminen

ICT-ryhmä toteutti huhti-toukokuun vaihteessa 2020 kyselyn seura-admin -roolissa oleville käyttäjille. Tässä liitteessä on yhteenvetokuviot annetuista vastauksista. Avoimissa vastauksissa esille nousseet asiat ja kehityskohteet on raportoitu tässä liitteessä.

DanceCore-ohjeet

Katso ohjeet: https://www.dancesport.fi/toiminta/kilpailutoiminta/dancecore-ohjeet/