DanceCore -projekti

Suomen Tanssiurheiluliiton syyskokouksen 2016 hyväksymässä toimintasuunnitelmassa on päätetty IT-järjestelmien uusien ominaisuuksien kehittämisestä ja uusimisesta, missä otetaan huomioon kilpailutoimihenkilöiden, seurojen, liiton ja kilpailijoiden tarpeet monilajiliiton kannalta sekä täydennetään lainsäädännön edellyttämä raportointiosuus.

Vuosien 2017-2018 aikana tullaan uusimaan STUL:n www-sivusto, jäsenrekisteri, kilpailijakortisto-ohjelmisto sekä tuloslaskentaohjelmistot. Lisäksi määritetään eri käyttäjäryhmien tarpeet ja toiminnallisuudet tietojärjestelmään sekä liittymät ulkoisiin, kansainvälisten liittojen eri lajien tuloslaskentaohjelmistoille ja kilpailujärjestelmiin.

Projektikokonaisuudessa hyödynnetään jo toteutetut ratkaisut soveltuvilta osiltaan, toteutetaan tarvittava integraatio eri järjestelmien välillä sekä tehdään tarpeelliset uudet osiot. Tavoitteena on myös yhtenäistää tietotekniikan avulla tanssiurheilun prosessit siten, että toteutettava kokonaisuus palvelee parhaalla mahdollisella tavalla kilpailijoita, seuroja, liittoa, lajista kiinnostuneita sekä tiedotusvälineitä.

DanceCore toteutetaan yhteistyössä Datalatu Oy:n, Linum d.o.o:n, Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Suomen Olympiakomitean kanssa.

Projektin ohjausryhmä

Projektia vetää Seppo Hoffrén, joka on toiminut liiton luottamuselimissä pitkäaikaisena liiton hallituksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana sekä kilpailuvaliokunnan puheenjohtajana.

Projektiryhmään kuuluvat myös:
Teo Laitinen, vakio- ja latinalaistanssien kilpailunjohtaja ja sääntöasiantuntija
Kari Nyyssönen, vakio- ja latinalaistanssien kilpailunjohtaja, kotimaisen ja kansainvälisen tuloslaskennan asiantuntija
Outi Paavola, rock’n’swing -tanssien tuomari, kilpailunjohtaja, kotimaisen ja kansainvälisen tuloslaskennan asiantuntija
Marko Tolvanen, vakio- ja latinalaistanssijaoksen puheenjohtaja, seura-aktiivi
Kari Mandelin, vakio- ja latinalaistanssien kilpailijakortiston ylläpitäjä, rekisteri-asiantuntija
John Caprez, World Dance Sport Federation IT-asiantuntija ja kilpailurekisterin ja -kortiston ylläpitäjä

Toteutetut toiminnot

  • SuomiSport.fi -kilpailulisenssien hallinta
  • Vakio- ja latinalaistanssien tuloslaskentalaitteisto
  • www.dancesport.fi -sivusto
  • Rock’n’swing -kilpailunhallintajärjestelmä (WRRC NJS)
  • Rock’n’swing -tuloslaskentalaitteisto
  • DanceCore perustoiminnot ja tapahtumakalenteri
  • DanceCore kilpailuilmoittautuminen

DanceCore-ohjeet

Katso ohjeet: https://www.dancesport.fi/toiminta/kilpailutoiminta/dancecore-ohjeet/