Liittohallituksen päätöksiä korona-ajan kilpailutoiminnasta

JULKAISTU: 18.8.2020, KATEGORIAT: Kilpailutiedotteet, Seuratiedotteet

Liittohallitus on tehnyt 15.8.2020 sähköpostipäätöksiä liittyen koronaviruksen leviämisen estämisestä johtuviin poikkeustoimiin liiton kilpailutoiminnassa. Poikkeuspäätökset ovat voimassa toistaiseksi ja niitä tarkastellaan uudelleen nopeastikin koronatilanteen muuttuessa.

Kansainvälisten kilpailutuomareiden käyttäminen poikkeustilanteessa

Vakio- ja latinalaistanssien tuomarivalintatyöryhmä on valinnut syyskauden kilpailuihin jo tuomareita, mutta kaikkien matkajärjestelyjä ei ole vielä hoidettu valmiiksi. Viranomaisohjeiden tarkennusten jälkeen 13.8.2020, karanteenimääräyksiä on kiristetty. Suomen hallituksen linjauksen mukaisesti turvallisena voidaan pitää maata, jossa tartuntaluku alittaa 8 / 100 000 asukasta kahden viikon aikana väestöön suhteutettuna. Tartuntaluvut saattavat vaihdella nopeasti.

Koska tautitilanne on esim. Uudellamaalla selvästi kiristynyt ja liikkuminen maan rajojen sisälläkin aiheuttaa taudin leviämisen kannalta riskejä, tuomarivalinnoissa on syytä tarkastella erityisesti vain sellaisia mahdollisuuksia, joissa tuomari tulee maasta, jonka tartuntaluku on alhaisempi kuin hallituksen rajaama 8. Tässäkin tapauksessa tuomarin osalta olisi syytä selvittää, ettei ko. henkilö ole aiemmin matkaillut maissa, joiden tartuntaluku ylittää ko. raja-arvon. Turvallisesta maastakin voi saapua vain suoraan, ei ”turvattoman” maan kautta.

THL on saanut tehtäväkseen laatia ns. liikennevalomallin, jossa maat jaetaan punaiseen, keltaiseen ja vihreään. Vain vihreältä alueelta saapuva henkilö voi osallistua esim. kilpailutapahtumaan ilman minkäänlaista karanteenia. Tulo maahan ei myöskään voi olla tapahtunut muun kuin toisen vihreän maan kautta, tai suoraan Suomeen. Saapuvan tuomarin tulisi tämä kirjallisesti vahvistaa liitolle ennen matkalippujen varaamista.

Näin ollen, olisi mahdollista, että 2 viikkoa ennen kilpailua varatun tuomarin tilanne (lähtömaan liikennevalon väri) tarkistetaan ja mikäli se on silloin vihreä, tuomari voidaan toimittaa Suomeen tuomarintehtävään kilpailutapahtumaan. https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea (linkki avautuu toisella verkkosivustolla)

Vakio- ja latinalaistanssijaoksella on mahdollisuus tehdä poikkeus kilpailusääntöihin tuomariasiassa tällaisessa force majeur -tilanteessa (kilpailusäännöt 9.3). Jaoksella on mahdollisuus varata kilpailuihin suomalaisia tuomareita, joka ei rankingkilpailuissa ole kuitenkaan välttämättä kilpailijoiden toive ja edun mukaista.

  • Liittohallitus on sähköpostikäsittelyssään 15.8.2020 päättänyt, että kaikki ulkomaiset tuomarihankinnat vakio- ja latinalaistanssikilpailuissa keskeytetään ja hallitus tukee vakio- ja latinalaistanssijaoksen päätöksentekoa suomalaistuomareiden käytöstä.

Päätös ei automaattisesti estä jo vahvistettuja ulkomaisia tuomareita saapumasta kilpailun tuomaristoon, edellä mainitut karanteenisäädökset huomioiden. Mikäli joidenkin tuomareiden osalta matka- ym. järjestelyjä ei ole vielä tehty, ne keskeytetään em. päätöksellä.

Edustusparien lähettäminen arvokilpailuihin

  • Liittohallitus on sähköpostikäsittelyssään 15.8.2020 päättänyt, että Suomessa ja maailmalla pahenevan koronavirustilanteen myötä edustusurheilijoitaan suojellakseen Suomen Tanssiurheiluliitto ry ei lähetä kustannuksellaan yhtään arvokilpailuedustajaa ulkomaan kilpailuihin vuoden 2020 aikana, mikäli sellaisia järjestetään (vakio- ja latinalaistanssien ja rock´n´swing -kilpailusäännöt luku 4.4). Päätöstä voidaan tarkastella nopeasti, mikäli tilanne syksyn aikana COVID-19 taudin lukujen osalta muuttuu parempaan suuntaan.
  •  Voimassa olevana todetaan sääntö (em. kilpailusäännöt, luku 4.4, 3. kpl): 

”Liitto ei kustannuksellaan lähetä edustajia maihin, joihin matkustamista Suomen ulkoasiainministeriön kulloinkin voimassa olevissa matkustusohjeissa kehotetaan välttämään. Mikäli valintasääntöjen mukaan oikeutettu ja edustuskelpoinen täysi-ikäinen pari tästä huolimatta ilmoittaa kirjallisesti liitolle haluavansa lähteä kilpailuun omalla kustannuksellaan ja vapauttavansa liiton kaikesta vastuusta, liitto voi ilmoittaa parin kilpailuun.”

Ulkomailta tulevien parien osallistuminen suomalaisiin kilpailutapahtumiin

Ulkomailta tulevat osallistujat ovat olleet pirteä lisä suomalaisissa tanssiurheilutapahtumissa. Covid-19 -tilanteen ollessa syksyn osalta selvästi tartuntalukujen valossa vaikeutumassa, ulkomailta tulevien parien osallistuminen saattaa lisätä riskiä taudin tarttumiselle. Ulkomailta tulevien parien aiempia matkoja esim. muihin maihin valmennukseen jne. on vaikea selvittää ja rajoittaa osallistumisehdoksi Suomen Tanssiurheiluliitto ry:n tapahtumiin. Kaikkien osapuolten turvallisuuden kannalta, ja erityisesti urheilijoiden suojelemiseksi, riskien minimoiminen on tärkeää.

  • Liittohallitus on sähköpostikäsittelyssään 15.8.2020 tehnyt poikkeuspäätöksen, että ulkomailla asuvien parien, jotka eivät edusta Suomen Tanssiurheiluliitto ry:n jäsenyhdistystä, osallistumiset vakio- ja latinalaistanssien ja rock’n’swing -tanssien kotimaisiin kilpailuihin evätään toistaiseksi, ellei pari ole noudattanut Suomessa asetettuja lähtömaahan kohdistettuja karanteenimääräyksiä.
  • Kilpailusääntöjen (1.3) mukaisesti kilpailunjohtaja voi päättää miten toimitaan ennalta arvaamattomissa, kilpailusäännöissä mainitsemattomissa tilanteissa. Tällaiseksi päätökseksi voidaan lukea esimerkiksi ulkomailta saapuvan, liiton jäsenyhdistystä edustavan parin osallistumisoikeus perustuen ulkoministeriön mahdollisesti asettamien matkustusrajoitusten ja/tai THL:n asettamien karanteeniohjeistusten noudattamisesta.

Tartuntariskien ehkäisemiseksi on tärkeää, että ajankohtaisia karanteenirajoituksia tarkastellaan. Siitä syystä kilpailutapahtuman osallistumisen ehtona on, että viranomaisten asettamia karanteenimääräyksiä noudatetaan, on sitten kyseessä STUL ry:n jäsenyhdistyksen edustuspari tai ulkomaalainen pari.