Kurinpitovaliokunnan päätös 01-2020

JULKAISTU: 20.8.2020, KATEGORIAT: Mediatiedotteet, Seuratiedotteet

Tanssiurheiluliiton kurinpitovaliokunta on antanut kirjallisen varoituksen kahdelle tanssiurheiluvalmentajalle epäasiallisesta käyttäytymisestä tanssiurheilun ja valmentamisen parissa.

Saapunut valitus, jonka tutkinta tehtiin Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEK ry:n toimesta tuotti yli 200 sivua tutkintamateriaalia sisältävän raportin, jonka perusteella liitosta itsenäinen kurinpitovaliokunta totesi tapauksen täyttävän kokonaisarvioinnin perusteella epäasiallisen käytöksen tunnusmerkit.

Annettujen todistusten perusteella kurinpitovaliokunta totesi kahden valmentajan käyttäytyneen valmentamiaan urheilijoita kohtaan useaan otteeseen epäasiallisesti ja näin toimien menetelleen Tanssiurheiluliiton toimintasäännössä mainitun toiminnan perusteena olevien liikunnan eettisten arvojen ja urheilun reilun pelin periaatteiden vastaisesti.

Kurinpitovaliokunta antoi kahdelle valmentajalle kurinpitomääräysten 3§ mukaisesti kirjallisen varoituksen.

Lisäksi kurinpitovaliokunta esitti liittohallituksen toimeenpantavaksi vuoden kestoisen monitorointiohjelman, jossa seurataan valmentajien toimintaa ja toiminnan kehittämistä. Osana monitorointia liittohallitusta kannustettiin laatimaan vuoden päästä seuran jäsenistölle erillinen ilmapiirikysely.

Päätös on nähtävillä paikan päällä Tanssiurheiluliiton toimistossa.