Niin huippua!

JULKAISTU: 17.6.2022, KATEGORIAT: Seuratiedotteet

Suomen Tanssiurheiluliitto on yhteistyössä Suomen Olympiakomitean kanssa valmistellut kahden vuoden ajan Huippu-urheilun Tähtiseuraohjelmaa. Ohjelma toteutetaan yhdessä liiton ja Huippu-urheilun Tähtiseuraohjelman perus- ja laatukriteerit täyttävien jäsenseurojen kanssa. Huippu-urheilun Tähtiseuratoiminnassa korostuu muusta Tähtiseuratoiminnasta poiketen vahvemmin liiton osuus ja rooli huippu-urheilun toiminnan järjestämisessä ja kehittämisessä.

Ohjelman kokonaistavoitteena on luoda edellytyksiä nostaa Suomen Tanssiurheilun tasoa sekä lajin arvostusta ja tunnettuutta. Liiton huippu-urheilun visiona on ”Suomi Tanssiurheilumaailman Huipulle”.

Huippu-urheilun Tähtiseuraohjelma on keino edistää vision ja tavoitteen toteutumista sekä vahvistaa liiton, seurojen, valmentajien ja koulutusorganisaation yhteistoimintaa. Keskiössä ovat urheilijan polku ja siihen liittyen liiton ja seurojen opetuksen, ohjauksen ja valmennuksen sisältö sekä työ- ja toimintatavat.

Huippu-urheilun Tähtiohjelmalla on luotu strategia ja toimintamalli liiton ja seurojen välille huippu-urheilutoiminnan ja yhteistyön edistämiseksi. Ohjelma edistää erinomaisella tavalla myös liiton eri lajien vuoropuhelua, yhteistyötä ja -toimintaa, yhteisten linjojen luomista, koulutusta ja koko lajiliiton yhteisöllisyyttä. Tähtiseuratoiminnalla ja Huippu-urheilun Tähtiseuraohjelmalla edistetään myös valtakunnallisesti seuratoiminnan operatiivisen sekä erityisesti varsinaisen sisällöllisen toiminnan tasalaatuisuutta.

Nyt liiton osalta sen perustyö on tehty. Toimintajärjestelmä on luotu, se on resurssoitu ja vastuutettu. Myös seuroja koskevat ja niitä ohjeistavat keskeiset tiedostot on luotu ja ne ovat luettavissa liiton sivuilla kohdassa Huippu-urheilun tähtiseura.

  • Huippu-urheilijan polku
  • Liiton Huippu-urheilun Tähtiseuraohjelma
  • Tukeen ohjaamisen malli
  • Tanssiurheiluvalmennuksen tieteellinen teoriaperusta
  • Huippu-urheiluseuran peruskriteerit
  • Huippu-urheiluseuran laatukriteerit

Seuraava vaihe on valita Huippu -urheilun Tähtiseurapolulle ne seurat, jotka täyttävät Huippu-urheilun Tähtiseura peruskriteerit.

Hakemusten pohjalta valinnat  Huippu-urheiluvaliokunnnan esityksestä tekee liittohallitus. Hakemukset toimitetaan liiton toimistoon 15.8.2022.  Esitykset liittohallitukselle tehdään 17.8.2022. Yhteinen Huippu-urheilun Tähtiohjelmaan valittujen seurojen yhteistapaaminen on 30.9.2022. Paikka on vielä avoin.

Lisätietoja ohjelmasta liiton toimistosta.