Vakio- ja latinalaistanssien tuomarivalintatyöryhmän valinta ja tehtävä

JULKAISTU: 26.10.2020, KATEGORIAT: Seuratiedotteet, Vakio- ja latinalaistanssit

Tuntematon kilpailutuomari tehtävässäänTanssiurheiluliiton syyskokouspäivänä 22.11.2020 järjestetään jälleen myös lajikohtaiset kilpailusääntömuutoksia käsittelevät jäsenkokoukset. Jäseniltä tulleiden muutosesitysten lisäksi käsitellään lajijaosten mahdolliset muutosesitykset kilpailusääntöihin. Kokousmateriaalit julkaistaan jäsenistölle etukäteisvalmistautumista varten viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää.

Vakio- ja latinalaistanssien kilpailusääntöjä käsittelevässä jäsenkokouksessa suoritetaan kevätkokouksesta koronapandemian takia siirtynyt tuomarivalintatyöryhmän vaali. Kilpailusääntöjen 9.1.1 mukaisesti tuomarivalintatyöryhmään kuuluu viisi (5) jäsentä, joilla tulee olla hyvät suhteet kansainvälisiin ja kotimaisiin tuomareihin sekä pätevyys arvioida näiden kyvykkyyttä ja sopivuutta toimia tuomareina niissä kilpailuissa, joihin liitto valitsee tuomareita (eli Ikäkausimestaruuskilpailut, GP-kilpailut ja Suomenmestaruuskilpailut). Tuomarivalintatyöryhmän jäsenten tulee toimia eettisesti ja objektiivisesti ja edustaa tasapuolisesti vakio- ja latinalaistanssin eri koulukuntia ja näkemyksiä.

Liittohallitus voi täydentää myöhemmin kokoonpanoa, mikäli ehdokkaita on vähemmän kuin viisi, ja toimikausi alkaa välittömästi valinnan jälkeen.

Vakio- ja latinalaistanssijaos laatii tuomarivalintatyöryhmän toimintasäännön, jonka liittohallitus hyväksyy. Parhaillaan voimassa olevassa toimintasäännössä tuomarivalintatyöryhmän kokoonpanolle on asetettu muutamia lisämääreitä: Työryhmän jäsenellä tulee olla vähintään GP-tason tuomarointioikeudet kotimaassa sekä ainakin osalla tuomareista tulee olla WDSF-tuomarilisenssi. Tuomarointioikeudet tulee olla aktiivisia eli voimassa olevia. Työryhmän jäsenillä tulee toimintasäännön mukaan lisäksi olla vuosien kokemus tuomaroinnista kotimaisissa arvokilpailuissa ja WDSF-kilpailuissa. Työryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja ryhmässä tulee olla miehiä ja naisia mahdollisimman kattavasti koko Suomen alueelta. Pitkäaikainen valmentajatoiminta luetaan eduksi. Työryhmän jäsenillä ei voi olla peräkkäisiä toimikausia.

Vakio- ja latinalaistanssien tuomarivalintatyöryhmän tehtävä on seurojen SM-, GP- ja IKM-kilpailujen tuomarikäsittely. Ryhmä valitsee ja ehdottaa vakio- ja latinalaistanssijaokselle päätettäväksi SM-, GP- ja Ikäkausimestaruuskilpailuissa käytettävät tuomarit kalenterivuoden ajalle. Työryhmä laatii sisäisen ohjeen tuomarien hankintamenettelystä.

Kilpailutuomareiden valinnat kulkevat seuraavan vuosikellon mukaisesti:

 1. Vakio- ja latinalaistanssijaoksen käsittelyyn tulleet kilpailuanomukset käsitellään ja päätetään, kenelle kilpailut myönnetään.
 2. Päätettyjen päivämäärien jälkeen tuomarihankinnat otetaan tuomarivalintatyöryhmän ennakkokäsittelyyn.
 3. Seurojen omien tuomariehdotuksien pyyntö tuomarivalintatyöryhmälle määräaikaan mennessä.
 4. Tuomarivalintatyöryhmässä seurojen ehdotuksien vertaus edellisiin tuomarointitehtäviin kilpailusääntöjen 9.3 kohdan mukaisesti.
 5. Tuomarivalintatyöryhmän tuomarihankintavalmistelut ja yhteydenotot tuomariehdokkaisiin työryhmän sisäisen menettelyohjeen mukaisesti.
 6. Saatujen ennakkovahvistusten jälkeen tuomarivalintatyöryhmä hyväksyy vakio- ja latinalaistanssijaokselle päätettäväksi tulevat SM- ja GP-kilpailujen tuomarit.
 7. Liiton toimisto lähettää viralliset vahvistusyhteydenotot hyväksytyn tuomarihankinnan menettelyohjeen mukaisesti.
 8. Toimiston taholta ollaan tuomarihankinnassa tarvittaessa yhteydessä ehdottavaan henkilöön ongelmien ilmaantuessa.
 9. Tuomarihankinnat tehdään kattaen koko vuoden kilpailut.
 10. Kotimaiset Ikäkausimestaruuskilpailuiden tuomarit hyväksytään vakio- ja latinalaistanssijaoksessa seuran esitykset huomioiden.
 11. Toimiston vahvistamien ulkomaalaisten tuomareiden sekä kotimaisten ja Ikäkausimestaruuskilpailuiden tuomaripäätöksien osalta osallistumisseuranta työryhmässä olemassa olevan tai perustettavan seurantalistan mukaisesti.
 12. Vanha työryhmä luovuttaa tehtävänsä uudelle työryhmälle ensimmäisessä yhteisessä tapaamisessa.
 13. Seurantalista siirtyy aina uudelle työryhmälle.

 

Kannustamme jäsenistöä ilmoittamaan ehdokasasettelustaan tuomarivalintatyöryhmän vaaliin sekä sääntömääräisessä syyskokouksessa käytäviin liittohallituksen vaaleihin viimeistään 2.11.2020, jotta ehdokasesittelyt saadaan mukaan jaettavaan kokousmateriaaliin auttamaan koko jäsenistön kokousvalmisteluja.