VAL tiedottaa kilpailujärjestelmän muutosesityksestä sääntökokousta varten

Kilpailujärjelmän yksinkertaistaminen kolmiportaisesta kaksiportaiseksi

Muutos koskee tässä vaiheessa seura- alue- ja valtakunnallisia kilpailuja

 • poistetaan aluekilpailut ja sen nimike, koska aluejako on poistettu jo aiemmin
 • aluekilpailujen luokat jaetaan uudenmallisiin seura- ja valtakunnallisiin.
 • seurakilpailun osalta
  • seurakilpailuun lisätään D-luokat
  • seurakilpailujen määrä kasvaa, kun aluekilpailut poistuvat
  • valtakunnalliseen kilpailuun lisätään harkinnan ja alueellisen tarpeen mukaan myös E-luokkia (vrt nykyinen D-A luokat)
  • sekä uudenmallisessa seura- että valtakunnallisessa kilpailussa mahdollisuus saada siis aiempaa enemmän luokkia per kilpailutapahtuma kuin aiemmin
 • tuomaroinnin osalta
  • seurakilpailujen tuomarimäärä nousee kolmesta viiteen parien oikeusturvan parantamiseksi
  • tuomaripolku muutetaan vaiheittain kolmiportaisesta kaksiportaiseksi
  • seurakilpailujenkin tuomarin oltava jatkossa tanssinut C-luokkaan asti (mutta nykyiset jo myönnetyt seurakilpailutuomarioikeudet säilyvät)
  • liitto haluaa kompensoida seuroille kuluja, jotka syntyvät seurakilpailujen tuomareiden määrän lisäämisestä, kokeilemalla harkitusti juryn poisjättämistä kilpailuista 2019 (viedään sääntöihin jos näyttää toimivan kokeiluaikana)
 • kilpailujen kokonaismäärää per vuosi vähennetään, että yksittäiset kilpailutapahtumat saadaan kannattaviksi seuroille joka puolella Suomea
 • VAL jaos sitoutuu auttamaan seuroja kilpailujen kannattavuuden lisäämisessä
  • erikoiskilpailut tarpeen mukaan (MMX, TT, lasten avoin luokka, seniori 5-ikäsarja, yhden tanssin kilpailut, soolot jne)
  • soveltuvista erikoiskilpailuista nousupisteet
  • tuplaosallistumisoikeuksia E- ja D-luokille jatketaan ja laajennetaan tarvittaessa
  • nopea reagointi lisäluokkien tarpeeseen ja luokkamuutoksiin, jos näyttää ettei kilpailutapahtuma muuten olisi kannattava
  • tarpeen mukaan neuvotaan ja ohjeistetaan muiden liiton lajien mukaan saamiseksi VL-kilpailutapahtumiin

Nyt esiteltävät sääntömuutosehdotukset on valmisteltu siten, että uudenmuotoista kilpailujärjestelmää päästään toteuttamaan vuoden 2019 alusta alkaen.

Kehitystyö jatkuu koko ajan yhteistyössä jäsenseurojen kanssa, ja sääntöjä muokataan edelleen vastaamaan kertyvän kokemuksen ja tiedon mukanaan tuomia muutos- ja kehitystarpeita.

LH ja VAL ovat hyvin tietoisia seurojen hankalasta tilanteesta jäsenmäärien ja kilpailijoiden määrien osalta. Kaikkien muutosten tavoitteena on pysäyttää nykyinen huolestuttava kehitys ja saada kilpailijamäärät uuteen kasvuun.

Toivomme laajaa ja keskustelevaa osallistumista 10.11. sääntökokoukseen!