Toiminnanjohtajan palsta 20/24

JULKAISTU: 15.5.2024, KATEGORIAT: Yleinen

Liiton toimintaa pyörittää liittohallituksen ja toimiston henkilökunnan lisäksi lukuisa määrä vapaaehtoisia, kentältä tulevia henkilöitä. Viime viikolla tehdyn liiton toisen auditoinnin yhteydessä raportoitiin 50 toimijaa 98:ssa eri roolissa. Osa henkilöistä toimii useammassa roolissa esimerkiksi lajijaoksessa ja jossain toimikunnassa tai työryhmässä. Ehtivimmillä rooleja saattaa olla jopa useampia. Lajijaokset pyörittävät alaisuudessa erilaisia työryhmiä, sen mukaan mihin kulloinkin on tarvetta. Muutamia Ohjesäännössä määriteltyjä pysyviäkin työryhmiä on, joista yhtenä esimerkkinä Vakio- ja latinalaistanssijaoksen Sääntötyöryhmä (SäTy). Tietoa liiton jaoksista ja työryhmistä löydät osoitteesta https://www.dancesport.fi/tietoa-liitosta/hallinto-ja-toimihenkilot/

Jaosten alaisuudessa toimivien työryhmien lisäksi liitossa toimii liittohallituksen nimeämä Strategiatyöryhmä. Strategiatyötyhmän alaisuudessa työskentelee tiedotus- ja viestintätiimi, jonka tehtävänä on kuluvan vuoden aikana tehdä strategiaa tunnetuksi jäsenistölle ja esitellä työryhmän toimintaa työryhmän jäsenten avustuksella. Seurakehittäjän puheenjohtajuudella, toimiston alaisuudessa, toimii Huippu-urheilun Tähtiseuratyöryhmä, jonka jäseniä ovat vakio- ja latinalaistanssien ja rock’n’swing tanssien lajipäälliköt. Toimiston alaisuudessa toimii lisäksi työryhmiä, jotka suunnittelevat ja kehittävät palvelualueilla tapahtuvaa toimintaa. Näiden ryhmien puheenjohtajan toimii toiminnanjohtaja.

Toimiston alaisista työryhmistä kooltaan suurin on Osaamisen kehittämisen palvelualueella toimiva Valmentajakouluttajatyöryhmä. Työryhmä koostuu kahdesta erillisestä asiantuntijatyöryhmästä, vakio- ja latinalaistanssien ja rock’n’swing tanssien Kouluttajatyöryhmät. Valmentajakouluttajatyöryhmään kuuluvat palvelualueen vastaava Aija Nybergin lisäksi Harri Antikainen, Tea Kantola, Carina Ahti ja Anssi Kirkonpelto vakio- ja latinalaistanssien Kouluttajatyöryhmästä, sekä Niklas Hagel ja Tommi Koivula rock’n’swing tanssien Kouluttajatyöryhmästä. Monilajinen työryhmä uudistaa valmentajakoulutusten sisältöjä ja valmentajakoulutuspolkua. Muutoksina polkuun jo ensi syksylle on tulossa  muun muassa liiton sitoutuminen kalenteroitujen koulutusten järjestämiseen sekä seurojen/koulutettavien sitoutuminen koko koulutustason suorittamiseen. Lisäksi VOK-koulutusten pakollisuudesta ollaan luopumassa Tason 1 osalta. Näistä ja muista muutoksista tullaan tiedottamaan jäsenistölle mahdollisimman pian.

Toinen osaamisen kehittämisen palvelualueella toimiva työryhmä on vakio- ja latinalaistanssien Tuomaritenttityöryhmä. Ryhmään kuuluvat palvelualueen vastaava Aija Nyberg sekä Minna Tanttu, Harri Antikainen ja Sergey Belyaev. Parin vuoden tauon jälkeen työryhmän toiminta on saatu käynnistettyä ja tuomaripoluilla olevat henkilöt pääsevät nyt etenemään tenttivaiheeseen. Kaikille tenttiin pyrkiville on pystytty osoittamaan tentin vastaanottaja. Kevätkokouksen yhteydessä pidettävässä sääntökokouksessa on vahvistettavana tuomaripolkuun liittyvät korjaukset.

Vuoden 2023 syyskokouksessa kerrottiin, että valmentajalisenssiuudistus suunnitellaan vuoden 2024 aikana ja otetaan käyttöön vuoden 2025 alusta. Tätä työtä varten on koottu monilajinen työryhmä, jonka työsarkana on kehittää moniportainen lisenssijärjestelmä, joka soveltuu liiton lajien käyttöön. Työryhmään kuuluvat puheenjohtaja ja lajipäällikkö (RS) Pirjo Koivula, lajipäällikkö (VL) Toni Tuominen, Huippu-urheilun Tähtiseuran puheenjohtaja Harri Antikainen, Huippu-urheilun Tähtiseurapolulla olevan seuran puheenjohtaja Sergey Belyaev ja lajipäällikkö (Breik) Petri Rasanen. Työryhmän työtä tullaan esittelemään liittohallitukselle liiton suunnitteluviikonloppuna elokuussa ja lisenssin työstö jatkuu vielä syksyn aikana.

Suunnitteilla on uusia työryhmiä. Liitto tarvitsee nuorista ja nuorista aikuisista koottavan, tanssiurheilun näkökulmasta ympäristövastuuta ja yhdenvertaisuutta pohtivan ”Vastuullisuustyöryhmän”. Työryhmä kootaan ensi syksyyn mennessä. Jos teidän seurassa on henkilö, joka on sopivan ikäinen ja halukas tarttumaan toimeen ko. teemojen alla, anna hänet ilmi allekirjoittaneelle. Tarvetta ja suunnittelun alla on myös Kumppanuustiimi, mutta tästä ja muista suunnitelmista kerrotaan sitten kesän ja syksyn mittaan.

Alkavan kesän terveisin

Pirjo

Jos mieltäsi askarruttaa joku asia, ota rohkeasti yhteyttä

050-4080 122 tai pirjo.koivula(a)dancesport.fi