Tiedote koskien latinalaistanssien yleisen sarjan MM-kisan edustusvalintoja

JULKAISTU: 16.10.2023, KATEGORIAT: Yleinen

Tiedote koskien latinalaistanssien yleisen sarjan MM-kisan edustusvalintoja

Latinalaistanssien yleisen sarjan MM-kisojen edustusparien valinnassa on käynyt virhe, jota Tanssiurheiluliitto pahoittelee suuresti. Kilpailuun on ilmoitettu virheellisesti pari, jolta puuttui ilmoittamishetkellä WDSF:n eCard eli kansainvälinen lisenssi. Parin lähettäminen kilpailuun olisi sekä STUL:n ja WDSF:n kilpailusääntöjen että UOL:n ratkaisun 32/2022 vastainen. Näin ollen parin ilmoittaminen kilpailuun joudutaan valitettavasti perumaan.

Suomen Tanssiurheiluliiton toimistosta on lähetetty kutsu latin MM-kilpailuun parille, joka on toisena latinalaistanssien ranking-listalla. Pari on hyväksynyt kutsun ja varautunut matkaan ostamalla lentoliput. Liiton palvelualueen vastaava ilmoitti parin kilpailuun 3.10., joka oli viimeinen ilmoittautumispäivä. Viime viikolla palvelualueen vastaava huomasi kuitenkin puutteita parin edustuskelpoisuudessa. Alunperin selvittely alkoi siitä, onko pari liiton kilpailusääntöjen edustuskelpoisuutta koskevan kohdan mukaisesti osallistunut viimeisen vuoden aikana vähintään WDSF Open -tasoiseen kilpailuun tai WDSF-kilpailun yhteydessä järjestettävään kansainväliseen Open-luokkaan. Selvittelyn aikana kävi kuitenkin myös ilmi, että parin kummallakaan urheilijalla ei ollut ilmoittautumishetkellä voimassa olevaa WDSF:n eCardia eli kansainvälistä kilpailulisenssiä.

Kilpailulisenssin voimassaoloa käsiteltiin viime vuonna tanssiurheilun arvokisavalintoja koskevassa Urheilun Oikeusturvalautakunnan päätöksessä. Tuolloin annettu UOL:n päätös 32/2022 toteaa urheilijoiden WDSF eCardin voimassa olosta seuraavaa:

Oikeusturvalautakunta toteaa edellä lausutun perusteella, että tanssiurheilijan edustuskelpoisuus määräytyy sekä STUL:n omien sääntöjen että kansainvälisen järjestön WDSF:n sääntöjen mukaan. STUL:n kilpailusäännöissä ei ole erillistä mainintaa kansainvälisen liiton lisenssistä. Siten asiaa on arvioitava sääntöviittauksen perusteella WDSF:n kilpailusääntöjen perusteella. 

WDSF:n kilpailusääntöjen kohdan D.2.2.2 mukaan

A Couple may only represent a country at any other WDSF competition if each partner is permitted to compete by the WDSF member body representing that country at the time of registration and the time of the relevant WDSF competition.

WDSF:n kilpailusääntöjen kohdan D.2.5.2 mukaan

All participants in WDSF-granted competitions must be identified by a WDSF id card / eCard.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että WDSF:n viitattujen sääntökohtien mukaan kansainväliseen kilpailuun osallistuvan parin molemmilla tanssijoilla tulee olla voimassa oleva WDSF id card / eCard kilpailuun ilmoittautumisen hetkellä. Siten STUL:n ja WDSF:n kilpailusääntöjen perusteella tanssiurheilija on valintakelpoinen valintahetkellä, vaikka hänellä ei olisi voimassa olevaa eCardia, jos hän saattaa sen voimaan viimeistään ennen kuin tanssipari ilmoitetaan kansainväliseen kilpailuun.

Edellä olevan UOL:n sääntötulkinnan mukaan parilla olisi tullut olla voimassa oleva eCard 3.10.2023 eli kilpailuun ilmoittamisen hetkellä. Asiasta keskusteltiin vielä paria edustavien henkilöiden kanssa. Tietoon tuotiin tapaus viime keväältä, jossa tanssija, jonka eCard oli saatettu voimaan vasta viikkoa ennen varsinaista kilpailupäivää, on voinut osallistua WDSF:n avoimen luokan kilpailuun. Tapaus ei ole kuitenkaan relevantti nyt käsillä olevaan asiaan liittyen, sillä WDSF:n avoimiin kilpailuihin kilpailijat ilmoittautuvat itse ja huolehtivat itse kilpailukelpoisuudestaan. Liiton toimisto ei ilmoita urheilijoita avoimiin kilpailuihin, joten virhettä ei ole voitu tunnistaa ennen sen ilmituloa tämän asian ratkaisemisen yhteydessä. STUL ei myöskään vastaa WDSF:n omasta sääntöseurannasta tai siitä seuraavista sanktioista avoimien kilpailuluokkien osalta. 

Seuran tulee huolehtia edustusurheilijoidensa edustuskelpoisuudesta STUL ry:n ja WDSF:n kilpailusääntöjen puitteissa. Liitto on muistuttanut WDSF eCardeista jäsentiedotteissaan, viimeksi alkukesällä 2023, jolloin seuroja muistutettiin hoitamaan eCardit kuntoon ennen kesälomakauden alkamista, koska Stuttgartin Grand Slam -tapahtuma on elokuun alussa pian kesälomakauden loppumisen jälkeen. 

Liiton palvelualuevastaava on menetellyt virheellisesti ilmoittaessaan parin Latin MM-kilpailuun, vaikka heillä ei ole ollut voimassa olevaa WDSF:n eCardia. Vaikka kyseessä on liiton toimiston työntekijän inhimillinen virhe, siitä huolimatta parin lähettäminen kilpailuihin rikkoisi STUL ry:n ja WDSF:n kilpailusääntöjä ja olisi vastoin UOL:n ratkaisua 32/2022. Tästä syystä Suomen Tanssiurheiluliiton liittohallitus on päättänyt, että parin ilmoittaminen kilpailuun perutaan ja kilpailunjärjestäjälle ilmoitetaan mahdollisesta nimivaihdoksesta. Parille korvataan heidän ostamiensa lentolippujen hinta.

Suomen Tanssiurheiluliiton liittohallitus ja liiton toimisto pitävät tapausta hyvin valitettavana ja pahoittelevat suuresti erityisesti parille tapahtuneesta aiheutunutta harmia. Suomen Tanssiurheiluliitto haluaa tiedottaa asiasta nopeasti, jotta tieto tapahtumien kulusta ja ilmoittautumisen perumiseen johtaneet syyt saatetaan avoimesti lajiväen tietoon. Samalla liitto haluaa muistuttaa seuroja ja urheilijoita hoitamaan edustus- ja kilpailukelpoisuuteen tarvittavat luvat ajoissa kuntoon.

Lisätietoja: 

Leena Liusvaara

puheenjohtaja, Suomen Tanssiurheiluliitto

puh. 044 0164944