Suomen Tanssiurheiluliiton tiedote koskien Ilta-Sanomien artikkelia

JULKAISTU: 10.6.2023, KATEGORIAT: Yleinen

Suomen Tanssiurheiluliiton tiedote koskien Ilta-Sanomien artikkelia

10.6. Ilta-Sanomien nettisivuilla julkaistiin artikkeli, jossa käsiteltiin suomalaista tanssinopettajaa kohtaan esitettyjä syytteitä koskien epäasiallista käyttäytymistä valmennustilanteissa.

Suomen Tanssiurheiluliitto tuomitsee kaiken epäasiallisen käyttäytymisen urheilussa. Liittohallitus sai viime vuoden lopulla tiedon artikkelissa mainitusta välikohtauksesta tanssiurheiluharjoitusten yhteydessä. Tapaus oli ilmoitettu myös Suomen urheilun eettiseen keskukseen SUEKiin, mutta asia oli sittemmin soviteltu osapuolten kesken, eikä näin johtanut tutkintaan SUEKin toimesta. Myös Tanssiurheiluliiton Kurinpitovaliokunta on käsitellyt asiaa SUEK:n päätöksen pohjalta ja todennut ettei asian jatkokäsittelylle ole tarvetta.

Tanssiurheiluliitto korostaa epäasiallisesta käytöksestä ilmoittamisen tärkeyttä. Jotta epäasiallista toimintaa voidaan käsitellä esimerkiksi liiton kurinpitovaliokunnassa tai SUEKissa ja toimintaan voidaan puuttua ja uhreille tarjota apua, tarvitaan tietoja tapahtuneista rikkomuksista. 

Tanssiurheiluliiton eettisessä säännöstössä on kerrottu toimintaohjeet ilmoittamisesta ja menettelytavoista epäasialliseen käytökseen puuttumiseksi. Ilmoituksen voi tehdä liiton puheenjohtajalle, toiminnanjohtajalle tai SUEKin Ilmo-palvelun kautta osoitteessa https://ilmo.suek.fi/. Ilmo-palveluun voi ilmoittaa kaikenlaisista eettisistä rikkomuksista urheilun parissa. Suomen Tanssiurheiluliiton liittohallitus ei ole tutkiva toimielin, vaan eettisten rikkomusten tutkinta annetaan SUEKin tehtäväksi. Liiton kurinpitovaliokunta tekee esityksen mahdollisista rangaistuksista liittohallitukselle päätettäväksi.

Liittohallitus toivoo, että kaikki tanssiurheilun toimijat – yhdessä ja rohkeasti – edistävät eettisten toimintatapojen toteutumista kaikessa tanssiurheiluun liittyvässä toiminnassa ja kannustaa puuttumaan kaikkeen epäasialliseen toimintaan ja tuomaan se virallisia reittejä pitkin tietoon ja tutkittavaksi.

Tanssiurheiluliitto tunnistaa ja tunnustaa, että tanssiurheilun parissa on kehitettävää kaikille turvallisen toimintaympäristön varmistamisessa. Tavoitteemme on, että kaikki tanssiurheilun parissa toimivat voisivat kokea lajimme harrastamisen turvalliseksi ja toisaalta mahdollisista epäkohdista uskallettaisiin kertoa ilman pelkoa sen vaikutuksista esimerkiksi valmennussuhteisiin tai tuomarityöskentelyyn. Tällä hetkellä Tanssiurheiluliiton strategiatyöryhmässä pohditaan keinoja liiton toimintaympäristön ja kulttuurin kehittämiseksi. Samoin koulutussisältöjen uudistamisen yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota valmentajien ja tuomareiden eettisen osaamisen kehittämiseen.

10.6.2023, Suomen Tanssiurheiluliitto 

Lisätietoja antaa: 

Tanssiurheiluliiton puheenjohtaja Leena Liusvaara, puh. 044 016 4944

Linkit ja lisämateriaalia: 

  • Et ole yksin -palvelussa saa apua ja tukea, jos on kohdannut epäasiallista käyttäytymistä, seksuaali- tai muuta väkivaltaa urheiluharrastuksessa. Epäasiallinen käyttäytyminen voi liittyä esimerkiksi kiusaamiseen tai päihteiden käyttöön. Palveluun voi ottaa yhteyttä nimettömästi. Yhteydenottotavat löytyvät osoitteesta https://www.etoleyksin.fi/haluatko-jutella/ 
  • Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEK:in nettisivujen ILMO-palvelun kautta voi kuka tahansa ilmoittaa, jos epäilee jonkinlaista eettistä rikkomusta urheilussa. ILMO-palvelussa voi ilmoittaa nimettömästi, mikäli epäilee esimerkiksi häirintää tapahtuneen: https://ilmo.suek.f/