Liittohallituksen kokous 1.4.2023, lyhyesti

JULKAISTU: 17.4.2023, KATEGORIAT: Yleinen

Poimintoja liittohallituksen kokouksen päätöslistalta.

 • Päätettiin anotuista ansiomerkeistä.
 • Käytiin keskustelua DanceCoren päivitystarpeista ja prioriteeteista ICT-työryhmän kokousmuistiinpanojen pohjalta.
 • Keskusteltiin syyskokouksessa jätetystä ponnesta ja siihen annettavasta vastauksesta. Vastaus lähetettiin uudelleen valmisteltavaksi.
 • Valmisteltiin järjestösääntömuutosta koskien jäsenyysasioita.
 • Perustettiin työryhmä pohtimaan VL tuomarihankintoihin liittyviä kehityskohteita ja mahdollisia sääntömuutostarpeita. Työryhmän nimeää hallitus, mutta se toimii yhteistyössä VAL:n kanssa.
 • Vahvistettiin kouluttajavalintoja.
 • Valmisteltiin sääntömuutosta kilpailupöytäkirjojen toimittamisesta liitolle.
 • Vahvistettiin breikin maajoukkueen muutos.
 • Vahvistettiin päätös, jossa seuralle määrättiin 80 e sakko lisensoimattoman urheilijan osallistumista kilpailuun.
 • Hyväksyttiin jaosten ja FDO ry:n toimintakertomukset vuodelta 2022.
 • Käsiteltiin joitakin eettisiin kysymyksiin liittyviä asiakohtia.