VL-tanssien valmentajakouluttajahaku 1/2023–12/2025

JULKAISTU: 1.12.2022, KATEGORIAT: Koulutustiedotteet, Vakio- ja latinalaistanssit

Suomen Tanssiurheiluliitto ry hakee kouluttajia vakio- ja latinalaistanssien valmentajakoulutuksille sopimuskaudelle 1/2023–12/2025

Kouluttajia etsitään nyt seuraaville kursseille:

115 Taso I F Vakio- ja latinalaistanssien ohjaaminen ja 116 Seuraohjaajakurssi 1 (25 h)
117 Taso I E Seuraohjaajakurssi 2 ja 118 Kertaus- ja tenttipäivä (25 h)

214 Taso II D vakiotanssit (20 h)
215 Taso II D latinalaistanssit (20 h)
216 Taso II C vakiotanssit (20 h)
217 Taso II C latinalaistanssit (20 h)
218 Taso II Henkilökohtaisen valmentamisen harjoittelu (8 h)

Taso III: 311, 312 ja 314 Orientoiva aloitus (8 h)
315 Taso III Vakiotanssit (20 h)
316 Taso III Latinalaistanssit (20 h)
317 Taso III Näyttökokeiden vastaanottaminen (8 h)

Kouluttajahakuaika on 1.12. – 14.12.2022. Seuraava sopimuskausi kouluttajien kanssa on lähtökohtaisesti 1/2023–12/2025. Ilmoita kiinnostuksesi koulutustehtäviin lähettämällä hakemus sähköpostitse viimeistään 14.12.2022 osoitteeseen toimisto@tanssiurheilu.fi.

Hakemuksen liitteineen tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot:

  • mitä yllä mainittuja kursseja tarjoudut kouluttamaan
  • kouluttajan tai kouluttajaryhmän ansioluettelo: lajitaidot ja valmentaja- ja kouluttajaosaaminen sekä kokemus (kuten pidettyjen kurssien / koulutusten määrä, taso, osallistujien määrä, tiivistelmä kursseista saaduista palautteista)
  • tieto mahdollisesta koulutuspaikasta
  • oletko kiinnostunut toimimaan kouluttajana koko seuraavan sopimuskauden vai osan siitä
  • pohdintaa valmentajakoulutuksen sisällöistä ja oppimistavoitteista

Hakijan eduksi katsotaan oman lajiosaamisen aktiivinen ylläpito. Kouluttajilta odotetaan aktiivisuutta kurssien järjestämisessä ja siitä viestinnässä sekä koulutusajankohtien suunnittelussa hyvissä ajoin, jotta osallistujat ehtivät saada asiasta tietoa ja ilmoittautua.

Koulutuksia voidaan järjestää ainoastaan silloin, kun niiden kurssimaksuista saatava tuotto kattaa koulutuksesta aiheutuvat kustannukset. Koulutusten toteutuminen vahvistetaan kaksi viikkoa ennen koulutusta, jos osallistujia on riittävästi.

Kouluttajalle / kouluttajaryhmälle maksettava peruspalkkio, kun osallistujia on 7–10: 400,00 / 8 tunnin koulutus (1 päivä), 800,00 / 20 tunnin koulutus (kaksi päivää)  ja 1000,000 / 25 tunnin koulutus (2,5 päivää). Jos osallistujamäärä ylittää 10 henkilöä, palkkio nousee +50,00 / yli menevä osallistuja. Kouluttajien palkkiot sisältävät koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen, kurssimateriaalien laadinnan, arvioinnin sekä suoritusten ilmoittamisen liitolle määräajassa. Palkkiot sisältävät ALV:n (laskulla) tai ovat bruttopalkkoja.

Huomaa, että tarjottava koulutus on STUL:n koulutusta. Jokaisesta koulutuksesta on toimitettava sisällönkuvaus, aikataulu sekä muu oppijoille jaettava materiaali liittoon. Esitys kouluttajista viedään Suomen Tanssiurheiluliiton liittohallituksen kokoukseen, jossa asiasta tehdään päätös. Koulutusten järjestämisajankohdista ja täsmällisistä sisällöistä neuvotellaan tarkemmin valittujen kouluttajien kanssa, aikaisintaan tammikuussa 2023. Ensimmäiset koulutukset pyritään järjestämään helmikuussa 2023, Covid-19-tilanne huomioiden.

Lisätietoja ja tiedot kurssien teemoista ja tavoitteista voitte kysyä osaamisen kehittämisen palvelualueen vastaavalta, aija.nyberg@dancesport.fi.