Urheilussa paljon hyvää – epäasialliseen kohteluun puuttumista tulee kehittää

JULKAISTU: 9.11.2022, KATEGORIAT: Yleinen

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK on julkaissut kaksi merkittävää tutkimusta suomalaisen urheilun tilasta. SUEK selvitti urheilijoiden kokemuksia kilpaurheilussa sekä urheiluyhteisön työntekijöiden kokemuksia tai havaintoja epäasiallisesta kohtelusta. Suomen Tanssiurheiluliitto osallistui kumpaankin selvitykseen.

Urheilijoiden kokemuksia kilpaurheilussa selvittäneen tutkimuksen mukaan urheilijoilla on odotetusti paljon myönteisiä kokemuksia. Lähes 90 prosenttia vastaajista kertoi menevänsä mielellään harjoituksiin. Suurin osa vastaajista oli kuitenkin kokenut myös epäasiallista käyttäytymistä, syrjintää tai häirintää. Yleisintä oli oman tekemisen epäoikeudenmukainen ja pilkkaava arvostelu.

Tutkimukseen vastanneet toivoivat urheiluyhteisöltä varhaisen puuttumisen ja kielteisten kokemusten selvittämisen toimintamallien kehittämistä. Lisäksi toivottiin panostamista yhdenvertaisuutta vahvistaviin toimintatapoihin, koska myönteiset ja kielteiset kokemukset liittyvät vahvasti urheilijan hyvin- ja pahoinvointiin. 

Toisessa tutkimuksessa SUEK selvitti urheiluyhteisön palkkatyöntekijöiden kokemuksia ja havaintoja epäasiallisesta kohtelusta viimeisen vuoden ajalta. Selvitys tehtiin Suomen Olympiakomitean toimeksiannosta. Epäasiallisen kohtelun kokemukset liittyivät urheiluyhteisössä eniten työpaikkakiusaamiseen, kuten esimerkiksi aiheettomaan osaamisen arvosteluun, mitätöintiin ja vähättelyyn. Kiusaamista ilmoitti kokeneensa yli 20 prosenttia vastaajista. 

Urheiluyhteisön työntekijöiden kokemusten mukaan suurin osa häirintätapauksista jää käsittelemättä, kun asiasta ei kerrota kenellekään. Tähän syyksi vastaajat arvioivat epäuskon siihen, että mikään muuttuisi, pyrkimyksen olla välittämättä ja leimautumisen pelon. Toisaalta korostettiin myös kokemusta kohtelun pienimuotoisuudesta tai ohimenevyydestä.

Suomen Tanssiurheiluliitto ottaa kummankin tutkimuksen tulokset vastaan kiitollisena ja painottaa aiheen tutkimisen tärkeyttä.

  • Urheiluun liittyvien epäkohtien tutkiminen ja tarkastelu yleisesti ja liittotasolla ovat tärkeä osa toiminnan terveellistä kehittämistä. Vaikka tanssiurheilun osalta vastaajia oli vähän, tutkimustuloksia kannattaa silti tarkastella reflektiivisesti. Kuinka omassa seurassa voidaan, kuinka vaikeisiin asioihin on rohkeutta puuttua – ja ennen kaikkea nähdäänkö toimintaan liittyviä urheilijoiden hyvinvointia heikentäviä riskejä? Urheilijan hyvinvointi on meidän kaikkien yhteinen tehtävämme, toteaa Suomen Tanssiurheiluliiton puheenjohtaja Leena Liusvaara. 

 

Urheilijoiden kokemuksia kilpaurheilussa -tutkimus toteutettiin yhteistyössä noin 50 urheilujärjestön kanssa ja siihen vastasi yli 2 000 kilpaurheilijaa. Järjestöt lähettivät kyselyn omille kilpaurheilijoilleen. Tutkimus oli jatkoa kaksi vuotta sitten julkaistuun Häirintä suomalaisessa kilpaurheilussa -tutkimukselle. Tutkimuksen tulosraportti löytyy SUEK:in verkkosivuilta (linkki avautuu toisella verkkosivustolla).

Urheiluyhteisöä koskeneessa tutkimuksessa oli mukana Olympiakomitean henkilöstö sekä sen kutsumana Olympiakomitean jäsenet sekä keskeiset sidosryhmät kuten liikunnan aluejärjestöt, Huippu-urheilun instituutti KIHU, urheiluopistot sekä urheiluakatemiat. Tutkimuksen tulosraportti löytyy SUEK:in verkkosivuilta (linkki avautuu toisella verkkosivustolla).

Kannustamme kertomaan 

Väestöliiton Et ole yksin -palvelussa (linkki avautuu toisella verkkosivustolla) voi keskustella mahdollisista häirintätapauksista ammattilaisen kanssa.

SUEKin ILMO-palveluun (linkki avautuu toisella verkkosivustolla) voi ilmoittaa nimellä tai nimettömänä, mikäli havaitsee rikkomuksia. 

Urheiluyhteisön työkaluja häirinnän kitkemiseksi löytyy mm. seuraavista linkeistä (linkit avautuvat osin toisella verkkosivustolla):