Kutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen

JULKAISTU: 25.6.2020, KATEGORIAT: Seuratiedotteet

Suomen Tanssiurheiluliitto ry:n jäsenyhdistykset kutsutaan sääntömääräiseen kevätkokoukseen, joka pidetään sunnuntaina 16.8.2020 klo 13 alkaen osoitteessa: Sporttitalo, Sininen aula, Valimotie 10, Helsinki.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi hallituksen muutosesitykset liiton sääntöihin ja liiton kurinpitomääräyksiin sekä liittyminen Suomen Paralympiakomitea ry:n jäseneksi. Lisäksi käsitellään esitys nykyisen vakio- ja latinalaistanssien tuomarivalintatyöryhmän toimikauden jatkamisesta tulevaan syyskokoukseen saakka.

Tanssiurheiluliiton hallituksen 24.5.2020 päätöksellä kokous järjestetään etäyhteyksin. Äänestysjärjestys julkaistaan liittohallituksen 7. – 9.8.2020 suunnittelukokouksen jälkeen.

Kokousmateriaalit ovat ladattuna liiton verkkosivulle https://www.dancesport.fi/tietoa-liitosta/jasenkokoukset/

**

Yhdistyslain 17§:n mukaan yhdistyksen virallinen kokous voidaan pitää etäkokouksena vain, jos siitä on maininta yhdistyksen säännöissä.

Eduskunta on 30.4.2020 hyväksynyt väliaikaisen lain, jolla voidaan väliaikaisesti poiketa yhdistyslain määräyksistä koronapandemian leviämisen rajoittamiseksi:

  • Sääntöjen estämättä yhdistyksen kevätkokous voidaan pitää 30.9.2020 mennessä.
  • Yhdistyksen hallituksen päätöksellä etäosallistumien yhdistyksen kokoukseen on mahdollista, vaikka etäosallistumismahdollisuutta ei ole mainittu säännöissä ja vaikka yhdistys ei ole hyväksynyt etäosallistumista sääntelevää äänestys- ja vaalijärjestystä.
  • Hallitus voi päättää, että 30.9.2020 mennessä järjestettävään yhdistyksen kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen yhdistyksen kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan viikko ennen kokousta.
  • Kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä.

(Lue lisää, linkki avautuu toisella verkkosivustolla: Laki väliaikaisesta poikkeamisesta yhdistyslaista)

**

Suomen Tanssiurheiluliitto ry:n säännöissä ei ole mainittu etäosallistumismahdollisuutta. Jotta täytämme yhdistyslain velvoitteet, olemme varanneet kokoukselle virallisen fyysisen paikan Sporttitalolla.

Koska haluamme kuitenkin huolehtia mahdollisimman hyvin kaikkien meidän terveydestämme tänä poikkeuksellisena epidemia-aikana, kannustamme jokaista kokoukseen osallistuvaa jäsenyhdistystä käyttämään etäosallistumismahdollisuutta.

Suomen Tanssiurheiluliitto ry:n sääntöjen mukaan jäsenyhdistys voi asettaa useita kokousedustajia käyttämään äänivaltaansa sekä valtuuttamaan toisen jäsenyhdistyksen käyttämään ääniään. Etäkokouksen sujuvoittamiseksi suosittelemme kuitenkin, että kukin yhdistys valtuuttaisi vain yhden kokousedustajan käyttämään kaikkia ääniään. Viralliseksi kokousedustajaksi kannattaa valita henkilö, joka osaa käyttää Teams-etäkokousyhteyttä.

**

Virallinen jäsenyhdistyksen kokousosallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista keskiviikkoon 12.8.2020 klo 16 mennessä toisella verkkosivustolla avautuvalla ilmoittautumislomakkeella, sekä valtakirjan toimittamista 12.8.2020 klo 16 mennessä osoitteeseen toimisto@tanssiurheilu.fi.

Linkki etäkokoukseen toimitetaan suoraan virallisille kokousedustajille sähköpostitse em. ennakkoilmoittautumislomakkeella mainittuun osoitteeseen Teams-kokouskutsuna noin tunti ennen kokouksen alkua, jolloin käynnistyy myös valtakirjojen tarkastus.

 

Helsingissä, kesäkuun 25. päivänä 2020

SUOMEN TANSSIURHEILULIITTO RY

Liittohallitus