Seuratoimivaliokunnan blogikirjoitus: Kohti tulevaisuutta

JULKAISTU: 17.8.2018, KATEGORIAT: Blogi

Päiväkodin kuperkeikkamatoilta tanssiparketeille –

tanssiharrastuksen harrastetasot kaiken ikäisille.

Seuroissa kannetaan huolta jäsenmäärien hiipumisesta ja vaikeudesta löytää toimivia keinoja jäsenhankintaan.

Tiedossa on, että tärkeimpien kohderyhmien joukossa ovat päiväkoti- ja alakouluikäiset lapset.

Kun seurassa päästään yhteistoimintaan näiden ryhmien kanssa ja onnistutaan parhaalla mahdollisella tavalla seura- ja valmennustoiminnassa, on mahdollista, että tanssista tulee koko perheen yhteinen harrastus. Vanhemmat voivat itsekin innostua tanssiharrastuksesta ja parhaimmillaan seuraan saadaan sitoutuneita henkilöitä seura-, harrastus- ja talkootoimintaan vuosiksi eteenpäin.

Miksi kuitenkin niin useasti epäonnistutaan?

Lapsiryhmien tavoittaminen ei useinkaan ole ongelma, sillä monet tanssiseurat tekevät yhteistyötä päiväkotien ja koulujen kanssa mm. ohjaamalla iltapäiväkerhoja.

Haasteena onkin hallita varsinainen ”rekrytointiprosessi” – miten iltapäiväkerholaiset saadaan sitoutettua seuraan harrastajiksi ja jopa tanssiurheilijoiksi. Vaikeusastetta lisää, että tästä ryhmästä ovat kiinnostuneet myös muiden lajiliittojen seurat.  Paras mahdollisuus on sillä, kenellä on hyvä, parhaiten johdettu, markkinoitu ja paketoitu tuote.

On siis erittäin tärkeää, että lasten harrastaminen seurassa suunnitellaan hyvin. Toimintakonsepti rakennetaan mahdollisimman helpoksi sekä lapsille että lasten vanhemmille. Suunnitelman ja prosessin valmistelu ja toteutus vaatii seuralta resursseja, mutta tähän tehtävään kannattaa satsata.

Seurassa kannattaa myös tehdä rakentavaa ja innovatiivista yhteistyötä alueen muiden lajien sekä seurojen kanssa toinen toisiltaan oppien ja hyviä käytäntöjä jakaen.

  • Työkaluja ja esimerkkejä onnistuneista työtavoista lasten ja nuorten saamisesta mukaan toimintaan kuullaan Tähtiseuraviikonloppuna 6.-7.10.2018 Marina Congress Centerissä. Tähtiseurat ovat saaneet tästä jo viestiä ja lisätietoja voi kysellä seurakehittäjä Katriina Lahdelta. sekä linkissä.

Toisena haasteena on tiedon ja taidon puute lasten tanssiharrastuksen ohjaamisessa. Lasten ohjaaminen ja harrastukseen sitouttaminen on laaja kokonaisuus, jossa varsinaisten tanssivuorojen opettamisella on pieni, mutta tärkeä osuus.  Usein opetus ja ohjaus jäävät kuitenkin tälle tasolle. Syynä voi olla, että monessa seurassa lasten ja nuorten opetuksesta vastaavat nuoret, omassa tanssiharrastuksessaan edistyneet tanssiurheilijat, joilla ei ole valmentajakoulutusta tai lasten ohjaamiseen liittyvää pedagogista osaamista.

Lasten ja nuorten valmennukseen olisi kuitenkin ohjattava seuran vahvin ja osaavin valmentajajoukko.

On siis erityisen tärkeää varmistaa ennen ko. ryhmän rekrytointipyrkimyksiä, että seuralla on jo olemassa tälle ryhmälle riittävä ohjaamis- ja valmennusosaaminen.

  • Suomen Tanssiurheiluliitto järjestää syyskaudella lasten tanssiharrastuksen ohjaamisesta laajan koulutuksen: 

Koulutuksen ajankohta 24.-25.11.2018

Lauantaina klo 10.00-19.00
Sunnuntaina klo 9.00-16.00

Koulutusviikonlopun lisäksi kurssilaisille tulee kotitehtävä, joten
kokonaistuntimääräksi tulee 20h.

Kouluttajana:

Kokenut Lastentanssi ohjaajien kouluttaja Niina Antikainen

Kurssin hinta 150€/henk.
Jos seurasta tulee useampi on seuraavien kurssimaksu 100€/henkilö

Koulutus paikka: Balanssi Studiot
Tallberginkatu 1 D 4 krs.
00180 Helsinki

Lasten ja nuorten valmennuksesta vastaavien on tunnettava myös tanssiurheilun harrastetasot ja tasoihin liittyvät vaatimukset ja toimintamallit. Tanssiparin itsensä samoin kuin valmentajien sekä koko tanssiparin tiimin tulee ymmärtää sitoutumisen aste suhteessa tavoitteisiin ja näiden tuomiin vaikutuksiin.

  • Tanssiurheilun harrastetasoista on kaikkia ikä- ja tasoryhmiä koskeva koulutus 30.8.2018 klo 18.00 Olympiakomitean tiloissa, Valimotie 10. Koulutus lähetetään myös webinaarina.

Samassa yhteydessä pidetään seuroille koulutus Somen käytöstä:

Some-koulutuksessa annetaan vinkkejä seuran some-näkyvyyteen: missä ja miten kannattaa olla esillä. Koulutuksessa saa neuvoja seuran somesuunnitelman rakentamiseen seuran tärkeimpien tapahtumien ympärille. Mistä halutaan kertoa ulospäin ja millä kanavilla niistä olisi paras kertoa? Mitä hyötyä on näkyvyydestä ja mihin voimavarat kannattaa suunnata?

 Ilmoittautuminen : toimisto@tanssiurheilu.fi

Nähdään koulutuksissa!

Tanssiterveisin Harri Antikainen ja Katriina Lahti