Jäsenkysely 2017 – liiton jäsenyhdistyksille

JULKAISTU: 22.9.2017, KATEGORIAT: Seuratiedotteet, Yleinen

Suomen Tanssiurheiluliitto tarvitsee vuosittain vertailukelpoista kvantitatiivista aineistoa liiton alaisen seuratoiminnan eri osioista. Aineiston avulla liitto pystyy reagoimaan jäsentensä edunvalvontatehtävään osana suomalaista urheilujärjestöjen toimintaympäristöä sekä seuraamaan tanssiurheilun ja -liikunnan seuratoiminnan yleistä kehitystä.

Tilastoja tarvitaan, sillä kuten te kaikki jäsenyhdistykset myös Tanssiurheiluliitto on vuosittain raportointivelvollinen useille eri tahoille toimintansa laajuudesta, laadusta ja vaikuttavuudesta. Tilastot raportoidaan valtionavustuksen haun yhteydessä Opetus- ja kulttuuriministeriölle, eli ne toimivat myös valtionavustuksen yhtenä mittarina.

Odotamme vastauksia jokaiselta liiton 84 jäsenyhdistykseltä. Kyselyn tulokset raportoidaan ja julkaistaan liiton medioissa koontina kaikista vastauksista siten, että yksittäisen seuran vastauksia ei raportista pysty erottamaan.

Kyselyyn vastanneiden seurojen kesken arvotaan osallistumisoikeus yhteen vapaavalintaiseen koulutukseen liiton valmentajakoulutuspuusta seuran kahdelle jäsenelle käytettäväksi vuoden 2018 aikana. Arvonta tapahtuu syyskokouksessa 5.11.2017.

Linkki kyselyyn löytyy seurojen sisäisiltä sivuilta ja on toimitettu jäsenyhdistysten sähköposteihin perjantaina 22.9.2017. Vastaukset 10.10.2017 mennessä.