Olympiakomitea tiedottaa: Urheiluseuroille uusi laatuohjelma

JULKAISTU: 15.9.2017, KATEGORIAT: Seuratiedotteet

Olympiakomitea valmistelee yhdessä lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen kanssa uutta seurojen laatuohjelmaa.  Laatuohjelman tavoitteena on toimia seuratoiminnan kehittämisen välineenä. Ohjelman avulla varmistetaan suomalaisen liikunta- ja urheiluyhteisön yhteisen seuratoiminnan lupauksen toteutuminen liikkujan ja urheilijan polkujen eri vaiheissa. Seuratoiminnan lupaus seuroille ja liikkujille on ’Huolehdimme siitä, että seurat näkevät toimintaympäristön muutokset ja elävät ajassa. Seurat ovat innostavia ja inspiroivia yhteisöjä, joihin kaikki ovat tervetulleita. Seuroilla on osaamista ja toiminta-edellytyksiä lisätä liikettä ja rakentaa urheilijan polkua.’ Samalla vahvistetaan yhdessä tekemistä ja rakennetaan innostavaa toimintakulttuuria.

Laatuohjelman avulla autetaan seuroja kehittymään eri osa-alueilla, joita ovat laadukas lasten urheilu, huippu-urheilu ja aikuisten harrasteliikunta.  Ajatuksena on, että seura voi erikoistua laadukkaaseen lasten urheiluun, huippu-urheiluun tai aikuisten harrasteliikuntaan tai vaikka kaikkiin osa-alueisiin seuran omista tarpeista riippuen.  Tärkeänä näkökulmana kehittämisessä ovat urheilijan ja liikkujan tarpeet.

Eri lajien yhteinen laatuohjelma mahdollistaa yhteisen kehittämisvälineen tekemisen, yhdessä oppimisen ja osaamisen jakamisen, yhteiset toimintatavat, tehostaa resursseja ja vahvistaa eri toimijoiden yhteistyötä. Laatuohjelmalla tehdään seuratoimintaa näkyväksi ja lisätään seuratoiminnan arvostusta yhteiskunnassa.

Mitä laatuohjelma antaa seuroille?

Seuroille laatuohjelma tarjoaa kehittämisen välineen, jossa laatutekijät on pohdittu laajan asiantuntijaryhmän avulla. Ohjelma edistää seurojen yhteistyötä ja tuo esille seuratoiminnan upeat toiminnot näkyviksi ja kannustaa seuroja. Laatuohjelma tarjoaa seuroille erilaisia konkreettisia työkaluja ja palveluja, mahdollisuuden verkostoitumiseen ja ideoiden saamiseen muilta seuroilta ja yhteisen visuaalisen ilmeen.

Laatutekijät perustuvat asiantuntijoiden näkemyksiin

Ohjelmassa tulee olemaan kaikille kolmelle osa-alueille (lapset ja nuoret, huippu-urheilu sekä aikuisten harrasteliikunta) yhteisiä toimintaa kehittäviä laatutekijöitä ja eri osa-alueiden omia laatutekijöitä.  Lasten ja nuorten urheilun laatutekijät perustuvat laajamittaiseen asiantuntija työryhmän selvitykseen, jossa selvitettiin lasten ja nuorten urheilun laatutekijät.  Selvitystyö on nykyisten Sinettiseurakriteerien pohjana ja näitä laatutekijöitä tullaan hyödyntämään uudessa ohjelmassa lasten ja nuorten urheilun osalta. Aikuisten harrasteliikunnan laatutekijät perustuvat osittain Sports Club for Health eli Urheilen terveyttä –ohjelmaan, joka on eurooppalainen ohjelma, joka korostaa seurojen merkitystä terveyden edistämisessä ja pohjautuu viimeisimpään tutkimustietoon.  Huippu-urheilun laatutekijöitä työstetään yhdessä lajiliittojen kanssa.

Seurojen erityisosaaminen ja hyvät ideat esille

Laatuohjelman tarkoitus ei ole tasapäistää seuroja vaan kannustaa seuroja tuomaan esille omaa erinomaisuuttaan sen lisäksi, että seuran perustoiminta on laadukkaasti hoidettu.  Laadukkaissa seuroissa merkittävä vahvuustekijä on kyky uudistua ja kehittää toimittaa. Laatuohjelmassa halutaan kannustaa seuroja tähän.  Nykyisellään jo seuroissa tehdään paljon erinomaista työtä ja on toinen toistaan upeimpia toimintamalleja, joista kannattaa olla ylpeä ja joista muut seurat voisivat ottaa oppia.   Näitä erinomaisuuksia ei kannata pitää piilossa, vaan niistä voi olla reilusti ylpeä.  Laatuohjelmassa seurat pääsevät jakamaan onnistumisia ja hyviä käytäntöjä sekä hyödyntämään muiden seurojen upeita toimintamalleja. Menestyvät seurat erottuvat muista.

Yhdessä tekeminen on vahvuus

Yhteistyötaidot eri tahojen kanssa ovat vahvuus, jota seuratoiminnassa halutaan lisätä.  Yhdessä toimien niin paikallisesti, valtakunnallisesti, kansainvälisesti, yhteistyökumppaneiden, muiden seurojen koulujen, urheiluakatemioiden yms. kanssa yleensä kaikki voittavat.  Laatuseurassa yhteistyötaitoja arvostetaan ja niissä halutaan kehittyä, siksi yhdessä tekeminen on yksi laatuohjelman valinta.

Tänä vuonna kokeillaan ja ohjelma käynnistyy ensi vuonna

Tämän vuoden aikana kokeillaan laatuohjelman eri osa-alueiden toimivuutta ja kerätään kokemuksia niistä. Ohjelman on tarkoitus kokonaisuudessaan käynnistyä vuoden 2018 alussa. Sinettiseuratoiminta tulee olemaan osa uutta laatujärjestelmää ja siten nykyiset Sinettiseurat pääsevät mukaan uuteen laatuseuraohjelmaan automaattisesti, kun täyttävät Sinettiseurojen laatukriteerit.  Se, mikä tulee olemaan uuden laatuohjelman tunnus on vielä auki, onko se Sinetti vai joku muu.

Toivotamme, että seurat ja lajit näkevät tässä hyvän mahdollisuuden seuratoiminnan kehittämiseen.

Laatuohjelmasta Olympiakomiteassa vastaavat:
Eija Alaja, lapset ja nuoret, eija.alaja@olympiakomitea.fi
Anna Kirjavainen, huippu-urheilu, anna.kirjavainen@olympiakomitea.fi
Ulla Nykänen, aikuisten harrasteliikunta, ulla.nykanen@olympiakomitea.fi

Mikäli sinulla on ideoita, ajatuksia tai kysymyksiä laatuohjelmaan liittyen voit lähettää heille sähköpostia etunimi.sukunimi@olympiakomitea.fi  olemme kiitollisia kaikesta palautteesta.

SEUROILLE

  • Seuratoiminnan kehittämisen väline – entistä parempaa toimintaa
  • Luo yhteisen perustan seuratoiminnan eri osa-alueiden tarkasteluun
  • Edistää yhteistyötä ja verkostoitumista
  • Seuratoiminnan upeat toiminnat näkyviksi – parantaa imagoa
  • Kannustaa seuroja