Liikuntayhteisö käynnistää #EiLeikataLiikunnasta -somekampanjan

JULKAISTU: 8.4.2024, KATEGORIAT: Yleinen

Suomen Olympiakomitean tiedote ottaa kantaa valtioneuvosteon suunnittelemiin liikunnan leikkauksiin.

Suomen hallitus kaavailee huhtikuun kehysriihessä uusia sopeutustoimia valtion talouden tasapainottamiseksi.
Suomen Olympiakomitea on huolissaan mahdollisten lisäleikkausten kohdistamisesta liikuntaan ja urheiluun,
ja muistuttaa hallitusohjelman kirjauksista, joilla tavoitellaan liikkeen lisäämistä.

Tällä hetkellä hallitusohjelmaan kirjatut säästöt vievät arviolta lähes neljänneksen liikuntabudjetista vuonna
2027. Olympiakomitea esittää, että valtionavustusten leikkauksista tulisi toteuttaa liikunta- ja liikkumisvaikutusten
arviointi ennen päätöksiä. Liikuntayhteisön viesti päättäjille on, että leikkaukset supistavat toimintaa,
heikentävät palveluja esimerkiksi urheiluseuroille ja kasvattavat maksuja harrastajille. Nämä heijastuvat
suoraan perheiden, urheiluseurojen ja urheilijoiden arkeen.

Tiukentuvassa taloustilanteessa liikuntayhteisö toivoo hallitukselta kolmea kädenojennusta:
1) Paremmat edellytykset varainhankinnalle: varainhankinnan edistäminen esimerkiksi laajentamalla
lahjoittamisen verovähennysoikeutta liikuntaan ja urheiluun sekä mahdollistamalla
valtionavustuksen käyttäminen varainhankinnan kustannuksiin
2) Vähemmän byrokratiaa: valtionohjauksen keventäminen kansalaisjärjestöjen autonomian ja sitä
kautta demokratian vahvistamiseksi esimerkiksi siirtymällä monivuotisiin yleisavustuksiin
3) Vahvempaa osallisuutta: kansalaisjärjestöjä koskevien päätösten valmisteleminen aidossa dialogissa
järjestöjen kanssa prosessien alusta lähtien

Liikuntayhteisö käynnistää #EiLeikataLiikunnasta -somekampanjan. Kampanjan tavoitteena on
havainnollistaa päättäjille, mitä Suomi menettää, jos liikunnasta leikataan. Kutsumme kaikki liikunnan ja
urheilun toimijat ja ystävät mukaan vaikuttamaan tämän viikon aikana. Voit osallistua sosiaalisessa mediassa
aihetunnisteella #eileikataliikunnasta ja hyödyntämällä kuvapohjia, jotka löytyvät tästä linkistä https://olympiakomitea.kuvat.fi/kuvat/MEDIAPANKKI/3.+Kampanjat/2.+EI+LEIKATA+LIIKUNNASTA/