Tanssiseurojen aluetapaaminen Turussa

JULKAISTU: 29.1.2024, KATEGORIAT: Blogi

Lounais-Suomen tanssiurheiluseurat tapasivat toisensa 13.1.2024 Turussa.

Tämä oli kolmas liiton järjestämä alueellinen kokoontuminen. Ensimmäinen järjestettiin jo vuonna 2020 Kuopiossa Savon, Karjalan, Kainuun ja Keski-Suomen seuroille ja toinen oli reilu vuosi sitten Kaakon kulmalla Kouvolassa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueen seuroille.

Seuratapaaminen kuuluu Suomen Tanssiurheiluliiton toimintastrategiaan, jolla kehitetään ja uudistetaan työmuotoja ja keinoja tukea ja edistää seurojen hyvinvointia ja elinvoimaisuutta.  Vaikka toimintatavat ja haasteet ovat erilaisia, samoilla maantieteellisillä alueilla toimivilla seuroilla löytyy myös yhteisiä arkipäivän sekä  toiminnan kehittämisen pulmia ja pullonkauloja samoin kuin hyviä käytäntöjä ja toimivia ratkaisuja.

Alueellisten tapaamisilla lisätään seurojen omaa, alueellista sekä liiton välistä yhteistyötä, jaetaan toimivia käytäntöjä ja löydetään ideoita ja työtapoja seuratoiminnan vahvistamiseksi. Yhteissä kohtaamisissa nostetaan esiin alueiden erityispiirteitä, haasteita, mahdollisuuksia ja ehkä kärkihankkeita silloin kun koko toimialaa arvioidaan ja vahvistetaan. Yhteinen ääni kuuluu vahvemmin myös liiton toiminnan kehittämistyössä.

Aluetapaamisten tärkeä tehtävä on edistää yhteistoimintaa myös alueen muiden lajiliittojen seurojen ja liikuntaorganisaatioiden kanssa. Liikunnan alueorganisaatioiden toiminta, koordinointi, tiedotus, tuki ja apu seuroille samoin kuin koko alueen liikuntatoimen ja seurojen kehittämis- ja yhteistyölle on ensiarvoista. Nytkin oli ilo todeta, että kaikki seurat ovat LiiKun jäseniä ja saavat säännöllisesti ajankohtaista tietoa LiiKun toiminnasta, koulutuksista ja seuratuesta.

Kaikkiin aluetapaamisiin kuuluu tutustua käytännön harjoituksin liiton ei enää uuteen, mutta ehkä vielä joillekin tuntemattomaan tanssimuotoon Easy Dance Clupiin (EDC). Tämän osuuden ohjasi tuttuun tapaan Raili Tilli, joka on tuonut ko. tanssilajin Suomeen Brittiläisistä kansainyhteisöistä. Jotkut seurat ovat ottaneetkin helpon, mukaansa koukuttavan ja yhteisöllisyyttä lisäävän tanssimuodon omaan palvelutarjontaansa.

Turun tapaamisessa oli yli 20 osallistujaa kuudesta eri seurasta. Porukkaa täydensivät Marko Mäenpää Lounais-Suomen Liikunnasta (LiiKu), Raili Tilli Kuopion Dance Flowsta sekä Tanssiurheiluliiton seurakehittäjä Katriina Lahti, joka oli seurueen koollekutsuja.

Päivän aikana jokainen seura kertoi kuulumisistaan, haasteistaan ja ilon aiheistaan. Keskustelu oli vilkasta ja hyviä käytäntöjä, ideoita ja onnistumisia vaihdettiin puolin ja toisin. Myös liitosta pidettiin huolta ja sen työlistalle annettiin iloisesti monta hyvää ajatusta ja toimeksiantoa mm. markkinoinnista ja viestinnästä kehittää omaa ja seurojen yhteistoimintaa.

Isoin yhteinen asia, joka tuli esille lähes kaikissa puheenvuoroissa oli tarve lisätä ja tiivistää alueellisen yhteistyötä ja seurojen välistä toimintaa. Erityistä kannatusta saivat yhteiset puheenjohtajien ja/tai hallitusten ja johtokuntien säännölliset kokoontumiset, erilaiset koulutukset, suuret yleisötapahtumat sekä monilajitanssileirit eri ikäisille harrastajille. Tapahtuma- ja leirijärjestelyissä voisi myös liitto olla mukana ja kun toimiva malli löydetään, sitä voisi toteuttaa eri puolilla Suomea.

Pohdittiin myös mahdollisuutta yhdistää ja jakaa rohkeasti valmennus- ja ohjaajaresursseja ja jopa jollain tasolla toiminnallisia ja hallinnollisiakin tehtäviä.  Seurat toimivat pitkälle vapaa-ehtoisin voimin talkootyönä, joten yhteistyö ja toisiaan kannustava ote on enemmän kuin sata jänistä.  Kaikki seurat pitivät keskeisenä menestystekijänä seuran ja alueen yhteisöllisyyttä, yhdessä tekemistä sekä hyvää toimintailmapiiriä.

Yhteisenä huolenaiheena oli vakio- ja latinalaistanssijoiden määrän lasku. Liiton muut tanssilajit ja muodot ovat kuitenkin lisänneet ja osittain myös paikanneet vajetta. Seurojen toiminta ja palvelutarjonta on nykyään jo varsin monipuolista.

Monen seuran näkyvä ja tuntuva harmi ja huoli on lapsiharrastajien vähäisyys. Tähän haasteeseen saatiinkin saman tien kullan arvoista tietoa, toimintamalleja ja ideoita. Porin Oikea Rytmi ry sai innovaatiostaan Vuoden 2023 Tanssiurheilutekopalkinnon. Henri ja Riikka Kuusimäki kertoivat, miten heidän seurassaan ”temppu tehtiin” ja miten lapsi- ja junioritoiminta saatiin kasvamaan aika lyhyessä ajassa nollasta aina kilpailuissa menestyneeksi junnujoukkueeksi asti. Lapsi- ja junnutoiminta on seurassa edelleenkin vahvaa ja seuran pitovoima toimii. Kynät vain savusivat, kun kuulijat tekivät muistiinpanoja. Ideat ja toimintamallit kirjattiin myös tapaamisesta laadittuun raporttiin.

Kuvassa  Henri ja Riikka Kuusinimi, jotka esittelivät seuran lapsi- ja junnutoimintaa, josta Oikea Rytmi sai Vuoden Tanssiurheilutekopalkinnon. (kuva Eeva Juuti)

Teija Saastamoinen on paitsi La´Teamin puheenjohtaja, myös liiton vakio- ja latinalaistanssivaliokunnan (VAL) jäsen. Hän kertoi VAL:n toiminnasta ja ajankohtaisista asioista. Kilpailutoiminnassa on viimeisen vuodenkin aikana tapahtunut paljon muutoksia, kehittämistoimeniteitä ja uudistuksia. Työtä ja tiedottamista on piisannut ja piisaa edelleenkin.

Seurakehittäjä Katriina Lahti kertoi liiton kuulumiset mm. strategiatyöstä, jäsenyyksistä, liiton seuratukimahdollisuuksista ja muista ajankohtaisista aiheista.

Marko Mäenpää oli mukana koko päivän ja hän ”ulkopuolisena näkijänä ja kokijana” herätteli seuroja arviomaan mm. seurojen nettisivuja. Miten ne oikeasti palvelevat esim. vanhempia, jotka haluavat tuoda lapsensa tanssiharrastukseen. Löytyykö tarvittava tieto ja antavatko sivut varmuuden, että lapsella on seurassa hyvä ja turvallista olla ja että hän saa taidoilleen ja toimintakyvylleen sopivaa ja lapsen kehitystä tukevaa ohjausta ja valmennusta. Marko kertoi myös laajasti LiiKun palveluista ja mahdollisuuksista seuroille. Ihan huimasi, sillä palvelukonsepti oli tavattoman laaja ja monipuolinen.

Turun tapaamien oli hyvä ja silmiä avaava kokemus ja siitä saatiin erinomainen palaute. Seuroilla oli paljon asiaa ja keskustelu oli niin vilkasta, että aika EDC -tanssinopetukselle jäi suunniteltua vähäisemmäksi. Kaksi tanssia ennätettiin kuitenkin harjoitella ja kaikki mukana olevat saivat ”nuotit” mukaansa lisätansseista. Liiton nettisivuilla on muutamia videon pätkiä ja netistä samat tanssit löytyvät Sequence Dance Club -nimellä.

Lopuksi vielä iso kiitos lateamiläisille, jotka tarjosivat mukavat ja kotoisat kokoontumis- ja tanssitilat käyttöömme ja huolehditte maukkaista suuhun pantavista.

Kokemuksen ja palautteen mukaan aluetapaamiset on yksi parhaista tavoista tehdä liitto- ja seurayhteistyötä. Seuraava kokoontuminen on jo keväällä Länsi-Suomen ja Oulun seudun seurojen kanssa. Seuraavana on vuorossa Tampereen seudun tanssiseurat. Syyskaudella Savon, Kainuun, Keski-Suomen ja Karjalan tanssiseurat pääsevät jo aluetapaamistensa toiselle kierrokselle.

Blogi 24.1.2024, Katriina Lahti