Toiminnanjohtajan palsta viikko 44

JULKAISTU: 1.11.2023, KATEGORIAT: Yleinen

 

Usein kuulee sanottavan, että liiton pitäisi tehdä sitä tai tätä, liitto ei tee tuota tai liitto tekee tai teki noin ja noin. Epäselväksi tosin yleensä jää, minkä tahon tekemisiin tai tekemättä jättämisiin viitataan. ”Kentän”, eli jäsenistön ja jopa ei-jäsenten, kritiikissä koko organisaatio laitetaan saman yleistermin alle. Epäilen jopa, että kaikilla ei ole tarkkaa kuvaa siitä, mihin organisaation osaan kritiikkinsä kohdistaisivat, syytetään siis Liittoa.

Liittohallitus on jäsenkokouksen valitsema luottamushenkilöistä koostuva elin, jonka vastuualueella on pääasiassa liiton strateginen johtaminen. Jokaisen luottamushenkilön toimikausi on kaksi vuotta ja puolet liittohallituksesta on erovuorossa vuosittain. Muistattehan tulevan syyskokouksen, jossa voitte vaikuttaa vuoden 2024 liittohallituksen kokoonpanoon. Liittohallitus on jäsenkokouksen jälkeen liiton korkein päättävä elin, joka tekee päätöksiä sääntöjen ja muiden toimintaa ohjaavien päätösten ja ohjeiden pohjalta. Luottamushenkilöt toimivat ilman palkkaa, ja meidän liitossa jopa ilman kokouspalkkiota. He tekevät siis työtä liiton eteen omalla ajallaan ilman korvausta.

Liiton toimistolla on kolme palkattua työntekijää, joiden työtehtäviä olen avannut aikaisemmissa palstoissani. Fyysisen toimiston ulkopuolella työskentelee seurakehittäjä, jonka kanssa toimiston työntekijät tekevät tiivistä yhteistyötä. Ostettuna palveluna toiminnanjohtajan ohjauksessa, mutta koko henkilökunnan kanssa yhteistyötä tehden, toimii viestintä ja tiedotus. Tähän porukkaan voidaan vielä laskea kuuluvaksi IT-vastaava, joka vastaa vakio- ja latinalaistanssien ja pyörätuolitanssin kilpailijakortistosta ja DanceCoresta ko. lajien kilpailutoiminnan osalta, sekä jäsenrekisteriin liittyvästä ohjelmistosta. Nämä henkilöt saavat palkkaa tai pientä rahallista korvausta työstään.

Valiokunnat ja jaokset (VAL, RAS, HUV) koostuvat liittohallituksen nimeämästä puheenjohtajasta ja liittohallituksen hyväksymistä jäsenistä. Myös valiokunnissa ja jaoksissa olevat ihmiset tekevät työtä korvauksetta ”rakkaudesta lajiin”, kuten usein totuudenmukaisesti sanotaan. Eri lajien lajipäälliköt, jotka muodostavat HUV:n yhdessä puheenjohtajan kanssa, saavat pientä rahallista korvausta maajoukkuetoiminnan ja muiden huippu-urheiluun liittyvien asioiden hoitamisesta. Kaupan päällisiksi lajipäälliköt sitten toimivat erilaisissa työryhmissä ja projekteissa asiantuntijoina tai työryhmien vetäjinä. Valiokuntien ja jaosten alaisuudessa toimii työryhmiä, esimerkiksi sääntötyöryhmä, tuomarityöryhmä jne. Myös työryhmiin kootaan jäsenet vapaaehtoisista, jotka antavat työpanoksensa talkoohengessä oman lajinsa toimintaa edistääkseen.

Kun kentältä kuuluu kritiikkiä liitoa kohtaa, kenen toimintaa silloin kritisoidaan? Joskus kritiikin kohteena voi olla toimiston yksittäisen työntekijän toimet, joskus liittohallituksen päätös, lajipäällikön ratkaisu, valiokunnan tekemä tulkinta ja päätös jostain asiasta, työryhmän esitys, jonka valiokunta on hyväksynyt, tai joku muu vastaava asia. Kun puhutaan inhimillisestä virheestä tai päätöksen tekemisen tai siitä tiedottamisen viivästymisestä, taustalla voi olla vapaaehtoisena työskentelevän henkilön sairastuminen, työkiireet leipätyössä, perheen sisäiset ongelmat tai jokin muu seikka, joka pakottaa asettamaan talkootyön toiselle sijalle elämässä selviämisen rinnalla. Toki jokaisen, joka on ottanut vastaan luottamustehtävän tai paikan valiokunnassa, jaoksessa tai työryhmässä, täytyy kantaa vastuunsa tehtävän hoitamiseksi parhaalla mahdollisella tavalla, ja ilmoittaa poissaolostaan tai tehtävän hoitamisen vaikeutumisesta organisaatiossa eteenpäin, etteivät asiat jää seisomaan.

Tanssiurheiluliiton toimintaa saa ja täytyy arvioida kriittisesti. Tärkeää olisi kuitenkin jokaisen miettiä, mitä tahoa tässä toiminnassa oikeastaan kritisoi, ja missä kanavissa sekä millä tavalla palautteensa antaa. Asioista keskusteleminen, toiminnan kehittäminen ja lajien elinvoimaisina pysyminen vaativat mahdollisimman monen panosta. Liittohallituksessa, toimistolla, valiokunnissa, jaoksissa ja työryhmissä otetaan asiallinen kritiikki ja parannusehdotukset mielellään vastaan. Virheistä opitaan, prosesseja, sääntöjä ja työskentelytapoja korjataan ja sitä ainaista pullonkaulaa, viestintää ja tiedottamista, parannetaan.

Lisää aktiivisia, omaa aikaansa liiton toimintaa antavia ihmisiä tarvitaan liittohallitukseen, valiokuntiin ja jaoksiin, työryhmiin ja erilaisiin projekteihin. Ilmianna itsesi tai potentiaalinen kaverisi näitä tehtäviä tekemään. Pidetään ilmapiiri positiivisena ja liiton eteen tehtävä työ palkitsevana, sillä tavalla toiminta kehittyy ja kukoistaa.

Jos mieltäsi askarruttaa joku asia, ota rohkeasti yhteyttä.

(050-4080 122 tai pirjo.koivula(a)dancesport.fi)

Pirjo