SUEKin koulutukset ja ILMO-palvelu kaikkien urheilun parissa toimivien käytettävissä

JULKAISTU: 5.10.2023, KATEGORIAT: Yleinen

SUEKin koulutukset ja ILMO-palvelu kaikkien urheilun parissa toimivien käytettävissä

Turvallinen, oikeudenmukainen ja puhdas urheilu on meidän kaikkien yhteinen asia. Suomen Tanssiurheiluliitto toimii osana suomalaista urheiluyhteisöä vastuullisen ja reilun kilpaurheilun puolesta.

Tanssiurheiluliiton työntekijät, hallitus, lajipäälliköt, maajoukkuevalmentajat ja maajoukkueurheilijat ovat velvollisia suorittamaan SUEK:in Puhtaasti paras- ja Reilusti paras -verkkokoulutukset. Koulutuksia suositellaan kaikille tanssiurheilun parissa toimiville – suorittamalla koulutukset osoitat, että toimit yhteisten pelisääntöjen mukaisesti. Koulutuksista tietoa alla.

SUEK:in ILMO-palvelu on urheilun parissa tapahtuvien eettisten rikkomusten tai niiden epäilyn ilmoittamista varten luotu palvelu. Kuka tahansa voi ilmoittaa palvelun kautta nimettömästi tai nimellään, jos epäilee urheilun parissa tapahtuneen doping-, kilpailumanipulaatio- tai katsomoturvallisuusrikkomuksen tai muun eettisen rikkomuksen. Puuttumalla rikkomuksiin autat suojelemaan urheilijoita ja urheilua sekä turvaamaan tasavertaiset ja turvalliset lähtökohdat kaikille urheilijoille.

Linkit SUEK:in koulutuksiin sekä ILMO-palveluun löytyvät nyt kätevästi myös liiton nettisivujen www.dancesport.fi etusivulta alapalkista.

Kannattaa tutustua myös Tanssiurheiluliiton Reilun kilpailun ohjelmaan, Vastuullisuusohjelmaan, Yhdenvertaisuussuunnitelmaan, Eettiseen säännöstöön sekä Tanssiurheiluvalmentajan eettisiin ohjeisiin.  Kaikki yllä mainitut dokumentit löytyvät nettisivujen ”Tietoa liitosta” -osion alta Säännöt ja hyvä hallinto -sivulta.

Puhtaasti paras -verkkokoulutus

Puhtaasti paras on verkkokoulutus, jonka avulla niin urheilijat, urheilijan tukihenkilöt kuin kaikki muutkin urheilutoimijat voivat oppia ja varmistaa tietonsa antidopingasioista. Koulutuksen sisältö perustuu antidopingsäännöstöihin, jotka ovat tulleet voimaan 1.1.2021.

Lajiliitot, urheiluseurat ja oppilaitokset pystyvät käyttämään verkkokoulutusta itsenäisesti omissa urheilija- ja valmentajakoulutuksissaan. Verkkokoulutuksen avulla pystytään esimerkiksi varmistamaan kisoihin lähtevän joukkueen tai oman seuran urheilijoiden tietämys antidopingasioista tai sitä voidaan käyttää osana valmentajakoulutusta.  Koulutuksen suorittamisesta saa myös diplomin, jolla voi osoittaa suorittaneensa koulutuksen.

Verkkokoulutus kokonaisuudessaan suositellaan tehtäväksi vähintään kahden vuoden välein. Uusi antidopingsäännöstö tuli voimaan vuoden 2021 alusta ja sen myötä vanhat suoritukset nollaantuivat ja kaikkien tulee tehdä uusi päivitetty koulutus kokonaisuudessaan.

Reilusti paras -verkkokoulutus

Reilusti paras on verkkokoulutus, joka auttaa niin urheilijoita kuin muita urheilutoimijoita tunnistamaan kilpailumanipulaation ilmiönä sekä antaa työkaluja sen kohtaamiseen.

Verkkokoulutuksessa on videoita sekä harjoitus- ja pohdintatehtäviä. Koulutuksen suorittamiseen kuluu noin 35 minuuttia. Koulutusta ei tarvitse suorittaa kerralla, koska suoritukset tallentuvat järjestelmään. Kurssin suorittamiseksi tulee loppukoe tehdä hyväksytysti. Hyväksytyn suorituksen päätteeksi saa diplomin, jonka avulla voi osoittaa suorittaneensa koulutuksen.

Lajiliitot ja oppilaitokset pystyvät käyttämään verkkokoulutusta itsenäisesti omissa urheilija- ja valmentajakoulutuksissaan. Verkkokoulutuksen avulla pystytään esimerkiksi varmistamaan urheilijoiden, lajiliiton henkilöstön ja seuratoimijoiden tietämys kilpailumanipulaatiosta tai sitä voidaan käyttää osana valmentajakoulutusta.