Toiminnanjohtajan palsta viikko 40

JULKAISTU: 4.10.2023, KATEGORIAT: Yleinen

Ollaan jo lokakuussa. Liiton toiminnan kannalta toinen tärkeistä vuosikokouksista, syyskokous, lähestyy. Kokous pidetään Helsingissä, Sporttitalolla sunnuntaina 19.11.2023. Vuosikokoukset ovat liiton jäsenten (jäsenyhdistykset) kannalta tärkeitä vaikuttamisen mahdollistavia tilaisuuksia. Järjestösäännöt määrittelevät mitä asioita kokouksessa tulee käsitellä, mutta niiden lisäksi jäsenet voivat tuoda kokoukseen esim. haluamiaan muutosesityksiä. Esityksen tuominen syyskokoukseen edellyttää, että esitys on toimitettu liiton toimistoon ajoissa, sääntöjen mukaan ennen elokuun loppua. Tämän vuoden syyskokoukseen ei ole tullut yhtään esitystä jäsenistöltä. Liiton järjestösäännöistä näkee sääntömääräisesti käsiteltävät asiat. Järjestösääntöä uudistettiin tänä vuona kevätkokouksen hyväksymällä tavalla ja PRH:n hyväksymät uudet säännöt ovat nähtävissä liiton kotisivulla Tietoa liitosta otsikon alla, kohdassa Säännöt ja hyvä hallinto.

Syyskokouksen sääntömääräisiä käsiteltäviä asioita ovat mm. toimintasuunnitelma ja talousarvio.  Kun esityslista ja kokousmateriaalit saapuvat jäsenille kaksi viikkoa ennen kokousta, niihin kannattaa tutustua huolella. Mikäli tarkennuksia tai muutoksia halutaan, ne kannattaa miettiä valmiiksi ja tuoda esille kokouksessa. Toimintasuunnitelmassa linjataan seuraavan vuoden toiminnan painopistealueet ja annetaan suunta, mihin liiton toimintaa kehitetään. Talousarviolla raamitetaan varojen käyttöä ja kohdentamista. Liittohallituksen tehtävänä on hoitaa liiton taloutta ja omaisuutta apunaan toiminnanjohtaja, joka vastaa talouteen ja toimintaan liittyvästä operatiivisesta toiminnasta. Tavoitteena on, että taloudenpito pysyy mahdollisimman hyvin talousarviossa annetuissa raameissa. Jos muutoksia mahdollisesti tulee, liittohallitus ja toiminnanjohtaja antavat selvityksen syistä vuoden 2025 kevätkokouksessa.

Syyskokous on aina myös henkilövaalikokous. Liittohallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Puheenjohtajan vaali oli viime vuona, joten nykyinen puheenjohtaja jatkaa ainakin ensi vuoden loppuun. Puolet liittohallituksen jäsenistä on joka vuosi erovuorossa. Liittohallituksessa olevien erovuoroisten halukkuutta jatkaa kysytään etukäteen. Mikäli joku tai jotkut haluavat jatkaa, he asettuvat ehdolle vaalissa. Ehdokasasettelua voivat tehdä seurat tai yksittäiset henkilöt, ennakkoon tai paikan päällä. Jokaiselle valitulle liittohallituksen uudelle jäsenelle nimetään varajäsen, joka on henkilökohtainen ja nimetään vaalin yhteydessä. Ehdokkaan tulee esitellä itsensä ja ne perusteet, joilla juuri hänet tulisi valita liittohallitukseen. Mitä lisäarvoa hän voi tuoda liittohallituksen ja liiton toimintaan. Liittohallituksessa ei ole lajikiintiöitä. Hallitukseen valittujen henkilöiden tulee olla halukkaita kehittämään liittoa monilajiliittona. Tänä vuona erovuorossa ovat Anton Kurttila, Henry Lipponen, Marko Tolvanen ja Merja Satulehto. Liittohallitusvaalin lisäksi syyskokouksessa valitaan Kurinpitovaliokunnan jäsenet.

Edellä mainittujen lisäksi käsitellään muita liittohallituksen käsiteltäväksi tuomia asioita. Kokouskutsu lähetetään seuroille tämän viikon lopussa. Kokous järjestetään hybridikokouksena, mutta tietenkin toivomme runsasta osallistumista paikan päälle. Äänimäärät on vahvistettu jo kevätkokousta varten ja ne perustuvat vuoden 2022 jäsenmäärään. Esityslista lähetetään jäsenille kaksi viikkoa ennen syyskokousta. Vuosikokouksen lisäksi Sporttitalolla järjestetään 19.11. sääntökokoukset vakio- ja latinalaistansseissa ja rock’n’swing-tansseissa.

Muistakaa jäsenyhdistysten hallitukset olla aktiivisia ja lähettää edustaja(t) edustamaan omia jäseniänne liiton vuosikokoukseen. Miettikää ja esittäkää mielestänne hyviä ehdokkaita liittohallitusvaaliin ja osallistukaa päätöksentekoon. Vain osallistumalla teillä on mahdollisuus vaikuttaa.

 

Jos mieltäsi askarruttaa joku asia, ota rohkeasti yhteyttä

(050-4080 122 tai pirjo.koivula(a)dancesport.fi)

Pirjo