MUISTUTUS! Liiton jäsenseurojen vuosikysely

JULKAISTU: 3.10.2023, KATEGORIAT: Seuratiedotteet

vastattava 15.10.2023 mennessä

Olemme pyytäneet kaikkia jäsenyhdistyksiämme vastaamaan seuran tilannetta kartoittavaan kyselyyn.
Tähän mennessä, annetun määräajan umpeuduttua, olemme saaneet vastauksen alle kolmannekselta jäsenyhdistyksistämme.

Kiitos kaikille jo vastanneille!

Muistutamme niitä jäsenyhdistyksiä, jotka eivät ole syystä tai toisesta vastanneet, että  pyydetyn tiedon toimittaminen liitolle on jäsenen velvollisuus.
Liittohallitus päätti sunnuntain 1.10. kokouksessa, että vastauksia odotetaan kaikilta jäsenyhdistyksiltä 15.10.2023 mennessä.
Vastaamatta jättäminen rikkoo järjestösäännön 10 §:ää (jättää noudattamatta liittohallituksen tai muiden liiton elimien päätöksiä). Ellei jäsenyhdistys anna kyselyssä pyydettyjä tietoja, seuraavassa liittohallituksen kokouksessa päätetään toimenpiteistä.

Kysely on liiton toiminnalle äärimmäisen tärkeä. Mitä luotettavampaa dataa saamme teiltä, sitä paremmin pystymme palvelemaan jäsenistöämme. Raportoidun tiedon laadulla ja todennettavuudella on konkreettinen vaikutus muun muassa liikuntajärjestöille myönnettävän valtionavustuksen määrään ja sitä kautta liiton toimintamahdollisuuksiin.

Pääsette vastaamaan kyselyyn tästä linkistä.

Huolehdimme luottamuksellisuudesta ja yksittäisten seurojen henkilö- tai muita tietoja ei luovuteta liiton ulkopuolisille tahoille.