Seurakehittäjän yhteenveto

JULKAISTU: 21.2.2023, KATEGORIAT: Yleinen

Jäsenpalveluiden vuosi 2022

Jäsenpalveluissa ja seurakehittäjän tontilla vuosi 2022 oli vilkas. Erilaisia tapahtumia, toimintoja ja yhteydenottoja oli yhteensä 1.370. Näistä suurin osa 762 (56 %) oli yksinomaan seurojen kanssa tehtyä yhteistyötä. Yhteistoiminnan ja kontaktien määrä jopa tuplaantui verrattuna edelliseen vuoteen.

Suurin osa seurayhteistyöstä liittyi Tähtiseuratoimintaan, sen auditointeihin ja niihin valmistautumiseen sekä seurojen tukemiseen Tähtiseurapolulla. Tanssiurheiluliitolla on kaikkiaan 18 Tähtiseuraa ja näillä yhteensä 31 lasten ja nuorten ja/tai aikuisten Tähtimerkkiä. Vuoden loppupuolella saatiin valmiiksi myös liiton Huippu-urheilun Tähtiseuraohjelma. Se oli laaja, pari vuotta kestänyt kehittämistyö, joka tehtiin asiantuntija- ja seurayhteistyönä Olympiakomitean ohjauksessa. Tälle huippu-urheilun kehittämispolulle on lähtenyt jo kolme liittomme Tähtiseuraa.

Seurakehittäjänä tärkein tehtäväni on edistää seurojen elinvoimaa sekä tukea seuratoimijoita heidän arkipäivässään. Tähän ydintehtävän liittyviä kontakteja oli yli 300. Yhteydenotot koskivat mm. OKM -seuratukihakua, seuran taloutta, hallintoa, verotusta, sääntöjen tulkintaa sekä seurayhteistyötä. Joitakin neuvoja kaivattiin myös seuran sisäisten ristiriitojen ja epäasiallisen käytöksen hoitamiseen. Seuroille maksuttomia seurakäyntejä oli neljä eri puolilla Suomea. Näissä oli mukana seuran avainhenkilöitä ml. hallitus/johtokunta. Tapaamisissa haluttiin kirkastaa ja selventää mm. seuran tulevaisuussuunnitelmia ja toimintastrategioista.

Liitolla on 76 jäsenseuraa, joista seurakehittäjän ”vakioasiakkaita” on vajaa puolet. Näiden seurojen kanssa yhteydenpitoa on paljon, jopa viikoittain. Kontaktointia oli myös  muiden seurojen kanssa, mutta se ei ollut niin säännöllistä ja toistuvaa. Joukkoon mahtui myös seuroja, joiden kanssa viimeisistä kuulumisten vaihdosta ja tietojen päivityksestä oli kulunut turhankin pitkä aika. Tästä syystä olin vuoden aikana yhteydessä liiton kaikkiin jäsenseuroihin. Selvisi, että suurimmalla osalla seuroista menee haasteista huolimatta hyvin tai vähintäänkin kohtalaisesti. Näiden seurojen yhteenlaskettu jäsenmäärä on noin 94 % liiton koko jäsenmäärästä. Muutkin, jäsenmäärältään huomattavasti pienemmät seurat sinnittelevät rohkeasti eteenpäin. Jotta tie tasoittuu ja suuntakin ehkä kirkastuu, sovimme seuroille erilaisia tukitoimia ja seurakäyntejä. Vain jokunen seura pohtii, jatkaako toimintaa yksin tai yhdessä jonkun toisen kanssa vai paneeko jossain vaiheessa pillit pussiin. Myönteistä kuitenkin on, että Koronan jälkeen ja edelliseen vuoteen verraten liiton jäsenmäärä kasvoi ja uusia seurojakin on suunnitteilla.

Muu seurakehittäjän työ (46 %) liittyi vahvaan ja monipuoliseen verkosto- ja kehittämistyöhön, joka osaltaan tukee ja vahvistaa edellytyksiä edistää myös seurojen hyvinvointia.

Olen erityisen iloinen, että tietoisuus seurakehittäjän toiminnasta ja liiton tarjoamasta seuratuesta on levinnyt ja leviää edelleen. Se näkyy vuosi vuodelta yhä kasvavana yhteydenottojen määränä. Helppo saavutettavuus on varmistanut, etteivät seuratoimijat jää haasteiden kanssa yksin. On koettu, että tuesta, neuvonnasta ja sparrauksesta on ollut seuralle konkreettista hyötyä. Hyvällä ja kannustavalla palautteella on iso merkitys myös meidän vapaa-ehtoistyötä tekevien omalle motivaatiolle ja työhyvinvoinnille. Siitä kiitos kuuluu teille, hyvät seuratoimijat!