STUL:n suunnittelupäivät Oulussa 3.-5.8.2018

JULKAISTU: 6.8.2018, KATEGORIAT: Blogi

Liittohallitus, valiokuntien ja työryhmien vetäjiä, toimiston henkilökuntaa ja seurakehittäjä osallistuivat perinteiseen kauden avajaisviikonloppuun Oulussa. Suunnitteluviikonlopun tarkoituksena on eri toimialueiden tarkastelu strategiamielessä: kehittämiskohteita on useita ja seuraavan vuoden talousarvion suunnittelun pohjaksi keihäänkärjet on löydettävä.

Huippu-urheiluvaliokunnan puheenjohtaja Pasi Lind esitteli huippu-urheiluohjelmaa, joka on ollut esillä myös Olympiakomitean tapaamisessa. Keskeisintä on huippu-urheilun määritteleminen – keitä ovat tanssiurheilun huippu-urheilijat? Liiton tulee seurata huippu-urheiluohjelman toteutumista, ja tuettavien urheilijoiden nimet ja lukumäärä voi myös vaihdella. Seuraava vaihe ohjelman eteenpäin viemisessä on urheilijoiden identifiointi, tuen määrän ja laadun suunnittelu, valinta-ajankohta, kriteerien läpinäkyvyyden takaaminen sekä maajoukkuetoiminnan linkittäminen tiiviisti huippu-urheiluohjelmaan. Keskusteluun nousi myös maajoukkueen statuksen nostaminen, kuten edustuspaikkavalinnat ja maajoukkueurheilijoiden valmentajien yhteiset tapaamiset. Valmentajafoorumi onkin tulossa tammikuussa 2019.

Huippu-urheiluohjelma sisältää tavoitteita. Vuoden 2018 osalta ohjelmaan kirjatut näkymät ovat toteutuneet, mutta tulevaisuuden tavoitteiden kannalta (finaali- ja semifinaalipaikkojen määrä kv.kilpailuissa) edellyttää myös toisenlaista resursointia tuen varmistamiseksi. Koska toisaalle rahan varaaminen vaatii toisaalta ottamista – myös kansainvälisen WR-listan sijoitus oli esillä edustusmatkatuen edellytyksenä. Kuten jo kevätkokouksessa oli esillä, huippu-urheiluvaliokunta jatkaa ohjelman työstämistä ja ottaa mielellään vastaan palautetta ja ajatuksia.

Yhteystiedot: puheenjohtaja pasi.lind@opera.fi            VL: santtu.otsamo@dancecare.fi

RS: pirjo.koivula@boogietour.com

Koulutus on ollut pitkään kehittämistyön kohteena. Koulutuspolku oli esillä hieman uusittuna. Koulutuspolun alusta ”Nuori Suomi” -osio on jätetty kokonaan pois ja se on korvattu muulla lajiosan sisällöllä. Koulutuspolku alkaa näin ollen kolmella yhteisellä VOK-koulutusosiolla. VOK-koulutuksia järjestävät liikunnan aluejärjestöt eri puolilla ympäri maata. Koulutuskalenteriin linkitetään kaikkien koulutusosioiden sisällöt kaikkien lajien osalta. Tämä on merkittävä parannus sekä koulutukseen hakeutuvien, että esimerkiksi kouluttajien takia.

Tuomaritenttien sisällöt kuvailtiin selkeästi VL-lajien osalta. Tenttien sisällöt (alue-, valtakunnallinen- ja SM/IKM/GP-tason lisenssit) perustuvat WDSF:n tekniikkakirjojen eri koreografiatasojen kuviotuntemukseen sekä teoriakokeeseen. Koulutusvaliokunta lähestyy hallituksen keskustelun jälkeen muutamia tentaattoreiksi soveltuvaksi katsottuja valmentajia/tuomareita ja osa voidaan valita myös hakemusten perusteella. Tentaattoreiden kriteerit määriteltiin koulutusvaliokunnan esityksen yhteydessä.

Jotta koulutustapahtumat saadaan noudattamaan liiton määrittelemiä sisältöjä ja opetussuunnitelmaa, kouluttajien ja tentaattoreiden osallistuminen yhteiseen koulutustapahtumaan katsottiin välttämättömäksi. Liittohallitus korosti useissa puheenvuoroissaan, että koulutus on liiton tilaamaa ja määrittelemää koulutusta, jonka sisältöjä kouluttaja ja tentaattori toteuttavat.

Vakio- ja latinalaistanssien kilpailujärjestelmän uudistaminen on meneillään ja vuoden 2019 alusta valmius muuttaa jo seura-, alue- ja valtakunnallisten kilpailujen rakennetta. Seurakilpailujen laajentaminen E-D -luokkiin ja tuomaripaneelien rakentuminen seura- ja aluetuomareista tulee esiteltäväksi syksyn VL sääntökokouksessa LH:n aloitteena. Keskeistä kilpailujärjestelmän muutoksessa on kilpailumäärien vähentäminen (= enemmän osallistujia/kilpailu -> kannattavammat kilpailut), kilpailujen peruuttamisten ehkäiseminen ja kilpailuformaatin muokkaaminen yleisöystävällisemmäksi.

FDO ry:n edustamien tanssilajien näkyvyyttä muissakin tapahtumissa pidettiin erinomaisena. STUL ry:n monilajisuus sekä tanssijoiden ymmärrys kaiken tanssin ”erinomaisuudesta” ovat tärkeitä ja siksi sopivia syitä monilajisten tapahtumien järjestämiseksi. Yleisön viihtyvyyden ja mielenkiinnon lisäämiseksi myös mediassa tanssiurheilutapahtumia kohtaan juuri vaihtelevuus ja kokeiluluontoiset kilpailut ovat siis tervetulleita. Seurojen rohkaiseminen kehittelemään väliaikaohjelmaa ja erilliskilpailuja sai aikaan idearyöpyn: jack´n´jill –kisoja, yhden tanssin cup-kisoja, piruettikilpailuja jne.

IT-kehittämistyöryhmän katsauksessa esiteltiin DanceCore -jäsenrekisterin ja kilpailurekisterin tilannetta.  Versio 2 on koeajettu kesäkuussa ja aikataulun mukaisesti DanceCore tulee käyttökuntoon seuroille vuoden 2019 alusta.

Toiminnanjohtajan talouskatsauksen mukaan voitiin vaan todeta, että liiton talous on vakaalla ja erinomaisella tolalla. Resurssia on varattu DanceCoren loppuun työstämiseksi ja huippu-urheiluohjelman toteuttamiseksi. Koska ohjelman suunnittelu on vielä keskeneräistä, sille varatusta rahasta osa siirrettäneen seuraavalle vuodelle ennusteessa näyttäytyvän ylijäämän muodossa.

Seuratoimintavaliokunta on ryhdistänyt toimintaansa erinomaisella tavalla. Puheenjohtaja Pirjo Bovellan ja seurakehittäjä Katriina Lahti esittelivät lukuisia hankkeita ja tukimuotoja, joita valiokunnalla on työn alla syksyn aikana. Kunnossa kaiken ikää -hanke (KKI) on saanut pöhinää aikaiseksi ja muutamia yhteydenottoja on tullut. Olkaa siis seurat reippaasti yhteydessä seuratoimintavaliokunnan edustajiin saadaksenne lisää tietoa SEU:n toiminnasta. Yhteinen ideointi on tarpeellista!

Ota yhteyttä: pirjobovellan@gmail.com                           katriina.lahti54@gmail.com

Seurakehittäjä Katriina Lahti tiedotti myös auditointitilanteesta. Seurojen auditoinnit olivat hiukan perässä aikataulusta, mutta nyt aikataulu on kiritty kiinni ja jo 13 seuraa on auditoitu vuoden 2018 aikana.

RS-valiokunnan puheenjohtaja Niklas Hagel päivitti osallistujille rock ja swing -tanssiperheen kuulumisia. Tuomari- ja toimihenkilökoulutuksen aktivointiin tarvitaan interventiota RS-kilpailujärjestelmän hyväksi: koulutukset tullaan järjestämään, jotta riittävä määrä kilpailutoimihenkilöitä on käytettävissä kotimaan RS-kilpailuissa.

B-Boyliiton toimintaan tutustuttiin lyhyesti BBL:n toimittaman esityksen perusteella.

Liiton menestyssuunnitelman päivittäminen aloitettiin toiminta-alueittain pienryhmissä. Menestyssuunnitelman eli toimintastrategian päivitetty versio käsitellään syyskuun liittohallituksen kokouksessa. Menestyssuunnitelmaa pidetään myös taloussuunnittelun pohjana vuodelle 2019.

Tiedotusasioissa käytiin keskustelua mm. kansainvälisten kilpailujen järjestämisestä Suomessa, WDSF AGM:n päätöksistä (pöytäkirja tulee WDSF:n sivuille) ja viestinnän toteuttamisesta. Erityisesti sosiaalisen median managerointiin kaivattiin ammattimaisuutta. Viestinnän ammattimaiseksi hoitamiseksi tukea haetaan myös toimistolta. Viestinnän osalta toimiston yhteyshenkilö jatkossa on anu.lampenius@dancesport.fi

Lähetekeskustelu syyskauden hallituskokouksiin oli runsasta ja kehittämisen meininki oli hyvä. Monet asiat ovat hyvällä mallilla, mutta kehitettävää riittää. VL kilpailujärjestelmän muutosten läpivieminen sekä monilajisuuden tukeminen koko liiton toiminnan osalta ovat kehittämistoimien keskiössä. Valiokuntien tulee olla aidosti monilajisia ja muut toiminnan suunnitteluun ja päätöksentekoon osallistuvat työryhmät järjestellään organisaatiokaaviossa lajiryhmän jaoksen alaiseksi. Tästä esimerkkinä koulutusvaliokunta, jonka sijoittumista VAL:n alaiseksi työryhmäksi valmistellaan. KOU tekee yhteistyötä kuitenkin esimerkiksi paratanssin kanssa. Muut jaokset tulevat yhä enemmän suunnittelemaan oman koulutustarjontansa itse.

Kahden ja puolen päivän suunnittelurupeama oli tiivis ja tunnelmaltaan positiivinen. Yhteisen tekemisen tahto on olemassa ja läsnäolijat viihtyivät keskustelun parissa iltamyöhään. Vaikka mukaan ei mahtunut liikuntaa ja ulkoilua (pieniä Flossaus-hetkiä lukuunottamatta J ) kukaan ei karannut paikalta – päinvastoin totesimme, että tammikuussa uuden liittohallituskauden alkaessa tarvitaan toinen kaksipäiväinen kokousviikonloppu strategisen suunnittelun tueksi.

Kiitos läsnäolijoille aktiivisesta osallistumisesta! Ja kentän väki – käyttäkää kaikki mahdollisuudet toimittaa ajatuksianne ja ideoitanne liittohallituksen jäsenten käyttöön. Meitä tapaa kilpailuissa ja koulutustapahtumissa syksyn aikana. Yhteydenotot sähköpostiin sopivat hyvin myös!

Tsemppiä alkavaan syyskauteen,

Leena Liusvaara
Puheenjohtaja
leenaliusvaara@dancesporteurope.org