Sosiaalisessa mediassa käynnissä oleva keskustelu

JULKAISTU: 10.2.2018, KATEGORIAT: Seuratiedotteet

Sosiaalisessa mediassa käytävään keskusteluun liittyen STUL ry:n toiminnanjohtaja Korhonen,  puheenjohtaja Liusvaara ja sääntötyöryhmän puheenjohtaja Pentikäinen haluavat tuoda esille seuraavaa:

10-tanssin edustusvalintakysymyksen esille tuoneelle seuralle on toimitettu liiton edustajien laatima vastine 7.2.2018.

Anonyymiksi muokattu vastine löytyy tästä.

10-tanssin valintasääntömuutos on käsitelty viimeisessä liiton jäsenkokouksessa marraskuun alussa 2017. Materiaalit toimitettiin jäsenistölle 18.10.2017. Jäsenillä oli reilu kaksi viikkoa aikaa tutustua lähetettyyn materiaaliin. Sääntökokouksessa oli läsnä 14 seuraa, joista 4 valtakirjoilla. Lh6a – sairauspykälän poisto – hyväksyttiin yksimielisesti.

Varsinainen syyskokous kokoontui seuraavana päivänä, eikä kukaan ottanut uudelleen esille käsiteltyjä sääntömuutoksia. Paikalla oli runsaasti myös tanssiurheilun ammattilaisia.

Eurooppa Cupin valintavirhe on käsitelty liittohallituksen kokouksessa 26.11.2017. Huippu-urheiluvaliokunnan puheenjohtaja lähetti henkilökohtaisesti anteeksipyynnön väärin kohdellulle parille.

Keskustelussa esille tuotu ”liitto” on yhtä kuin tanssiurheiluliiton jäsenseurat. Seuroilla on ylin päätäntävalta, jota käytetään jäsenkokouksissa keväällä ja syksyllä. Seurat voivat aikataulun puitteissa toimittaa omia esityksiään sääntöjen muuttamiseksi, tai kokousedustaja voi esittää muutosta liittohallituksen esittämään pohjaehdotukseen. Liittohallitus esittelee valiokuntien ja työryhmien valmistelemia sääntömuutoksia. Jäsenet hyväksyvät tai hylkäävät ne.

Aiempien kokemusten myötä toteamme lopuksi, että STUL:n liittohallitus on toimeenpaneva elin, joka työskentelee kulloinkin voimassaolevien sääntöjen mukaisesti. Mikäli säännöt on todettu heikoiksi – kuten tässä tapauksessa – niitä pitää muuttaa. Seuraava ajankohta on liiton kevätkokous.  Kaikessa tekemisessä voi sattua virheitä. Tähän tapahtumaketjuun liittynyt virhe on valitettava ja siitä on lähetetty asiallinen anteeksipyyntö.