Lasten urheilun yhteinen suunnanmuutos!

JULKAISTU: 27.6.2024, KATEGORIAT: Yleinen

Tanssiurheiluliitto ja 35 muuta lajiliittoa ovat mukana Olympiakomitean vetoomuksessa.

Kansallinen Liitu-tutkimus valaisee synkän todellisuuden: lasten aktiivisuus vähenee ja paikallaanolon määrä
kasvaa. Vain 36 prosenttia 7–15-vuotiaista lapsista saavuttaa kansallisen liikkumissuosituksen. Lisäksi
tutkimukset osoittavat, että lasten harrastamisen aloittamisikä on varhaistunut. Samoin on valitettavasti
aikaistunut myös seuratoiminnan lopettamisen ajankohta. Varhaisen harrastustoiminnan aloittamisen lisäksi
keskittyminen yhteen lajiin tapahtuu yhä aikaisemmin. Mikään näistä trendeistä ei ole tutkimustiedon
valossa positiivinen asia liikunnalliseen elämäntapaan kiinnittymiselle, liikunnallisten taitojen oppimiselle
eikä huippu-urheilu-uran luomiselle.

Lajiliitot kysyvät nyt itseltään: mitä voimme tehdä kääntääksemme huolestuttavan trendin?
Urheilujärjestelmän on vastattava tähän haasteeseen yhdessä perheiden, koulujen, kuntien ja koko
yhteiskunnan kanssa. Muutos on tehtävä nyt ja se tehdään yhdessä. Meidän on tarkasteltava ja tarvittaessa
muutettava alle 12-vuotiaiden lasten urheilun käytänteitä lapsen näkökulmasta.

Lasten urheiluun vaikuttaviksi keskeisiksi toiminnan osa-alueiksi kuuluvat mm. kilpailujärjestelmät,
harjoitustapahtumat, valmennus- ja koulutusjärjestelmät sekä harrastamisen kustannukset.

Urheilujärjestöt aloittavat yhdessä kriittisten tekijöiden tunnistamisen muutoksen vauhdittamiseksi.
Yhteisessä prosessissa lajiliitot auttavat toinen toisiaan kehittämään lasten urheilua. Jokaisen lajin oma
prosessi etenee lajin määrittelemällä aikataululla ja liitot ovat nimenneet prosessiin oman
vastuuhenkilönsä. Osa lajiliitoista on aloittanut työnsä jo aiemmin ja tuo kokemuksensa tähän yhteiseen
prosessiin.