Toiminnanjohtajan palsta viikko 24/24

JULKAISTU: 12.6.2024, KATEGORIAT: Yleinen

Strategiatyöhön liittyen seuroille järjestettiin jo toista kertaa Seurakysely, jossa kartoitettiin seuratoimijoiden strategian tuntemusta sekä tyytyväisyyttä Liiton viestintään, tiedotukseen ja toimintaan. Käytössä oli myös mahdollisuus antaa vapaata palautetta. Vastauksia hyödynnetään strategiatyön jalkauttamisen suunnittelussa ja Liiton toiminnan kehittämisessä. Seurakehittäjä Katriina Lahti on tehnyt yhteenvedon tämän vuoden kyselystä. Viime vuonna kyselyn tulokset julkaistiin kotisivujen Uutispalstalla ja Jäsentiedotteella, nyt avaan niitä tällä palstalla. Tulosten vertailu on ollut esillä strategiatyöryhmässä tällä viikolla ja viedään tiedoksi liittohallitukselle elokuussa.

Kysely käynnistettiin helmikuussa, jolloin vastauksia saatiin yhdeksän. Iso kiitos vastaajille aktiivisuudesta. Vähäisen vastaajamäärän vuoksi kysely avattiin uudestaan toukokuussa, jolloin vastauksia saatiin sama määrä lisää. Vastaajia oli yhteensä 18. Luku on pieni, ja vaikka se edellisenä vuonna oli hieman suurempi, 25, ei se silloinkaan ollut riittävä. Yhtenä strategiatyöryhmän tavoitteena onkin saada vastausten määrää kasvatettua. Kysely järjestetään myös ensi vuonna, joten silloin kaikki hereillä ja vastauksia tulemaan.

Kyselyssä vastattiin numeerisella arviolla 1–5 kysymyksiin Liiton tehtävän, vision, arvojen ja strategian tuntemisesta sekä tyytyväisyydestä Liiton toimintaan ja nettisivuihin. Prosentuaalisesti tarkasteltuna tilanne on mennyt viime vuoteen verrattuna parempaan suuntaan ja vastaajien tyytyväisyys ja kysyttyjen asioiden tuntemus on viime vuodesta parantunut.

Tyytyväisyys nettisivuihin jakaa mielipiteitä. Joistain asioista, kuten kilpailukalenteri, hakutoiminto ja informatiivisuus, tuli sekä risuja että ruusuja. Kotisivun suhteen on suunnitteilla muutoksia, joita voidaan toteuttaa käytössä olevalla alustalla ilman suurta taloudellista panostusta. Vapaa sana strategiasta kirvoitti kiitoksia vapaaehtoisille ja seurojen osallistamiselle. Kehityskohteissa nostettiin esille huoli vakio- ja latinalaistanssien asemasta, mutta toisaalta myös monilajisuuden todellisesta huomioimisesta. Lisäksi toivottiin tarkempia ohjeita strategian toteuttamiseen työryhmissä ja seuroissa. Tämän vuoden strategiatyöryhmän tehtävänä on miettiä, miten jalkauttaminen toteutetaan. Työn tuloksia ja ohjeistusta jalkauttamisen toteuttamiseen saadaan vuoden loppuun mennessä.

Vapaa sana liiton toiminnasta- osiossa kiitoksia saivat muun muassa vapaaehtoiset, Liiton puheenjohtaja, toiminnanjohtaja, seurakehittäjä ja toiminnanjohtajan palsta. Myös läpinäkyvyyden parantumisesta kiitettiin. Kehitettävää-osiossa oltiin huolissaan vakio- ja latinalaistanssien asemasta ja toimiston työntekijöiden kuormittumisesta. Organisaatiota moitittiin heikoksi ja todettiin, että asioita pyöritettävän liikaa toimikunnissa. Toivottiin ”vähemmän puhetta ja enemmän konkreettisia tekoja”. Jäsenseurojen todettiin olevan eriarvoisessa asemassa ja Liiton hallituksen ja toimiston toimivan seuroja vastaan, ei niiden etujen mukaisesti. Lisäksi toivottiin suoraa viestimistä seurojen puheenjohtajille ja sihteereille. Näistä ideoista muutamiin voisin vastata tässä. Organisaation muutos on suunniteltu ja työ sen käyttöönottoon on meneillään. Kolmen hengen toimisto ja liittohallitus eivät pysty tämän kokoista liittoa keskenään pyörittämään. Jaosto- ja työryhmätoimintaa tarvitaan sekä niitä vapaaehtoisia, jotka noissa elimissä toimivat. Itse en ole havainnut liittohallituksen tai toimiston toimivan sääntöjen vastaisesti tai mitään jäsenyhdistystä vastaan. Jos jäsenyhdistyksissä koetaan epäkohtia, Liiton vuosikokoukset ovat tilaisuuksia, joihin jäsenyhdistykset voivat tuoda omia ehdotuksiaan toiminnan parantamiseksi. Lähes viikoittain lähetettävä Jäsentiedote menee suoraan seurojen puheenjohtajille, mikäli osoite, johon viesti lähetetään, on vastaanottajalistalla ja ajan tasalla. Jäsentiedotteen voi tilata kotisivujen kautta tai pyytää sähköpostitse (toimisto@tanssiurheilu.fi) liittämään osoite vastaanottajalistalle.

Myös odotuksia Liiton toiminnalle esitettiin. Tiedotukseen toivottiin lisää asioiden sisällön avaamista, somen sisältöön ammattimaisempaa otetta, sääntömuutoksiin hillintää, monilajisuuden näkymistä kaikkien lajien arvostuksena peräänkuulutettiin, taloudellista toiminnan tukea seuroille esitettiin, tietoa siitä miten varaudutaan valtionavustusten leikkauksiin odotetaan, avoimempaa talouden ja jäsenhankinnan avaamista toivottiin, yhteen hiileen puhaltamista, koulutusta seuroille sekä yhtenäistä strategian jalkauttamista ja strategian edelleen kirkastamista odotetaan. Tässä siis muutamia nostoja toiveista. Kaikki palautteet on luettu ja raporttiin kirjattu. Muutoksia toimintaan tehdään koko ajan, mutta pienillä toimintaresursseilla muutokset tapahtuvat vähitellen. Kaikki, jotka kokevat, että pystyisivät Liiton toimintaa omalla vapaaehtoistyön panoksellaan vauhdittamaan, ovat tervetulleita talkoisiin. Ilmiannan itsesi, vaikka minulle.

Mukavan leppoisaa kesää kaikille. Toiminnanjohtajan palsta palaa kesätauolta viikolla 32.

Terveisin Pirjo

Jos mieltäsi askarruttaa joku asia, ota rohkeasti yhteyttä

(050-4080 122 tai pirjo.koivula(a)dancesport.fi)