Huippu-urheiluvaliokunnan (HUV) kokouksen 17.1.2024 yhteenveto

JULKAISTU: 22.1.2024, KATEGORIAT: Yleinen

Huippu-urheiluvaliokunta kokoontui etänä. Liiton luovuttua BoardPro kokousalustasta, uutena kokousalustana käytetään Teamsia. Kaikki lajipäälliköt ja palvelualueen vastaava osallistuivat kokoukseen

  • Annettiin tiedoksi liittohallituksen päätös kokouksesta 1/24. HUV:n kokousten puheenjohtajana toimii Pirjo Koivula, joka myös esittelee HUV:sta tulevat asiat liittohallituksen kokouksissa.
  • Käytiin läpi  Teams- kokousalustan liittyviä käytäntöjä.
  • Valittiin HUV:n varapuheenjohtaja. Valinta viedään liittohallituksen vahvistettavaksi seuraavaan liittohallituksen kokoukseen.
  • Käytiin läpi vuonna 2024 jo toteutuneet ja tulossa olevat maajoukkuetapahtumat,
  • Sovittiin tavasta, jolla kaikkien huippu-urheiluksi luokiteltavien ikäsarjojen arvokilpailuedustukset ja tulokset kirjataan kokousalustalle. Näin helpotetaan tietojen siirtämistä toimintakertomukseen.
  • Käytiin läpi maajoukkueiden tilanne sekä avoinna ja aukeamassa olevat maajoukkuehaut.
  • Käytiin läpi edelliseltä vuodelta auki jääneiden asioiden tilanne.