Rekisteriselosteet ja tietosuojakäytännöt seuroissa

JULKAISTU: 18.1.2024, KATEGORIAT: Seuratiedotteet

Olemme Tanssiurheiluliitossa vastikään linjanneet, että noudatamme henkilötietojen käsittelyssä minimiperiaatetta ja keräämme henkilötietoja vain niissä määrin, kuin tarvitsemme niitä ylläpitääksemme ja hoitaaksemme jäsensuhdettamme. DanceCoreen on tehty tarvittavat muutokset tähän liittyen ja DanceCoren rekisteriseloste sekä liiton tietosuojakäytännöt on päivitetty.

Muutosten myötä pyydämme myös seuroja pohtimaan omaa tietosuojaansa ja huolehtimaan siitä, että rekisteriselosteet ja tietosuojakäytännöt ovat sielläkin ajan tasalla.

Liiton järjestösääntöjen mukaan liiton toiminnan piiriin kuuluvilta jäseniltä tulee saada suostumus jäsenten vähimmäishenkilötietojen ilmoittamiseen Suomen Tanssiurheiluliitolle. Sen vuoksi seurassa olisi hyvä pohtia, miten suostumus jäsentietojen luovuttamisesta liitolle pyydetään ja perustellaan. Lisäksi kannattaa miettiä, miten jäsenille kerrotaan, mitä seuran jäsenyys tarkoittaa suhteessa liittoon, mihin se oikeuttaa ja velvoittaa.

Liitto tarvitsee DanceCoren jäsenrekisteriä varten vain seuraavat vähimmäistiedot:

    • Jokaiselta henkilöjäseneltä: etunimi, sukunimi.
      Perusteet: Jäsenyyden toteaminen liiton järjestösäännön 5 §:n mukaisesti.
    • Jokaiselta VL- ja pyörätuolitanssikilpailijalta lisäksi ennen lisenssiostoa ja kilpailuilmoittautumista: Joko Sportti-ID-numero tai oikea syntymäaika.
      Perusteet: Lisenssitietojen linkitys Suomisportin ja DanceCoren välillä.