Tiedote koskien 10-tanssin yleisen sarjan MM-kisan edustusvalintoja

JULKAISTU: 20.10.2023, KATEGORIAT: Yleinen

Tiedote koskien 10-tanssin yleisen sarjan MM-kisan edustusvalintoja

Suomen Tanssiurheiluliitto tiedottaa, että 10-tanssin yleisen sarjan MM-kilpailuvalintoihin on liittynyt valitettavia epäselvyyksiä. Kilpailusääntöihin ja edustusvalintojen toimintaprosesseihin on tehtävä muutoksia, jotta vastaavilta tapauksilta jatkossa vältytään.

Tanssiurheiluliiton toimiston palvelualueen vastaava oli kutsunut 10-tanssin yleisen sarjan MM-kilpailuihin ranking-listan 1. sijalla olevan parin, joka otti paikan vastaan. Kutsun ja ilmoittautumisen jälkeen palvelualueen vastaava on ilmoittanut VAL:n va. puheenjohtajalle ja liiton hallituksen puheenjohtajalle 13.10.23, ettei tehdessään em. toimenpiteitä ollut huomioinut kilpailusääntöjen kohtaa 4.4, jossa todetaan, että parilla on oltava kilpailua edeltävän 12 kk aikana tanssittuna WDSF Open -tasoinen kilpailu. Kyseinen pari on osallistunut Latviassa Zelta Rudens -kilpailuun syyskuussa 2023. Kilpailutapahtumassa ei millään kilpailuluokalla ollut WDSF-rankingkilpailun statusta.

Liittohallituksen tuli näin ollen päättää,  voidaanko em. kilpailu verrata WDSF Open -tasoiseen kilpailuun. Vastaavanlaista harkintaa jouduttiin käyttämään viime vuonna arvokilpailuvalinnoissa (ks. Urheilun oikeusturvalautakunnan päätös 32/2022).

WDSF:n rankingkilpailuja koskevan ohjeen mukaan Open-tasoinen kilpailu määritellään seuraavasti:

Minimum of 5 Judges from at least 4 different countries, or 7 judges from at least 5 different countries or 9 judges from at least 6 different countries. The maximum is 11 Judges from at least 7 different countries.

At least 24 couples from 4 WDSF member bodies.

If the minimum requirements are not fulfilled there is a reduction of ranking points. 

Latvian kilpailutapahtumassa aikuisten vakio- ja latinalaistanssien kilpailujen tilanne oli seuraava:

Latin, 23.9.2023: 10 paria 3:sta maasta. 9 tuomaria 6:sta maasta. 

Vakiot 24.9.2023: 7 paria 4:stä maasta. 7 tuomaria 6:sta maasta. 

Hallitus äänesti asiasta ja päätti äänin 5-2, 2 tyhjää, ettei mainittua kilpailua voida pitää WDSF Open -tasoisena kilpailuna. Näin ollen parin ilmoittaminen 10-tanssin MM-kilpailuun joudutaan valitettavasti perumaan. 


Käsittelyn taustalla oli Urheilun Oikeusturvalautakunnan ratkaisu 32/2022. Siinä UOL toteaa ratkaisussaan: 

Oikeusturvalautakunta toteaa, ettei kilpailusääntöjen 4.4 kohdassa ole listattu yksityiskohtaisesti, mitkä kansainväliset kilpailut täyttävät valintakriteerit. Tältä osin kysymys on valitsijalle eli STUL:lle jätetystä harkintavallasta. Asiassa ei ole ilmennyt mitään sellaista, jonka perusteella liittohallitus olisi ylittänyt harkintavaltansa rajat. 

=== 

Kun kysymys on yhdistysautonomian piiriin kuuluvasta harkintavallan käyttämisestä, oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei kuulu sen arvioiminen, onko arvokilpailuvalintaa koskeva päätös ollut tarkoituksenmukainen.

Oikeusturvalautakunta toteaa vielä selvyyden vuoksi, ettei käsillä olevassa asiassa ole esitetyn selvityksen perusteella ollut kysymys siitä, että valintakriteereitä tai kilpailusääntöjä olisi muutettu kesken valintaprosessin tai siitä, että liittohallitus olisi tehnyt jonkin uuden arvokilpailuvalintaa koskevan päätöksen. Kysymys on ollut olemassa olevien valintakriteerien tulkintaa koskeneesta erimielisyydestä, jonka liittohallitus on muun muassa muutoksenhakijoiden valituksen perusteella ratkaissut.

Vuonna 2022 harkintaa käytettiin siinä, onko WDSF The World Games European Qualifier -karsintakilpailu vähintään WDSF Open -tasoinen kilpailu. Kilpailussa oli maakohtaisten karsintojen perusteella valitut 36 paria. Tuomareita oli 10, 10:stä maasta. Kilpailussa valittiin eurooppalaiset parit The World Games -tapahtumaan USA:ssa heinäkuussa 2022. The World Games European Qualifierin katsottiin täyttävän WDSF Open -tasoisen kilpailun määritelmän. 


Urheilijoille ja valmentajille on jäänyt epäselväksi edustuskelpoisuuden tuova kilpailusääntökohta 4.4. ja tähän sääntökohtaan liittohallitus valmistelee muutoksen liiton syyskokoukselle päätettäväksi. Hallitus ei toivo tilanteita, jotka vaativat harkintaa tai pohdintaa sääntökohdan toteutumisesta. Säännön sanamuotoa ja merkitystä on korjattava, jotta jatkossa jokainen edustuspaikkaan tähtäävä pari tietää kuinka suunnitella kansainvälistä kilpailukalenteriaan. 

10-tanssin MM-valintoihin liittyen tehty liittohallituksen päätös on erillinen tapaus aiemmin tällä viikolla uutisoidusta Latin MM-valinnoista, jossa kysymyksessä oli WDSF eCardin voimassaolo ilmoittautumishetkellä.

Liittohallitus on erittäin pahoillaan siitä, että sääntöjen noudattamisesta koituu mielipahaa ja surua tanssijoille, mutta samalla se katsoo, että ratkaisut on tehtävä juurikin sääntöjä seuraten. Tulkinnanvaraisuus säännöissä ei ole kenenkään etu ja siksi niitä on korjattava. Samoin edustusurheilijoiden kutsuprosessiin on luvassa muutoksia. 

Hallitus haluaa kuitenkin myös muistuttaa urheilijoita siitä, että rankinglistan kärkipäässä olevien urheilijoiden tulee tuntea kilpailusäännöt siltä osin, että edustuspaikkaa tavoitellessaan edustuskelpoisuus täyttyy. Maajoukkuesopimuksessa maajoukkueurheilija sitoutuu olemaan käytettävissä edustuskilpailuihin ja näin ollen huolehtimaan edustuskelpoisuudestaan. Jokaisen, erityisesti aikuisen urheilijan on myös itse kannettava vastuuta sääntöjen seuraamisesta. Kannattaa aina ottaa yhteyttä toimistoon ja ennakkoon selvittää, mikäli joku sääntökohta ja sen toteutuminen omalla kohdalla on epäselvää. 

 

Lisätietoja: 

Leena Liusvaara

puheenjohtaja, Suomen Tanssiurheiluliitto

puh. 044 0164944