Toiminnanjohtajan palsta 32

JULKAISTU: 9.8.2023, KATEGORIAT: Yleinen

Tanssiurheiluliiton toimisto on palannut kesälomilta ja perinteiseen tapaan syksy käynnistyi liiton suunnitteluviikonlopulla. Viikonloppu toteutettiin elokuun ensimmäisenä viikonloppuna Sporttitalolla. Jo keväällä päätetyn agendan mukaan aiheina olivat liiton strategia, viestintä ja tiedotus osana strategiaa, SUEK:n ja liiton Reilun kilpailun ohjelma, uusi organisaatiokaavio sekä liiton talous loppuvuonna 2023 ja 2024.  Paikalla olivat koko viikonlopun liittohallitus, toimiston työntekijät ja seurakehittäjä sekä lauantaina Askel Sportsin edustajat.

Lauantai aloitettiin liittohallituksen kokouksella, josta yhteenveto tulee myöhemmin. Varsinaisen suunnitteluviikonlopun ohjelman aloittivat Askel Sportsin edustajat kertomalla viestintäkyselyn tulokset ja toimintasuunnitelman loppuvuoden viestinnän ja tiedotuksen osalta. Kentän toiveita halutaan kuulla ja kyselyssä esiin nousseita toiveita toteuttaa, käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Kyselytutkimuksen tuloksista on tulossa erillinen yhteenveto, joten en ala niitä tässä avaamaan.

Strategiatyöryhmän puheenjohtaja Harri Harjula kertoi tiivistetysti, mitä työryhmä on tehnyt, missä strategian osalta nyt mennään ja miten työ jatkuu. Strategia valmistuu marraskuussa ja se voidaan esitellä vuosikokoukselle. Strategiatyössä liiton uusi missio ja visio alkavat olla hahmoteltuina, ja strategiaa ollaan työstämässä. Aihe kirvoitti kokousväessä runsasta keskustelua, ja kiitosta annettiin työryhmän vetäjälle ja jäsenille hyvin tehdystä työstä. Esittelyn jälkeen käsiteltiin viestinnän ja tiedotuksen strategiaa ja painopistealueita tulevalle syksylle ja ensi vuodelle. Linjauksia tehtiin mm. ajankäytöstä eri viestinnän ja tiedotuksen osa-alueiden kesken. Tulostiedotukseen käytettävää aikaa päätettiin supistaa ja muuhun tiedottamiseen, viestintään ja koulutuksista tiedottamiseen käytettävää aikaa lisätä. Linjauksia kansainvälisistä kilpailuista tiedottamisesta tiukennettiin ja edustusurheilijoiden ja huoltajien vastuuta tiedotuksessa kasvatettiin. GP-kilpailujen järjestäjän panosta kilpailuista tiedottamiseen lisättiin. Näistä asioista tehdään erilliset ohjeet, joita jaetaan asianosaisille.

Tällä hetkellä on vielä hämärän peitossa, mitkä tulevat olemaan Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kriteerit valtionavustusten saamiseen vuodelle 2024. Lasten ja nuorten liikunta ja urheilu sekä aikuisväestön työkykyisenä pysymiseen tähtäävä liikunta ja urheilu ovat olleet esillä monissa erilaisissa päättävissä ja linjauksia tekevissä elimissä. OKM vaatii liitoilta toiminnan mittareita ja mittareilla todennettavia tuloksia. Kokous päätyi perustamaan työryhmän, jossa seurakehittäjä Katriina Lahti ja Harri Harjula kokoavat seuroille lähetettävän vuosi-ilmoituksen, jonka avulla seuroille tehdään kuntoisuusselvitys ja jonka tuloksena saadaan vuosittain seurattava kuntoisuusluku. Kysely toteutetaan Forms-kyselynä ja se lähetetään seuroille syyskuun alussa. Konkreettisia toiminnan tavoitteitakin asetettiin jo; liittoon saadaan kolme uutta aikuisten Tähtiseuraa vuonna 2024.

Tanssiurheiluliitto on tehnyt ja julkaissut SUEK:n edellyttämän Reilun kilpailun ohjelman jo vuonna 2022. SUEK tarkastaa liittojen ohjelmia, niiden toteutumista ja koulutussuoritusten määrää vuosittain syksyllä ja raportoi tiedot OKM:lle. Raportin tulos vaikuttaa osaltaan OKM:n myöntämiin valtionavustuksiin. Kävimme lauantain lopuksi läpi liiton Reilun kilpailun ohjelmaa ja sen toteutumista sekä pohdimme toimia toteutuksen osalta parempiin tuloksiin pääsemiseksi. Puhtaasti paras- ja Reilusti paras- koulutusten suorittamista tullaan jatkossa vaatimaan maajoukkueurheilijoiden lisäksi muilta edustusurheilijoilta, maajoukkue- ja edustusparien valmentajilta, kansainvälisten kilpailujen huoltajilta, muilta valmentajilta sekä tuomareilta. Käytäntöjä rakennetaan ja koulutusten toteutustapoja pohditaan. Aija Nyberg rakentaa suoritusten tilastointimenettelyn liiton eTaika-ohjelman kautta raportoinnin ja seurannan helpottamiseksi.

Sunnuntai aloitettiin esityksellä uudesta organisaatiokaaviosta sekä siihen liittyvistä muutoksista valiokuntien ja jaosten asemaan, valtaan, vastuuseen ja työskentelytapoihin. Kokousväen tahtotila oli luoda vuodelle 2024 malli, jossa valiokunnat toimivat itsenäisesti sekä oman toimintansa että valiokuntakohtaisen budjetin osalta. Toiminnanjohtaja jatkaa organisaatiokaavion työstöä sekä työjärjestyksen muokkaamista kaaviota vastaavaksi ja tuo dokumentit liittohallituksen käsittelyyn. Tätä asiaa esitellään seuraedustajille syyskokouksessa. Koulutusten tarkoitusta, koulutuspolkuja ja koko koulutusjärjestelmän uusimista pohdittiin seurojen ja valmentajakoulutukseen tulevien henkilöiden sekä liiton näkökulmasta. Samalla vertailtiin muiden liittojen koulutusohjelmia oman liiton toimintaan. Todettiin tarve koulutustoiminnan uudelleen rakentamiselle niin, että täytetään OKM:n vaatimukset ja saadaan koulutuspolusta käyttäjäystävällisempi sekä vaatimusten että keston osalta. Leena Liusvaara kokoaa työryhmän työstämään uudistusta. Samaan uudistukseen liitetään myös tuomaripolkujen uusiminen niin, että aikaisempi korkealla tasolla tehty kilpailu-ura nopeuttaa tuomariksi pääsemistä. Sekä koulutus- että tuomaripolkujen uusiminen tehdään yhteistyössä sidosryhmäorganisaatioiden kanssa.

Lisenssien määrä on aikaisempina vuosina ollut OKM:n yksi keskeinen mittari valtionavustusten kriteereissä. Monella muulla, jopa meitä pienemmällä liitolla, lisenssimäärät ovat aivan toista luokkaa kuin Tanssiurheiluliitolla. Ensimmäisessä vaiheessa meillä otetaan kilpailija-, harrastaja- ja valmentajalisenssien rinnalle käyttöön tuomarilisenssi. Leena Liusvaara johtaa työryhmää, joka suunnittelee lisenssikäytännön käyttöönoton vuoden 2024 alusta. Tuomarilisensseihin liitetään vaatimus SUEK:n Puhtaasti paras- ja Reilusti paras- koulutusten suorittamisesta. Myös pitkään puhuttu ja suunniteltu valmentajalisenssiuudistus otetaan työlistalle tulevan syksyn aikana.

Viimeisenä, mutta ei suinkaan helpoimpana asiana, käytiin läpi nykyistä taloustilannetta ja listattiin jo toteutettuja säästökohteita sekä mietittiin mahdollisia uusia kohteita. Talous halutaan saada mahdollisimman hyvään kuntoon ennen vuoden vaihdetta. Keskustelua käytiin myös vuoden 2024 talousarvion suunnittelun näkökulmasta, sekä tehtiin aikaisempien keskustelujen pohjalta linjauksia, joita esitellään sitten syyskokouksessa.

Viikonlopun aikana tuli paljon asiaa, paljon keskustelua, paljon naurua, paljon hyviä ideoita, paljon konkreettisia ja hyviä päätöksiä sekä toiminnanjohtajan nyrkinisku pöytään, eteenpäin mennään. Hyvää ja tarmokasta syksyn aloitusta myös kaikille seuroille.

Jos mieltäsi askarruttaa joku asia, ota rohkeasti yhteyttä

(050-4080 122 tai pirjo.koivula(a)dancesport.fi)

Pirjo