Toiminnanjohtajan palsta viikko 22

JULKAISTU: 31.5.2023, KATEGORIAT: Yleinen

Kevätkuukaudet, huhti- ja toukokuu, ovat seuroissa ja järjestöissä kevätkokousten aikaa. Tanssiurheiluliiton kevätkokous pidettiin viime viikonloppuna Sporttitalolla Helsingissä. Oma havaintoni seurojen ja myös liiton vuosikokouksista on, että todella harva jäsen osallistuu kokouksiin. Seurojen kevätkokoukset ovat monesti hädin tuskin päätösvaltaisia ja syyskokouksiin haalitaan osallistujia, jotta hallitus seuraavalle vuodelle saadaan valittua. Tanssiurheiluliiton vuosikokoukset olivat vielä vuosituhannen alussa suuria kaksipäiväisiä tapahtumia, joihin seurojen edustajat tulivat paikalle kaukaakin. Nyt liiton 76 jäsenseurasta oli omilla valtakirjoillaan edustettuna 8 seuraa ja siirretyillä valtakirjoilla 2 seuraa.

Mistä johtuu näin laimea kiinnostus yhteisiä asioita kohtaan, niin seura- kuin liittotasollakin? Eikö yhteiset asiat kiinnosta? Kommentointia ja kritiikkiä asioiden tilasta ja niiden hoidosta kuuluu ja näkyy tasaisin väliajoin. Jäsenkokoukset ovat se väylä, jota pitkin jäsenet voivat tuoda yhteiseen päätöksentekoon omia esityksiään ja olla keskustelemassa, esittämässä kysymyksiä ja äänestämässä liiton tai seuran toiminnan linjasta, taloudenpidosta, säännöistä, kansainvälisestä toiminnasta, huippu-urheilusta jne. Lisäksi yhteiset kokoukset ovat hyvä tilaisuus tavata muita kentän toimijoita, keskustella ja verkostoitua erityisesti silloin kun tavataan kasvokkain. Liitto on jatkanut etäosallistumismahdollisuuden tarjoamista pandemia-ajan jälkeenkin, jotta seurat voisivat säästää matka- ja majoituskuluissa ja silti olla vaikuttamassa tehtäviin päätöksiin.

Tanssiurheiluliiton seuroissa toimintaa pyörittävät valtaosin vapaaehtoiset seuratoimijat. Liittohallitus ja seurojen hallitukset koostuvat ilman palkkaa työskentelevistä vuosikokouksen valitsemista henkilöistä. Kun henkilö on suostunut seuran tai liiton hallitukseen ei hän enää ole vapaaehtoinen, vaan toimikaudeksi tehtävään sitoutunut luottamushenkilö, jonka tehtävänä on omalta osaltaan huolehtia yhdistyksen hyvinvoinnista. Tästä näkökulmasta seurojen jäsenten pitäisi vaatia, että hallitus vastuullisesti nimeää edustajan, joka osallistuu yhteiseen päätöksentekoon kattojärjestön vuosikokouksessa ja seurojen hallitusten varmistaa, että edustus on paikalla.

Osallistuin kuluvalla viikolla Tanssiurheiluliiton edustajana Olympiakomitean kevätkokoukseen. Paikalla, Taitotalon auditoriossa oli edustettuna valtaosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä. Auditorio oli lähes täynnä ja linjoilla äänioikeudettomia kokouksen seuraajia runsaasti. Käsittelyssä oli samoja asioita kuin omassakin kevätkokouksessamme, kuten toimintakertomus, tilinpäätös, vastuuvapauden myöntäminen ja järjestösääntömuutos. Oma kevätkokouksemme veti pidemmän korren avoimessa, hyvähenkisessä ja runsaassa keskustelussa, verrattuna Olympiakomitean kokouksessa käytettyihin virallisiin puheenvuoroihin. Seuraava vuosikokous on syksyllä, toivon ja kannustan seuroja osallistumaan kokoukseen ja samalla vaikuttamaan yhteisten asioiden hoitoon ja liiton toimintaan.

 

Palautetta voitte lähettää ja yhteyttä ottaa.

Pirjo

(pirjo.koivula@dancesport.fi, puh 050- 4080 122)