Liittohallituksen kokous 5.3.2023

JULKAISTU: 7.3.2023, KATEGORIAT: Yleinen

Liittohallitus kokoontui hybridimallilla sunnuntaina 5.3. ja kokouksessa käsiteltiin mm seuraavat asiat:

  • Vt toiminnanjohtaja toi hallitukselle tiedoksi taloustarkennuksia vuodelle 2023
  • Yhteistyösopimukset FDO ry:n ja Pytli ry:n kanssa ovat etenemässä hyvällä mallilla, sopimusasiat tiedoksi hallitukselle tässä vaiheessa.
  • Puhtaasti paras ja Reilusti paras -haastekampanjat alkavat pian
  • STUL ry jatkaa yhdistyneen Sirkuksen ja Tanssin tiedotuskeskus ry:n jäsenenä.
  • Liiton tietosuojavastaavaksi valittiin palvelualuevastaava Aija Nyberg.
  • Kevätkokoukselle esitettävien sääntömuutosten ja asiakohtien valmistelua jäsenesitysten ja valiokuntaesitysten pohjalta.
  • Jäsenlistojen lähettämisestä ja ajantasaisuudesta (ml. kilpailuyksiköt) käytiin pitkä saatekeskustelu.
  • Liittohallitus perusti työryhmän, joka tutkii sääntömuutoksen tarvetta jäsentietojen ajantasaisuuden varmistamiseksi (VL, RS, Pytli, Breaking) sekä esittää hallitukselle kevätkokoukseen vietäväksi mahdolliset toimenpide-ehdotukset asiaan liittyen.
  • VAL:n uudeksi henkilöjäseneksi vahvistettiin Teija Saastamoinen.

 

Lisäksi liittohallitus vahvisti toiminnanjohtaja Auli Korhosen irtisanoutumisilmoituksen. Aulia kiitetään kaikesta STUL ry:n hyväksi tekemästään työstä yli 10 vuoden ajalta. Aulin sitoutuminen ja aktiivisuus ovat olleet moottoreina monien asioiden eteenpäin viemisessä. Työsuhde päättyy työvapaan ja loman jälkeen 6.9.2023.

 

Koko liittohallitus yhtyi lämpimiin kiitoksiin ja haluaa toivottaa toiminnanjohtaja Korhoselle mitä parhainta menestystä uusissa haasteissa ja tulevaisuuden tehtävissä!