Toiminnanjohtajan palsta viikko 8

JULKAISTU: 22.2.2023, KATEGORIAT: Yleinen

Olen ollut toiminnanjohtajan sijaisena nyt reilun kolme kuukautta. Omien tehtävieni moninaisuus ja toimiston työntekijöiden tehtävien vielä laajempi kirjo on alkanut selkeytyä minulle. Liiton toimistolla tehtiin laaja selvitys ja organisaatiomuutos vuosien 2020 ja 2021 aikana. Muutosten siirtäminen käytäntöön aloitettiin vuona 2022 ja vähitellen toiminta on alkanut löytää oman muotonsa ja vakiintua työtavoiksi. Toimistolla oli organisaatiomuutoksen alkaessa työntekijöitä neljä, mutta yhden työntekijän lähdettyä hänen työtehtävänsä jaettiin muille kolmelle työntekijälle. Organisaatiomuutoksessa toimiston tehtävät muotoiltiin palvelualueisiin ja kullekin palvelualueelle nimettiin palvelualueen vastaava.

Aija Nyberg toimii osaamisen kehittämisen palvelualueen vastaavana. Aija vastaa kouluttajavalinnoista, koulutuskalenterin koordinoinnista, koulutusilmoittautumisten vastaanottamisesta ja koulutustoiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä. Uutena projektina hänellä on eTaika- ohjelmiston sisäänajo. Ohjelmiston kautta hoituu jatkossa kaikki koulutusilmoittautumisista laskutukseen. Aija vastaa myös liiton laskutuksesta ja päivittäisestä taloushallinnosta. Lisäksi hänen tehtäviinsä kuuluu DanceCoren jäsenrekisteri ja seurojen auttaminen esimerkiksi jäsenten rekisteröintiin ja kilpailuyksiköihin liittyvissä asioissa. Aija lähettää koulutus- ja jäsentiedotteita ja päivittää omalta osaltaan kotisivun uutisia. Liittohallituksen esityslistojen kokoaminen, kokouksissa sihteerinä toimiminen ja pöytäkirjojen kokoaminen kuuluvat myös hänen vastuualueeseensa.  Huippu-urheilun Tähtiseura-ohjelma työllistää Aijaa yläkoululeirihakujen ja leiriläisten valinnan osalta.

Raija Vuorisen palvelualueena on kaikkien lajien kilpailu- ja huippu-urheilutoiminta mukaan lukien lisenssit. Raija valmistelee sekä huippu-urheiluvaliokunnan (HUV) että vakio- ja latinalaistanssijaoksen (VAL) esityslistat ja pöytäkirjat ja vastaa näiden valiokuntien ja jaosten toiminnan organisoinnista. Hän on myös mukana VAL:in alaisissa tuomarityöryhmän ja sukupuolineutraalit-työryhmän kokouksissa. Raija organisoi myös meneillään olevan vakio- ja latinalaistanssien kilpailu-uudistustyöryhmän toimintaa.  Hänen ”tontilleen” kuuluvat kilpailutoimintaan liittyvät asiat kuten mm. ulkomaisten tuomareiden kutsut ja matkavaraukset, parien ilmoittaminen kansainvälisiin kilpailuihin ja kansainvälisten liittojen yhteyshenkilönä toimiminen kilpailutoiminnan osalta. Raija vastaa oman palvelualueensa asioiden siirtymisestä liittohallituksen esityslistalle ja päätösten siirtymisestä eteenpäin asianosaisille. Uutisten päivittäminen omalta palvelualueeltaan kotisivuille ja kilpailukalenterin ylläpitäminen kuuluvat myös tehtäväluetteloon. Raijan sähköposti kilahtelee nopeaan tahtiin ja puhelin pirisee säännöllisesti. Raija työnkuvaan kuuluu myös hoitaa FDO:n toimisto kokonaisuudessaan.

Viestintä-, tiedotus- ja markkinointipalvelut (n. 50 % työaika) liitto ostaa Askel Sportsilta. Sanna Pusa on hoitanut tehtäviä marraskuun 2022 alusta. Lisäksi kuukausipalkkiolla omia tehtäviään hoitaa seitsemän henkilöä. Seurakehittäjä Katriina Lahti, jonka yhteenvedon viime vuoden toiminnasta juuri saitte kotisivun uutisissa. IC- työryhmän puheenjohtaja Jorma Pyy,  joka vastaa DanceCoren kehittämisestä ja vastailee muun muassa kilpailijakortistoa koskeviin kysymyksiinne. Liiton eri lajien, vakio- ja latinalaistanssit, rock’n’swing-tanssit, breikki, pyörätuolitanssi ja FDO-lajit, lajipäälliköt vastaavat kukin oman lajinsa kansallisesta ja kansainvälisestä huippu-urheilutoiminnasta HUV:n kautta.

Mitäs minä sitten teen? Pääasiallinen tehtäväni on operatiivisen toiminnan johtaminen, hallinnon kehittäminen ja toimiston esihenkilönä toimiminen. Teen sidosryhmäyhteistyötä esimerkiksi Olympiakomitean, Opetus- ja kulttuuriministeriön, SUEK:n ja muiden lajiliittojen kanssa. Vastaan talouden ja hallinnon kokonaissuunnittelusta ja -koordinoinnista yhteistyössä liiton puheenjohtajan ja henkilöstön kanssa. Neuvottelen ja teen erilaisia liiton toimintaa koskevia palvelu- ja ostosopimuksia. Edistän liiton strategian toteuttamista yhdessä henkilöstön ja hallituksen kanssa. Suunnittelen, kehitän ja koordinoin liiton toimintaa erilaisissa työryhmissä ja suoraan Tanssiurheiluliittoon kuuluvien muiden liittojen kanssa (Pytli, SBL, FDO). Toimin liittohallituksen kokouksissa esittelijänä. Myös kansainvälinen yhteistyö ja yhteydenpito muiden maiden liittoihin on osa työtehtäviäni. Lisäksi työsopimuksessani taitaa lukea ”muut erikseen sovittavat tai puheenjohtajan erikseen antamat tehtävät”.  Toiminnanjohtajan tehtävieni ohessa toimin rock’n’swing-tanssien lajipäällikkönä ja HUV:n jäsenenä.

Työtä riittää, mutta onneksi meillä on toimiva työtiimi, joka puhaltaa yhteen hiileen ja haluaa kehittää ja viedä eteenpäin Tanssiurheiluliiton toimintaa, ei pelkästään työnä vaan ”Rakkaudesta lajiin”.

Mikäli heräsi kysymyksiä tästä tai jostain muusta aiheesta, ota yhteyttä.

Pirjo

(pirjo.koivula@dancesport.fi, puh 050- 4080 122)