Toiminnanjohtajan palsta viikko 6

JULKAISTU: 8.2.2023, KATEGORIAT: Yleinen

 

Tanssiurheiluliitossa aloitettiin strategiatyö vuoden 2023 alussa. Strategityöryhmän vetäjänä toimii liittohallituksen jäsen Harri Harjula. Työryhmän muita liittohallitukseen kuuluvia jäseniä ovat puheenjohtaja Leena Liusvaara sekä Anton Kurttila ja Inka Kurki. Lisäksi työryhmään kuuluvat FDO:n puheenjohtaja Jonna Suokas, seurakehittäjä Katriina Lahti sekä allekirjoittanut. Työryhmän ensimmäisessä kokouksessa päätettiin suorittaa liittohallituksen viime vuoden joulukuussa päättämä liiton toimiston sisäinen auditointi heti työryhmätyö alkuvaiheessa. Tanssiurheiluliitolla on lukuisa määrä Tähtiseuroiksi auditoituja jäseniä ja näin ollen myös liiton oman toiminnan laatua on hyvä tarkkailla samoilla kriteereillä.

Seurakehittäjä ja pitkänlinjan arvostettu auditoija Katriina Lahti nimettiin järjestämään auditointi. Toiseksi auditoijaksi valittiin Kari Ekman, Etelä-Suomen liikunnan ja urheilun (ESLU) eläkkeelle siirtynyt seuratoiminnan kehittäjä, kokenut auditoija hänkin. Auditoijat muotoilivat auditointikysymykset Tähtiseuraohjelman ja ISO 9001 laatuohjelman pohjalta. Auditointitilaisuus pidettiin Sporttitalolla 1.2.2023 ja paikalla olivat auditoijien lisäksi toimistolta Raija Vuorinen ja Pirjo Koivula, liittohallituksen edustajana Anton Kurttila sekä etäyhteydellä liiton puheenjohtaja Leena Liusvaara.

Tilaisuuden aluksi Kari Ekman kertoi olevansa todella innoissaan tästä hänen tietämänsä mukaan laatuaan historian ensimmäisestä liittotason auditoinnista. Hän piti Tanssiurheiluliiton toimintaa esimerkillisenä suhteessa liiton omiin Tähtiseuraohjelmassa oleviin seuroihin. Auditointitilaisuuden henki oli positiivinen ja rakentava. Osa-alueet, joilla auditointi tehtiin olivat; Johtaminen ja hallinto, Toiminta ja toiminnan ohjaus sekä Viestintä.  Selkeitä parantamisen kohteita oli jo ennen auditointia tiedossa ja tilaisuuden myötä lista kasvoi vielä muutamalla. Sisäisen auditoinnin arvosanat eri toiminnoille olivat samat kuin Tähtiseura-auditoinneissa; ei täytä kriteereitä, riittävä, hyvä ja erinomainen. Auditointiraportissa vilahteli näitä kaikkia. Varteenotettavia ideoita toiminnan laadun parantamiseen tuli sekä auditoijilta että auditoitavilta. Neljän tunnin mittaiseksi suunniteltu auditointitilaisuus venyi lähes viiteen tuntiin.

Auditoijien raportissa yleisenä huomiona nähtiin, että liitto ja sen toimielimet tekevät hyvää työtä suurella sydämellä – rakkaudesta lajiin. Operatiivinen toiminta on jakautunut toimistotyön lisäksi moniin toimielimiin (jaostoihin, työryhmiin ja valiokuntiin), jotka toimivat vapaaehtoisten voimin. Liiton toimistossa on kolme palkattua työntekijää ja toimielimissä yhteensä 33 henkilöä, joilla on yhteensä 72 roolia eri toimielimissä tai/ja näiden työryhmissä. Raportin ulkopuolisena kommenttina lisään, että kaikissa liiton seuroissa lukuisat vapaaehtoiset tekevät työtä tanssin harrastamisen ja siinä kilpailemisen mahdollistamiseksi. Noita rakkaudesta lajiin- tyyppejä löytyy onneksi edelleen, he ovat suurelta osin heitä, jotka tätä lajia elinvoimaisena pitää.

Auditointi tilaisuus oli hyvä kokemus, siitä jäi hyvä ja positiivinen fiilis vaikka paranantamisen kohteita löytyikin. Auditoinnin tuloksena syntynyt raportti ja yhteenveto ovat erinomainen ”to do”-lista muun muassa liiton toimistolle sekä erittäin käyttökelpoinen työkalu strategiatyöryhmälle. Tähtiseura- ohjelman yksi kantava ajatus on jatkuvan parantamisen periaate ja olen iloinen, että me = Tanssiurheiluliitto on sille polulle seurojensa rinnalla lähtenyt.

Mikäli heräsi kysymyksiä tästä tai jostain muusta aiheesta, ota yhteyttä.

Pirjo

(pirjo.koivula@dancesport.fi, puh 050- 4080 122)