Toiminnanjohtajan palsta viikko 4

JULKAISTU: 26.1.2023, KATEGORIAT: Yleinen

 

Viestintä ja markkinointi ovat tämän päivän yhdistystoiminnassa keskeisen tärkeitä toimintoja. Yhdistyksen näkyminen omille jäsenilleen sekä ulospäin, potentiaalisille uusille jäsenille, on toiminnan kannalta elintärkeää. On yleisesti tiedetty asia, että lähes kaikessa yhteiskunnallisessa toiminnassa (yhdistystoiminta, työpaikat, kunnat jne) viestintä koetaan haastavaksi ja puutteellisesti hoidetuksi. Tanssiurheiluliiton viestintää ja markkinointia on toukokuusta 2022 lähtien yhdessä liiton toimiston kanssa hoitanut Askel Sports. Samaan aikaan marraskuun alussa, kun minä aloitin oman pestini toiminnanjohtajana, Sanna Pusa aloitti Askel Sportsilla Tanssiurheiluliiton vastuuhenkilönä. Sannan kanssa olemme viikkopalavereissa pohtineet kunkin viikon viestinnän ja markkinoinnin päälinjat ja sitten viikon mittaan tarkentaneet ja lisänneet asioita sitä mukaa kun asioita on tullut esiin. Näiden lisäksi osa tiedotusta ja viestintää ovat olleet toimiston lähettämät jäsen- ja koulutustiedotteet, kotisivun uutiset sekä kilpailukalenteri.  Toiminnanjohtajan palsta syntyi tarpeesta vastata jäseniltä tuleviin kysymyksiin ja avata liiton sisäistä toimintaa.

Yhdessä Sannan kanssa olemme tehneet vuotta 2023 koskevan viestinnän ja markkinoinnin vuosikellon, sekä valinneet tälle vuodelle toiminnan painopistealueet. Viestinnän ja markkinoinnin perimmäisenä tavoitteena on saada lisää harrastajia tanssiurheiluun. Toiminnan kolme tärkeintä painopistealuetta vuodelle 2023 ovat 1. tanssiurheilun tunnettuuden, näkyvyyden ja arvostuksen kasvattaminen, 2. seurojen tukeminen uusien harrastajien hankinnassa ja 3. jäsenten aktiivinen tiedottaminen tärkeistä asioista.

Tunnettuutta, näkyvyyttä ja arvostusta lisätään harkittujen sisältöjen aktiivisella, säännöllisellä ja johdonmukaisella julkaisemisella eri kanavissa, monipuolisen ja laadukkaan kuva- ja videomateriaalin käytöllä sekä kilpailutiedottamisella. Lisäksi viestinnässä huomioidaan liiton eri lajiorganisaatiot. Viestintää ja markkinointia viedään eteenpäin teemalla ”Tanssi kuuluu kaikille” ja kannustamalla antautumaan tanssille (#antaudutanssille). Liiton maajoukkueurheilijoille järjestetään somekoulutus yhtenäisen ja ammattimaisen kuvan luomiseksi sekä huippu-urheilun näkymisen varmistamiseksi.

Seurojen oman markkinoinnin ja viestinnän tehostaminen palvelee parhaiten uusien harrastajien lajin pariin saamista. Kyselyn avulla selvitetään mitä seurat kaipaavat eniten liiton viestinnältä ja miten liitto voisi tukea seurojen omaa viestintää. Kysely tullaan järjestämään helmikuussa, joten muistakaa vastata. Seuroille järjestetään webinaari some-markkinoinnista ja julkaistaan valmista markkinointimateriaalia. Koulutuksen nauhoite jää seurojen käyttöön liiton kotisivuille. Vuosikelloon on määritelty ajanjaksot uusien kausien kynnyksille, joulu-tammikuussa ja elo-syyskuussa, jolloin seuroja tuodaan esille liiton viestinnässä ja pyritään auttamaan seurojen omaa markkinointia. Tägäämällä näinä aikoina @dancesportfin omiin somemainoksiin kyseiset julkaisut tunnistetaan ja nostetaan liiton kanaviin. Ensimmäisen kerran näin tehtiin tämän vuoden alussa.

Jäsenten aktiivista tiedottamista parannetaan jatkuvien tiedotusprosessien systematisoinnilla. Kilpailu- ja koulutustiedottamista sekä liiton toiminnasta ja toimenpiteistä tiedottamista vahvistetaan. Vaikuttamista, avoimuutta ja läpinäkyvyyttä lisätään esimerkiksi valiokuntien ja liittohallituksen toiminnasta ja päätöksistä tiedottamalla. Muistakaa seurata liiton kotisivua ja somekanavia.

Mikäli heräsi kysymyksiä tästä tai jostain muusta aiheesta, ota yhteyttä.

 

Pirjo

(pirjo.koivula@dancesport.fi, puh 050- 4080 122)