Tilannekatsaus tanssiurheilun huippu-urheilun Tähtiseuraohjelmaan

JULKAISTU: 9.4.2021, KATEGORIAT: Seuratiedotteet

Askelmerkit kuntoon Huippu-urheilun Tähtiseurapolulle ja tanssiurheilun kansainväliselle huipulle

Suomen Tanssiurheiluliitto ry on hallituksensa päätöksellä (7.8.2020) lähtenyt rakentamaan tanssiurheilulle Olympiakomitean luomaa ja valvomaa Huippu-urheilun Tähtiseuraohjelmaa. Päätöstä edelsi kahdeksan kuukauden selvitys- ja valmistelutyö. Valmistelussa oli mukana vakio-, latinalais- ja rock’n’swing -tanssien valmentajia. Työ tehtiin Huippu-urheiluvaliokunnan johdolla ja liiton hallituksen valvonnassa.

Suunnitelma esiteltiin Olympiakomitean ohjausryhmälle 14.10.2020, jossa ohjelmaa vielä työstettiin ja tarkennettiin. 2.2.2021 oli ensimmäinen iltawebinaari, jossa hanke haluttiin esitellä laajasti kaikille kiinnostuneille sekä erityisesti valmentajille ja seuratoimijoille. Webinaari uusittiin samalla sisällöllä 24.2.2021, jolloin valmentajien toiveesta ajankohta oli siirretty aamupäivään. Kuten jatkossa kaikki yhteiset kokoontumiset ja workshopit on suunniteltu toteutuvan.

Vaikka webinaarista tiedotettiin laajasti, kutsu ei kaikkia halukkaita kuitenkaan tavoittanut. Siitä olemme iloisia, että asiasta on oltu kiinnostuneita nyt jälkikäteen ja yleisön pyynnöstä teimme tämän lyhyen tiedotteen hankkeesta ja siinä edetään.

Huippu-urheilun Tähtiohjelma poikkeaa lasten ja nuorten sekä aikuisten Tähtiohjelmista siten, että tässä liiton osuus on merkittävä. Perustyö ja valmistelut tehdäänkin ensin liittotasolla ja Huippu-urheiluvaliokunnan johdolla. Kevään aikana rakennetaan ja kootaan tanssiurheiluvalmennuksen teoriapohjaa, joka pohjaa tutkittuun tietoon ja eri asiantuntijoiden kokemukseen. Näiden pohjalta valmistellaan liiton kaikille lajeille yhteistä ohjauksen ja valmennuksen linjaa. Tämän on määrä olla valmis 28.5, jolloin esitystä työstetään hallituksen nimeämän valmentajatyöryhmän kanssa. Tähän workshoppiin valmentajat ovat saaneet jo kutsun. Kun asioista ja periaatteista on saatu yhteinen näkemys, se esitellään kesäkuun alussa Olympiakomitean asiantuntijoille. Tästä saamme seuraavat askelmerkit.

Kesäkuulle on suunniteltu seuraava webinaari, jossa annetaan tilannekatsaus ja sovitaan jatkotoimenpiteistä. Toivomus on, että pian tämän jälkeen tai viimeistään elokuussa myös seuratoimijat saadaan mukaan laatimaan Huippu-urheilun tähtiseurakriteereitä.

Jotta tanssiurheilun Huippu-urheilun Tähtiseuraohjelmalla on mahdollisuus toteutua, kehittyä ja vastata sille asetettuihin tavoitteisiin, se edellyttää, että kaikki mahdollinen valmennustieto ja -kokemus valjastetaan yhteiseen käyttöön. Hankkeen yhtenä tavoitteena on luoda vahva valmentajaverkosto, jonka kaikkien tanssiurheilulajien yhteisellä työllä, asiantuntemuksella ja vuorovaikutuksella Huippu-urheilun visio voi toteutua. Pasi käyttää verkostosta nimeä Valmennuksen ensyklopedia. Tosin myös seuroissa tarvitaan vahvaa ja määrätietoista  operatiivista johtamista, joka tukee omalta osaltaan seuran valmennustyötä ja yhteistä päämäärää.

**

Lisätietoja huippu-urheilun osa-alueen Tähtiseuraohjelmasta:

Suomalainen urheilu loistaa Tähtiseurassa (linkki avautuu Olympiakomitean verkkosivustolla)
Tähtiseuraohjelma – Huippu-urheilun osa-alue (dokumentti avautuu Olympiakomitean verkkosivustolla)
Miten mukaan huippu-urheilun osa-alueen Tähtiseuraksi? (dokumentti avautuu Olympiakomitean verkkosivustolla)