Kurinpitopäätös 4.8.2017

JULKAISTU: 14.8.2017, KATEGORIAT: Seuratiedotteet

Liittohallitus on tutkinut 9.4.2017 järjestettyjen aluekilpailujen tuomaripaneelia ja havainnut, että Tiina Tulikalliolla ei ole STUL:n asianmukaista tuomarilisenssiä tehtävän hoitamiseksi.

Tapahtuneen rikkeen vuoksi liittohallitus päätti 7.5.2017 kutsua kilpailua järjestävän seuran, Hämeenlinnan Pivotkerhon, edustajan sekä Tulikallion tai hänen lähettämänsä edustajan kuulemistilaisuuteen to 27.7.2017 klo 15.

Tulikallio oli liiton puheenjohtajaan yhteydessä sähköpostitse eikä katsonut tarpeelliseksi tulla kuulemiseen. Hän jäi odottamaan liittohallituksen lausuntoa asiassa. Hyvässä yhteisymmärryksessä hän toimitti myös STOL 1-tason tutkintotodistuksen ja sai samalla ohjeet, miten menetellä tuomarilisenssin saamiseksi.

Seuran edustaja Tuomas Sirén kävi liiton puheenjohtajan kanssa puhelinkeskustelun, sillä ei päässyt kuulemiseen paikalle. Hän pahoitteli tilannetta ja seura jäi samoin odottamaan hallituksen päätöstä.

Liittohallituksen päätös 4.8.2017:

Todettiin, että pistokokeina tehtyjen tarkistusten osalta Tulikallion rasteissa ei huomattu eroa muiden tuomareiden rasteihin ja että Tulikallion tuomaroinnilla ei ainakaan näillä pistokokeiden kierroksilla ollut vaikutusta tuloksiin.

Päätettiin muistuttaa sekä seuraa että tuomaria menettelytavoista liittyen tuomarihankintoihin: Kilpailutuomarit valitaan liiton sivuilta löytyvästä kilpailutoimihenkilölistasta.

Päätöksestä tiedotetaan omalla tiedotteellaan liiton verkkosivuilla. Lisäksi kaikkia seuroja tiedotetaan kauden alkaessa kilpailujen järjestämisen ohjeistuksesta, mm. siitä, että kilpailujen tuomarit valitaan liiton sivuilta löytyvästä tuomarilistasta.