VL Taso III: 316 lajiosa latinalaistanssit

Nimi VL Taso III: 316 lajiosa latinalaistanssit
Ajankohta 23.4.2022 - 24.4.2022
Tyyppi Koulutus
Järjestäjä Suomen Tanssiurheiluliitto ry
Paikkakunta Pääkaupunkiseutu
Lisätiedot Taso III 

316 lajikoulutus latinalaistanssit

23.-24.4.2022 lähikoulutuksena
La 23.4. klo 10.00 - 19.00
Su 24.4. klo 8.30 - 16.30

Kouluttaja: Soile Näsänen

Hinta: 140 € + laskutuslisä 3,5 €Taso III -koulutuskokonaisuus antaa valmiuksia kansainvälisen tuomaritentin suorittamiseen. Koulutus koostuu osioista 311, 312, 313, 314, 315, 316 ja 317.

TASO III LAJIKOULUTUKSET (315 ja 316)

Lajikoulutukset keskittyvät lajiteknisten asioiden syventämiseen käytännönläheisesti (WDSF:n kirjojen terminologian kautta) sekä omien oppimis- ja valmennusmetodien käytännönläheiseen kehittämiseen, hyödyntäen myös koulutuksia 211, 212 ja 213.

Tavoite:
Taso III lajikoulutuksien tavoitteena on syventyä WDSF:n tekniikkakirjojen sisältöihin ja niiden hyödyntämiseen valmentamisessa sekä valmistaa kotimaiseen että kansainväliseen tuomaritenttiin.

Sisältö:
Koulutuksessa keskitytään lajitaitojen syventämiseen käytännönläheisesti WDSF:n kirjoja hyödyntäen. Koulutuksen keskiössä on omien oppimis- ja valmennusmetodien käytännönläheinen kehittäminen.


317 Näyttökoe / Osaamisen osoittaminen,
 taso III (3h)
- valmennustapahtuma
- osaamisen osoittaminen

Hinta: 120€ + laskutuslisä 3,5 €
(Lisäksi koulutettava vastaa tarvittaessa näyttöpaikan kustannuksista)

Tavoite:
Koulutettava osoittaa osaamisen valmennustilanteen avulla hyödyntäen monipuolisesti koulutuksessa oppimiaan asioita.

Sisältö:
Valmennustilanteesta laaditaan ennakkoon kouluttajalle palautettava suunnitelma, josta ilmenee opetustilanteen tavoitteet, aikataulu ja työtavat. Suunnitelma käydään läpi kouluttajan kanssa ennen valmennustilannetta. Kouluttaja/kouluttajat seuraa valmennustilannetta ja käy koulutettavan kanssa tämän jälkeen vuorovaikutteisen palautekeskustelun. Näyttökokeen voi sopia kouluttajan kanssa, kun kaikki taso III:n osiot on suoritettu.

Jos koronarajoitukset rajoittavat koulutuksen toteuttamista, tullaan koulutusta siirtämään toiseen ajankohtaan.

Ilmoittautuminen: (linkki avautuu toisella verkkosivustolla)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnQey_hw7Fza3ORZoL-GRY4W1Spu_W2KKE8Cc8tqgsxFvrhw/viewform