VL taso III: 315 lajiosa vakiot

Nimi VL taso III: 315 lajiosa vakiot
Ajankohta 27.11.2021 - 28.11.2021
Tyyppi Koulutus
Järjestäjä Suomen Tanssiurheiluliitto ry
Sijainti Pääkaupunkiseutu
Lisätiedot Taso III 

315 lajikoulutus vakiotanssit

Paikka ja aika tarkentuvat myöhemmin

Kouluttaja:
Harri Antikainen

Hinta: 140 € + laskutuslisä 3,5 €Taso III -koulutus antaa valmiuksia kansainvälisen tuomaritentin suorittamiseen. Koulutus koostuu osioista 311, 312, 313, 314, 315, 316 ja 317.


TASO III LAJIOSAT (315 ja 316)

Lajikoulutukset keskittyvät lajiteknisten asioiden syventämiseen käytännönläheisesti (WDSF:n kirjojen terminologian kautta) sekä omien oppimis- ja valmennusmetodien käytännönläheiseen kehittämiseen, hyödyntäen myös koulutuksia 211, 212 ja 213.

Tavoite:
Taso III lajikoulutuksien tavoitteena on syventyä WDSF:n tekniikkakirjojen sisältöihin ja niiden hyödyntämiseen valmentamisessa sekä valmistaa kotimaiseen että kansainväliseen tuomaritenttiin.

Sisältö:
Koulutuksessa keskitytään lajitaitojen syventämiseen käytännönläheisesti WDSF:n kirjoja hyödyntäen. Koulutuksen keskiössä on omien oppimis- ja valmennusmetodien käytännönläheinen kehittäminen.317 Näyttökoe / Osaamisen osoittaminen (3h)
- valmennustapahtuma
- osaamisen osoittaminen

Hinta: 120 € + laskutuslisä 3,5 €
(Lisäksi koulutettava vastaa tarvittaessa näyttöpaikan kustannuksista)

Tavoite:
Koulutettava osoittaa osaamisen valmennustilanteen avulla hyödyntäen monipuolisesti koulutuksessa oppimiaan asioita.

Sisältö:
Valmennustilanteesta laaditaan ennakkoon kouluttajalle palautettava suunnitelma, josta ilmenee opetustilanteen tavoitteet, aikataulu ja työtavat. Suunnitelma käydään läpi kouluttajan kanssa ennen valmennustilannetta. Kouluttaja/kouluttajat seuraa valmennustilannetta ja käy koulutettavan kanssa tämän jälkeen vuorovaikutteisen palautekeskustelun. Näyttökokeen voi sopia kouluttajan kanssa, kun kaikki taso III:n osiot on suoritettu.

Ilmoittautuminen: 
(linkki avautuu toisella verkkosivustolla)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf98xsUqPehV65cY-KdfBJ9Dw7E6UMndEIK_N5oJrD44z7xgg/viewform