212 Taitoharjoittelu Taso 2 etä -ja lähikoulutuksena

Nimi 212 Taitoharjoittelu Taso 2 etä -ja lähikoulutuksena
Ajankohta 22.8.2020
Tyyppi Koulutus
Järjestäjä Suomen Tanssiurheiluliitto ry
Paikkakunta Verkossa ja lähikoulutuksena
Lisätiedot
Huom! Jos ilmoittaudut 31.7 klo 15 jälkeen, ottaisitko suoraan yhteyttä Harri Antikaiseen puh. 0400 650502.

Päivä 03.08.2020

Paikka Verkossa ja lähikoulutuksena

Etänä maanantaisin 3. ja 10.8. klo 18-21

Lähikoulutuksena lauantaina 22.8. klo 10.00-18.00
Pääkaupunkiseutu

Hinta 120 euro /henkilö

Sisältö

Tämän koulutuksen tavoitteena on taitoharjoittelun mahdollisuuksien ymmärtäminen käytännön läheisesti.

Materiaaliin on koottu taitoharjoittelun perusteet ja niiden tarkoitus on tukea valmennustyötä tekeviä valmentajia ja on osa valmennustyön kokonaisuutta.

Koulutuksessa omakohtainen kehollinen kokemus on tärkeää koska vasta kokemus auttaa siirtovaikutukseen valmennettaville. Yksistään tiedon siirtäminen taitoharjoittelussa ei vielä tuo toivottua tulosta. Valmennus materiaalin harjoitukset tulevat olemaan helppoja suorittaa, mutta haaste on niiden sisällön ymmärtämisessä. Odotamme valmentajalta heittäytymistä uuden oppimiseen. Tässä koulutuksessa tavoitteena on myös valmentajan taito-oppiminen.
Ihminen on kokonaisuus ja kokonaisuus hahmottuu vähitellen. Taitoharjoittelussa uuden oppimisessa kuuluu olla hämmentäviä hetkiä koska niillä on tarkoituksensa. Ne auttavat meitä käsittelemään asioita, jotka ovat ennen olleet abstrakteja. Kun kehon aistit avautuvat / konkretisoituvat kokemuksella, saamme käyttöömme vertaansa vailla olevat opettamisen ja oppimisen työkalut.

Lähestymme taitoharjoitteita lähestymistavalla minä, me ja tila. Tarkoituksena on ensin tutustua omaan kehoon ja sen toimintaan. Sen jälkeen tarkastelemme omaa toimintaamme toisten kanssa ja viimeiseksi tarkastelemme liikkumista tilassa. Tavoitteena on eritellä ja koota yhteen yksilö-ryhmä-tila ja tilanne taitojen harjoittaminen.

Valmentajan työ on vastuullista ja mielenkiintoista työtä mihin me valmentajat tarvitsemme aika-ajoin uusia työkaluja ja näkökulmia.

Valmennuksessa taitoharjoittelun näkökulmasta on todellinen haaste ymmärtää, mitä valmiuksia valmennettavamme tarvitsevat milloinkin, ennen kuin lajitekniikkaa voi opettaa. Urheilijan valmiudet kehittää itseänsä eri taito osa-alueissa on hyvä olla tasapainossa lajitaitojen kehittämisen kanssa.

Koulutukseen kuuluu kotitehtävä koulutuksen jälkeen suoritettavaksi, koulutukseen ei kuulu ennakkotehtävää.

Koulutus toimii myös hyvin valmentajan täydennyskoulutuksena.

Koulutukseen voi osallistua vaikka ei ole vielä toteuttanut Taso 2 koulutuksen muita osioita.

Ilmoittautuminen
https://onedance.tanssiurheilu.fi/apc_public.php?classname=form&methodname=getForm&org_id=5&form_guid=95f241adc042c22ce8d08644ac702df4