Suomen Tanssiurheiluliitto ry:n lausunto ja toimenpiteet Ukrainan tilanteesta

JULKAISTU: 1.3.2022, KATEGORIAT: Kansainväliset asiat

below in English 

Suomen Tanssiurheiluliitto ry on järkyttynyt Euroopan muuttuneesta turvallisuustilanteesta ja tuomitsee jyrkästi Ukrainaa kohtaan tehdyt sotilaalliset toimet. Yhdymme Suomen Olympiakomitea ry:n  ja Kansainvälisen Olympiakomitean kannanottoihin, jossa kannatetaan Venäjän ja Valko-Venäjän täysimääräistä sulkemista kansainvälisen urheilutoiminnan ulkopuolelle.

Suomen Tanssiurheiluliitto reagoi omalta osaltaan muuttuneeseen kansainväliseen tilanteeseen seuraavasti:

 1. Suomen Tanssiurheiluliitto ei lähetä urheilijoita tai kilpailutoimihenkilöitä Venäjällä tai Valko-Venäjällä järjestettäviin arvokilpailuihin eikä tue taloudellisesti Venäjälle tai Valko-Venäjälle suuntautuvia kilpailumatkoja.
 2. Suomen Tanssiurheiluliitto kannattaa kansainvälisten kilpailujen siirtämistä Venäjältä ja Valko-Venäjältä toiseen maahan tai kilpailujen perumista kokonaan.
 3. Suomen Tanssiurheiluliitto ei kutsu tai salli alaisiinsa kilpailuihin Venäjää tai Valko-Venäjää edustavia urheilijoita, tuomareita tai muita kilpailutoimihenkilöitä, tai leireille em. maita edustavia valmentajia tai ohjaajia. Mikäli peruminen ei onnistu välittömästi lyhyen varoitusajan tai sopimusteknisten syiden takia, kilpailun tai leirin järjestäjän tulee kaikin mahdollisin keinoin myötävaikuttaa siihen, että henkilöt eivät näy tai osallistu näiden maiden edustajina, vaan neutraaleina henkilöinä ilman kansallisia symboleja, värejä, lippuja tai kansallislauluja.
 4. Suomen Tanssiurheiluliitto ei tue Venäjää tai Valko-Venäjää edustavia ehdokkaita tanssiurheilun kansainvälisiin luottamustoimiin.
 5. Suomen Tanssiurheiluliitto suosittelee venäläisten ja valkovenäläisten yritysten kanssa tehtyjen sponsorointisopimusten purkamista.
 6. Suomen Tanssiurheiluliitto myötävaikuttaa edellä mainittujen päätösten syntymiseen myös kansainvälisesti.
 7. Suomen Tanssiurheiluliitto tukee ukrainalaista tanssiurheilua myöhemmin ilmoitettavin keinoin.

Nämä toimenpiteet astuvat voimaan välittömästi ja ovat voimassa toistaiseksi.

Lisäksi Suomen Tanssiurheiluliitto haluaa muistuttaa ja alleviivata, että tavalliset venäläiset tai valkovenäläiset henkilöt eivät ole vastuussa Ukrainan tilanteesta. Suomalaisessa tanssiurheiluperheessä on mukana paljon venäläisiä, valkovenäläisiä ja näistä taustoista tulevia ja Suomea edustavia henkilöitä, joita ei missään tapauksessa voi syyllistää mielivaltaisista valtionhallinnon teoista. Tästä syystä pidämme tärkeänä, että tanssiurheiluperheessämme huolehditaan nyt erityisen tarkkaan siitä, että yhdenvertaisuusperiaatteidemme mukaisesti ketään ei syrjitä, kiusata tai häiritä koulussa, saleilla ja harrastus- tai kilpailutoiminnassa taustansa takia.

Suomen Tanssiurheiluliitto osoittaa tukensa ukrainalaisille ja ukrainalaistaustaisille urheilijoille perheineen. Kerromme pian, miten tanssiurheiluyhteisö voi osallistua auttamiseen.

**

statement from the finnish dance sport federation regarding the recent development of events in ukraine

Finnish Dance Sport Federation is devastated to learn about the changing situation in Europe and strictly condemns the invasion on Ukrainian territory. We support the resolutions and statements by the Finnish Olympic Committee and the International Olympic Committee on excluding Russia and Belarus from all involvement in international sports at all levels.

The Finnish Dance Sport Federation has reacted on the changing international situation as follows:

 1. Finnish Dance Sport Federation does not nominate any athletes or officials to Championships in Russia or Belarus, nor does it financially support participating any competitions on Russian or Belarusian soil.
 2. Finnish Dance Sport Federation supports the relocation or cancellation of all international events currently planned in Russia or Belarus.
 3. Finnish Dance Sport Federation will not invite or allow any athletes, adjudicators or officials representing Russia or Belarus to Finnish competitions, or coaches or trainers representing these countries to camps or workshops. Wherever this is not possible on short notice for organisational or legal reasons, the Finnish Dance Sport Federation strongly urges the organizers to do everything in their power to ensure that no athlete or sports official from Russia or Belarus be allowed to take part under the name of Russia or Belarus. Russian or Belarusian nationals, be it as individuals or teams, should be accepted only as neutral athletes/officials or neutral teams. No national symbols, colours, flags or anthems should be displayed.
 4. Finnish Dance Sport Federation does not support any candidates representing Russia or Belarus to international positions.
 5. Finnish Dance Sport Federation strongly recommends dissolving all sponsoring agreements with Russian or Belarusian companies.
 6. Finnish Dance Sport Federation contributes to these decisions also on international level.
 7. Finnish Dance Sport Federation supports Ukrainian dance sport by means to be announced later.

These measures take effect immediately until further notice.

Finnish Dance Sport Federation would also like to remind and underline everyone, that regular Russian or Belarusian people are not responsible of the activities in Ukraine. There are many Russian and Belarusian persons, or persons coming from this background actively involved in Finnish Dance Sport. They are not to be blamed or accused on anything out of their control. That is why we consider especially important to make sure that no one is excluded, discriminated or harassed because of their heritage in schools, clubs, training facilities, or during training or competitions.

Finnish Dance Sport Federation reaffirms its full solidarity with the Ukrainian Dance Sport community, with the Ukrainian athletes and their families. We will soon announce in detail how the Finnish Dance Sport Community members can help.