---

Toiminnanjohtajan palsta
v
ko 10 / 2024

Tanssiurheiluliiton toimiston tehtävänä on palvella jäseniään liiton varsinaiseen toimintaan liittyvissä asioissa. Järjestösäännöt määrittelevät varsinaiseksi toiminnaksi kilpailutoiminnan, koulutustoiminnan, huippu-urheilun ja harrastetoiminnan. Näiden lisäksi toimiston tehtäviin kuuluu tukea ja auttaa jäseniään niiden toiminnassa tanssiurheilun ja -liikunnan hyväksi, toimia niiden yhteistyöelimenä sekä avustaa uusien tanssiurheilu- ja tanssiliikuntaseurojen perustamisessa. Toimistolla Raija toimii kilpailutoiminnan ja huippu-urheilun palvelualueen vastaavana, Aija osaamisen kehittämisen sekä päivittäisen talous- ja …

Lue lisää.

---

Liittohallituksen päätöksiä 29.2.2024

• WRRC:n AGM:n kokousedustajiksi vahvistettiin Niklas Hagel ja Juha Martikainen

• Käytiin keskustelua taloustilanteesta, mikä näyttää vuoden 2023 osalta toteutuvan odotusten mukaisesti

• Merkittiin tiedoksi yleisavustus ja ansiomitalit

• Hyväksyttiin Suomen Breikkiliiton ja STUL ry:n yhteistyösopimus

• Hyväksyttiin muutokset kriisiviestintäsuunnitelmaan

• Päätettiin liiton vapaakorttien myöntämisen linjauksesta

• Päätettiin sanktiojärjestelmän rakentamisesta seuroille, mikäli kiertopalkintojen palauttamista ennen seuraava arvokilpailua ei ole hoidettu asianmukaisesti

• Vahvistettiin Paratanssin maajoukkue osin

• Vahvistettiin Breaking-maajoukkue

• Vahvistettiin A. Korhosen lahjoitusrahaston hakumenettely

---

SM Vakio ja RS 2024 -
kutsut julkaistu ja ilmoittautumiset auki

SM Vakio ja RS -kilpailut pidetään 20.4.2024 Salohallissa.

Kilpailujen ilmo on auennut 4.3.2024. Kilpailutapahtumissa on julkaistu 4.3.2024 myös kilpailukutsut.

Lämpimästi tervetuloa!

---

OKM myönsi ansiomerkkejä tanssiurheilun parissa ansioituneille

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain (26.2.) liikunnan ja urheilun ansiomerkkejä suomalaisen liikuntakulttuurin ja urheilun parissa ansioituneille henkilöille.

Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansiomerkit, jotka opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää, ovat:

• kultainen ansioristi ARK, joka annetaan erityisen suurista ansioista valtakunnallisen liikuntatoiminnan hyväksi tehdystä työstä.

• ansioristi AR, joka annetaan pitkäaikaisesta erityisen ansiokkaasta toiminnasta Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun hyväksi tai valtioiden välisen liikunta- ja urheiluyhteistyön …

Lue lisää.

---

Antidoping ja erivapaushakemukset SUEK:iin

Tanssijat sitoutuvat STUL:in kilpailusääntöihin, joihin sisältyvät niin antidoping, reilu peli kuin eettiset periaatteet.

Tanssi ei kuulu edelleenkään SUEK:in (Suomen Urheilun Eettinen Keskus ry) lajimäärittelyn piiriin. Tämä tarkoittaa sitä, että mahdollisen antidoping-testauksen jälkeen voi anoa erivapautta SUEK:in kieltolistalla olevaan lääkkeeseen myönnettyjen reseptien ja diagnoosien perusteella.

Tästä linkistä lisäinfoa lajimäärittelystä: Linkki

Huom: Kansainvälisten kilpailujen vastaavat säännöt ja ohjeet tulee tarkistaa erikseen kunkin kansainvälisen liiton säännöistä ja ohjeista.

---

Muistutus päivämääristä

Tarkistakaa jäsenmääränne jäsenmaksulaskulla ennen eräpäivää

Jos jäsenmaksulaskun jäsenmäärässä tai muissa perusteissa on virheitä, laskun voi ilman muuta oikaista. Laskun huomautusaika on eräpäivään mennessä. Päämäärä on saada jäsenmäärät tarkastettua ja vahvistettua seuran toimesta. Jäsenmaksulaskun maksamalla seura vahvistaa oikean jäsenmäärän ja sitä kautta myöskin äänimääränsä liiton jäsenkokouksissa. Seura on äänivaltainen kevätkokouksessa, kun jäsenmaksu on maksettu 31.3. mennessä.

Olemme katsoneet jäsenmäärät suoraan DanceCoresta. Ohjeistimme jäsentiedotteella ennen vuoden vaihdetta, että mikäli jäsenseuralle tulee vaikeuksia ladata jäsenluettelo DanceCoreen, täytetyn siirtoexcelin voi lähettää liiton toimistoon ennen 31.12., jolloin siirron suorittaa liittokäyttäjä. Silloinkin jäsenet viedään sääntöjen mukaisesti määrättyyn rekisteriin.

Jos ilmenee, että seuran jäsenluettelo DanceCoressa on ollut jostain syystä puutteellinen tai virheellinen, pyydämme selvyyden vuoksi seuralta koko jäsenluettelon vuodelta 2023 excel-muodossa. Riittää että henkilöt on listattu nimitasolla (etunimi, sukunimi). Listalla tulee näkyä jokainen vuoden aikana maksanut jäsen, ts. ketään ei saa poistaa, vaikka henkilö olisi eronnut seurasta. Excel-muodossa siksi, että vain silloin rivejä voi laskea, lajitella, suodattaa ja verrata helposti. Lisäksi useimmilla seuroilla on oma jäsenluettelo tai vastaava data valmiiksi excelissä.

Tämä yhtenäinen käytäntö on sama kaikille jäsenseuroille. Tämä siitä syystä, että asian käsittely olisi yhdenvertaista ja jotta ei syntyisi tulkintaeroista johtuvia virheitä. Kun olette vahvistaneet jäsenluettelonne pyydetyllä tavalla, voimme oikaista jäsenmääränne ja tehdä korjatun laskun. 

Kiitos yhteistyöstä!

---

Jäikö jokin jäsentiedote huomaamatta? 

Kaikki vuodesta 2017 eteenpäin lähetetyt jäsentiedotteet löytyvät liiton uutispalstalta. 

Meneekö jäsentiedote seurassasi oikeaan osoitteeseen ja sieltä edelleen jäsenillenne? Ilmoita muutoksista liiton toimistoon.

---