---

Kutsu Suomen Tanssiurheiluliiton jäsenyhdistyksille

Syyskokouspäivään
sunnuntaina 19.11.2023 


Osoitteessa: Sporttitalo, 5. krs, Valimotie 10,
00380 Helsinki

Päivään sisältyy kolme jäsenkokousta:

• Vakio- ja latinalaistanssien kilpailusääntömuutoksia käsittelevä jäsenkokous klo 9.00

     Kokouksessa käsiteltävät asiat: vakio- ja latinalaistanssien kilpailusääntömuutosesitykset

• Rock’n’swing -tanssien kilpailusääntömuutoksia käsittelevä jäsenkokous klo 10.30

     Kokouksessa käsiteltävät asiat: rock’n’swing-tanssien kilpailusääntömuutosesitykset.

• Sääntömääräinen syyskokous klo 13.00

     Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

 

Kokousmateriaalit ladataan liiton verkkosivulle https://www.dancesport.fi/tietoa-liitosta/jasenkokoukset sääntöjen mukaisesti viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää.

Liiton jäsenkokouksissa on äänivalta liiton varsinaisilla jäsenillä. Varsinaisia jäseniä voivat edustaa niiden varsinaiset henkilöjäsenet.

Kokoukset järjestetään hybridinä. Kannustamme saapumaan paikalle, mutta voitte osallistua myös etäyhteyksin. Etäyhteyksin osallistuville suosittelemme valtuuttamaan viralliseksi kokousedustajaksi henkilön, joka osaa käyttää Teams-etäkokousyhteyttä. Äänestäminen tapahtuu älypuhelimella sekä etänä että paikan päällä.

Suomen Tanssiurheiluliitto ry:n sääntöjen mukaan jäsenyhdistys voi asettaa useita kokousedustajia käyttämään äänivaltaansa. Äänestysten sujuvoittamiseksi toivomme kuitenkin, että etäyhteyksin osallistuva yhdistys valtuuttaisi yhden kokousedustajan käyttämään kaikkia ääniään.

Jäsenyhdistyksen ilmoittautumista etäkokoukseen pyydetään tiistaihin 14.11.2023 klo 15 mennessä tällä verkkolomakkeella. Käytännön syistä edellytämme etänä osallistuvien kokousedustajien valtakirjan tai valtakirjojen toimittamista torstaihin 16.11.2023 klo 15 mennessä osoitteeseen toimisto@tanssiurheilu.fi.

Noin tunti ennen kunkin kokousten alkua etäkokoukseen osallistuville kokousedustajille toimitetaan Teams-kokouskutsut sekä linkki äänestysalustalle, ennakkoilmoittautumislomakkeella mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Samalla käynnistyy valtakirjojen tarkastus, joka päättyy puoli tuntia ennen kokouksen alkua. Valtakirjojen tarkastuksen jälkeen suoritetaan koeäänestys älypuhelimilla sekä läsnäolijoille että etänä äänestäville.

Tarjoiluihin varautuaksemme pyydämme myös paikan päälle saapuvilta ilmoittautumisia tällä verkkolomakkeella.

Lämpimästi tervetuloa!

Helsingissä, lokakuun 5. päivänä 2023

SUOMEN TANSSIURHEILULIITTO RY
Liittohallitus

Kutsu julkaistu liiton verkkosivuilla 5.10. 

---

Ohje päivitetty

Liiton huoltajan ohje ja edustuspaikan vastaanottaminen 2023

Kilpailusäännöt ja -ohjeet -listaan nettisivulle on päivitetty ohje liiton huoltajille ja pareille edustuspaikan vastaanottamisesta.
Linkki ohjeeseen

Tervetuloa edustamaan Suomea!

---

Tärkeä muistutus!


Liiton jäsenseurojen vuosikysely

vastatkaa 15.10.2023 mennessä

Kiitos kaikille jo vastanneille!

Muistutamme niitä jäsenyhdistyksiä, jotka eivät ole syystä tai toisesta vastanneet, että pyydetyn tiedon toimittaminen liitolle on jäsenen velvollisuus. Liittohallituksen 1.10.2023 tekemän päätöksen mukaan vastauksia odotetaan kaikilta jäsenyhdistyksiltä 15.10.2023 mennessä.

Vastaamatta jättäminen rikkoo järjestösäännön 10 §:ää (jättää noudattamatta liittohallituksen tai muiden liiton elimien päätöksiä). Ellei jäsenyhdistys anna kyselyssä pyydettyjä tietoja, seuraavassa liittohallituksen kokouksessa päätetään toimenpiteistä.

Ensimmäinen toimenpide on yhteydenottoyritys seuraan puhelimitse tai sähköpostitse tiedustellaksemme, onko kyseessä kenties jokin ongelmatilanne, joka on korjattavissa. Onko seura saanut tietoa vuosikyselystä, ovatko yhteystiedot kunnossa ja voisiko seuraa palvella ja auttaa jatkossa paremmin. 

Jäsentiedote on liiton virallinen tiedotuskanava jäsenseuroille ajankohtaisissa asioissa. Siksi vähintään yhden henkilön seurassa tulee lukea jäsentiedote säännöllisesti ja välittää tieto eteenpäin. 
Jos jäsentiedote ei mene seuraan perille tai sitä ei lueta, ongelma johtuu yleensä muutoksista seuran yhteystiedoissa ja/tai vastuuhenkilöissä. Näiden tietojen päivittäminen ajan tasalle on yksi kyselyn tarkoituksista.

Kysely on liiton toiminnalle äärimmäisen tärkeä. Mitä luotettavampaa dataa saamme teiltä, sitä paremmin pystymme palvelemaan jäsenistöämme. Raportoidun tiedon laadulla ja todennettavuudella on konkreettinen vaikutus muun muassa liikuntajärjestöille myönnettävän valtionavustuksen määrään ja sitä kautta liiton toimintamahdollisuuksiin.

Pääsette vastaamaan kyselyyn tästä linkistä.

---

Olympiakomitean seurakysely

Seurojen toiveet ja tarpeet liittyen päättäjävaikuttamiseen

Olympiakomitea on syksyn aikana toteuttanut Harrastamisen kipinä -kampanjaa, jonka osana vaikutamme päättäjiin eri tasoilla seurojen elinvoiman lisäämiseksi. Toteutamme tämän kyselyn, koska on tärkeää, että erilaisten seurojen toiveet, konkreettiset tarpeet ja huolet voidaan tehdä näkyväksi. Haluamme kuulla seuratoimijoilta, minkä asioiden puolesta he toivovat, että vaikutamme kohdatessamme sekä valtakunnallisia että paikallisia päättäjiä.  
 
Vastaamaan kutsutaan kaikki Suomessa toimivat urheiluseurat. Toivomme vastaajiksi seuran johtohenkilöitä (puheenjohtajaa/toiminnanjohtajaa/hallituksen jäsentä).  Pyydämme vastauksia 15.10.2023 mennessä.

Tästä linkistä kyselyyn.

Terveisin Jaana Tulla

---
Rainer Anttila

Olympiakomitean Rainer Anttilan blogikirjoitus

Jäsenyydestä puhutaan paljon – mitä jäsenyys itse asiassa on?

Urheiluseuran ydin ovat sen jäsenet.
Jäsenyys on lähtökohtaisesti toistaiseksi voimassaoleva. 
Suomisportissa jäsenyyttä hallinnoidaan erillään liikuntatoiminnasta – kuten yhdistyslaki edellyttää. Jäsenyyttä ja toimintaa ei voi myydä yhtenä pakettina seurassa

Urheiluseuran ydin ovat sen jäsenet. Lause on hyvin tuttu. Tosin samaan lauseeseen saadaan usein mahtumaan myös sana asiakkuus. Välillä viitataan jopa kansalaisuuteen ja kansalaisen perusoikeuksiin. Jäsenyys, asiakkuus ja kansalaisuus menevät usein sekaisin. Oleellista on huomata, että seuran muodostavat sen jäsenet. Jäsenet toimivat ja päättävät seurassa yhdessä. Urheiluseura olemme me! 

Mitä tarkoittaa sana jäsenyys yhdistyksessä eli urheiluseurassa? Kun kyselee, mitä ihmiset ymmärtävät sanalla jäsen, vastauksia on monenlaisia. Useampikin toteaa, ettei ole tullut tarkemmin pohtineeksi asiaa. Yksinkertaisuudessaan ja itsestäänselvyydessään kysymys onkin hankala. 

Tarkastellaan urheiluseuran jäsenyyttä kumoamalla kolme yleistä uskomusta. 

Lue lisää Olympiakomitean sivuilta

---

Jäsenrekisteri


Seuran jäsenluettelo
toimitetaan Tanssiurheiluliittoon
DanceCoren kautta

DanceCore on alusta asti tarkoitettu paitsi (vakio- ja latinalaistanssien) kilpailujärjestelmäksi, myös kaikkien liiton jäsenseurojen jäsenrekisteriksi, jonka avulla jäsenluettelo toimitetaan vuosittain liittoon yhdenmukaisesti ja ajallaan. DanceCoren käyttämisestä sekä jäsenluettelon toimittamisesta on ollut useissakin seuroissa erilaisia tulkintoja, poikkeuksia ja kirjavia käytäntöjä.

Väärinkäsityksien välttämiseksi sekä seurojen yhdenvertaisen kohtelun vuoksi kevätkokouksessa tehtiin seuraavanlaiset tarkennkset järjestösääntöihin: (5 § Liiton jäsenet ja jäsenmaksut)

• Jäsenseuran täydellinen henkilöjäsenluettelo on toimitettava vuosittain 31.12. mennessä DanceCoren kautta 

Käytännössä: Vaikka aikaa jäsenluettelon DanceCoreen viemiselle on vuoden loppuun asti, jäsenrekisterin jatkuva ylläpitäminen vuoden alusta saakka on suositeltavaa.
Joka tapauksessa seuran kaikkien edustuskilpailijoiden jäsenyyden tulee olla voimassa DanceCoressa, jotta he voivat ilmoittautua kilpailuihin.

• Vain liitolle ilmoitetut seuran jäsenet kuuluvat liiton toiminnan ja palvelujen piiriin

Näitä ovat mm. Teosto/Gramex-sopimus, kilpailulisenssit, vakuutukset, kilpailutoiminta, valmennustoiminta, koulutustoiminta ja maajoukkuetoiminta.

Näkökulma: Jotta seuran jäsen voi osallistua liiton järjestämään toimintaan ja saada liiton palveluita, seuran tulee huolehtia, että tieto jäsenyydestä on myös liitolla. Jäsentietojen ajantasainen ylläpitäminen DanceCoressa mahdollistaa sujuvan palvelun, oikeusturvan, jäsenedut jne. sekä seurassa että liitossa, ja ne kuuluvat jäsenen oikeuksiin.

• Jäsenseurojen on pyydettävä suostumus omilta jäseniltään jäsentietojen luovuttamiseen liiton rekisteriin ja kerrottava perusteet henkilötietojen käsittelylle

---

Jäsenmäärä DanceCoressa ratkaisee

Kilpailu jäsenmäärän kasvattamisesta 

käynnissä 31.10. asti

Eniten jäsenmääräänsä kasvattanut seura palkitaan 200 € ”jäsenmaksuhyvityksellä”.

Kategorioita on kaksi ja palkinto maksetaan molemmissa kategorioissa.

1. prosentuaalisesti eniten jäsenmääräänsä kasvattanut seura

2. numeerisesti eniten jäsenmääräänsä kasvattanut seura

Kilpailussa verrataan vuoden 2022 vahvistettua jäsenmäärää 31.10.2023 mennessä DanceCoreen ilmoitettuun jäsenmäärään

Seurojen kannattaa siis viedä kaikki vuoden 2023 aikana jäsenmaksunsa maksaneet DanceCoreen viimeistään nyt, sillä vain liiton jäsenrekisteriin viedyt jäsenet voidaan ottaa kilpailussa huomioon.

Linkki DanceCoren ohjesivuille

---

Jäikö jokin jäsentiedote huomaamatta? 

Kaikki vuodesta 2017 eteenpäin lähetetyt jäsentiedotteet löytyvät liiton uutispalstalta. 

Meneekö jäsentiedote seurassasi oikeaan osoitteeseen ja sieltä edelleen jäsenillenne? Ilmoita muutoksista liiton toimistoon.

---