Psyykkinen valmentaminen (kaikki tanssilajit)

Nimi Psyykkinen valmentaminen (kaikki tanssilajit)
Ajankohta 3.5.2021
Tyyppi Koulutus
Järjestäjä Suomen Tanssiurheiluliitto ry
Lisätiedot Psyykkinen valmentaminen (tämä on osa vakio-ja latinalaistanssin Taso 3:a 313)

Ilmoittautuminen 18.4. mennessä!


Koulutus koostuu 5 illan kokonaisuudesta
(tunteet ja ajattelu, motivaatio ja tavoitteen asettelu, keskittyminen, itseluottamus ja kilpaileminen)

Aika: 3.5. / 24.5. / 21.6. / 2.8. / 23.8. kaikkina päivinä klo 18.00-21.00

Hinta 180€ / hlö + laskutuslisä 3,5 €

Kouluttajana Sportfocus

PSYYKKISEN VALMENNUKSEN VERKKOKOULUTUS

Koulutussarjan teemat ovat keskittyminen, motivaatio ja tavoitteenasettelu, tunteet ja ajattelu, itseluottamus ja kilpaileminen.

Tunteet ja ajattelu

Tässä osiossa tutustutaan perustaviin tunnetaitoihin, kuten tunteiden huomioimiseen, tunnistamiseen ja nimeämiseen sekä omiin tunteisiin tietoisesti vaikuttamiseen. Ajattelun taitoja lähestytään erityisesti itsepuheen avulla. Itsepuheella tarkoitetaan ajatuksia ja tapoja, joilla kukin ohjaa tyypillisesti omaa toimintaansa. Tunteiden käsittely ja oman ajattelun ohjaaminen ovat olennaisia ja erottamattomia hyvään suoriutumiseen liittyviä taitoja.

Motivaatio ja tavoitteenasettelu

Osiossa paneudutaan siihen miten motivoitumiseen liittyviä taitoja voi vahvistaa ja kehittää, jotta hyvä motivaation taso harjoittelua ja urheilemista kohtaan pysyisi yllä. Tavoitteenasettelu on yksi merkittävimmistä motivaatioon vaikuttamisen keinoista. Luento tarjoaa tietoa, ohjeita ja harjoitteita sellaiseen taitavaan tavoitteenasetteluun, joka tukee ihanteellisesti motivaation säilymistä ja tavoitteiden saavuttamista.

Keskittyminen

Tällä luennolla käydään läpi sitä, miten keskittymiseen liittyviä osataitoja voidaan tietoisesti ja säännöllisesti kehittää, mm. tunnistamalla oman keskittymiskyvyn piirteitä ja kuvaamaan omaa, hyvää keskittymistä. Keskittymiskyvyn kehittyminen johtaa usein myös moniin muihin positiivisiin vaikutuksiin, kuten itseluottamuksen ja suoritusvarmuuden tunteisiin ja nostaa siten niin lajiharjoittelun kuin sen tuloksena kilpailusuoriutumisen tasoa.

Itseluottamus

Itseluottamus on taito, jossa meistä kukin voi tulla harjoittelun avulla huippuosaajaksi. Tässä osiossa tutustutaan sellaisiin menetelmiin, ajattelutapoihin ja toimiin, jotka vaikuttavat myönteisesti urheilijoiden itseluottamukseen ja sen kehittymiseen: miten kiinnitetään huomiota omiin vahvuuksiin ja onnistumisiin sekä miten omaa itseluottamuksen kokemusta kehitetään ja säännellään tietoisesti ensin harjoituksissa ja vähitellen haastavissa tilanteissa ja kilpaillessa.

Kilpaileminen

Tässä osiossa tutustutaan taitavan kilpailemisen osataitoihin, mm. epäonnistumisen ja vastoinkäymisten sietämiseen, nollaamisen taitoon, kilpailurutiineihin, kilpailunomaiseen harjoitteluun sekä monipuoliseen kilpailun analysointiin. Nämä taidot vahvistavat suorituskykyä ja erityisesti suoritusvarmuutta, joka on jokaisen urheilussa kilpailevan olennainen tavoite: onnistua silloin, kun h-hetki on käsillä.

Ilmoittautuminen

Jos koronarajoitukset rajoittavat koulutuksen toteuttamista tai lat SM tulee samalle viikonlopulle kuin koulutus, tullaan koulutusta siirtämään toiseen ajankohtaan.